На головну

 Практичні заняття |  Навчально-методичне забезпечення дисципліни |  Навчально-методична карта дисципліни |  Самостійна робота студентів |  Протокол узгодження робочої навчальної програми з іншими дисциплінами спеціальностей (напрямки) |

Вимоги до рівня освоєння дисципліни

  1.  Corona SI 82; заощаджують енергію профілі, що задовольняють високим вимогам
  2.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  3.  I. Загальні вимоги охорони праці
  4.  I. Вимоги сьогоднішнього дня.
  5.  I. Мета та завдання дисципліни
  6.  I. Цілі і завдання дисципліни
  7.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Студент повинен знати:

- Основні питання патогенезу інфекційних хвороб;

- Основні клінічні прояви (симптоми, синдроми) вивчених інфекційних хвороб;

- Основні методи лабораторної та інструментальної діагностики, що застосовуються в інфектології (показання до застосування, теоретичні основи методу, трактування результатів); правила забору патологічних матеріалів від хворого;

- Основні принципи лікування інфекційних хвороб;

- Показання до госпіталізації інфекційного хворого;

- Специфічну і неспецифічну профілактику вивчених інфекційних хвороб.

Студент повинен вміти:

- Запідозрити інфекційну хворобу у пацієнта;

- Обстежити інфекційного хворого (огляд, пальпація, перкусія, аускультація), збирати анамнез (в тому числі епідеміологічний анамнез);

- Складати алгоритм діагностичного пошуку, план лабораторного і інструментального обстеження;

- Інтерпретувати результати лабораторного та інструментального обстеження хворого;

- Виділяти провідні клінічні та клініко-лабораторні синдроми;

- Оцінювати диференційно-діагностичну значимість симптомів і синдромів, характерних для інфекційних хвороб;

- Проводити диференційний діагноз між різними хворобами зі схожою клінічною симптоматикою;

- Оцінювати тяжкість перебігу інфекційної хвороби;

- Прогнозувати перебіг і результат інфекційної хвороби;

- Проводити комплекс лікувальних і профілактичних заходів на догоспітальному етапі і при лікуванні інфекційних хворих на дому;

- Здійснювати реабілітацію з урахуванням тяжкості перебігу хвороби і супутніх патологічних станів;

- Діагностувати невідкладні стани у інфекційних хворих і надавати невідкладну (екстрену) і першу лікарську допомогу, а також визначати подальшу медичну тактику при загрозливих станах;

- Формулювати діагноз відповідно до вимог МКБ-10

- Використовувати навчальну, наукову, нормативну та довідкову літературу

- Дотримуватися правил лікарської етики і деонтології, вирішувати комплекс завдань, пов'язаних з взаємовідносинами лікаря і хворого.

Студент повинен мати уявлення:

- Про принципи взаємодії макро- і мікроорганізму і фактори, що сприяють виникненню інфекційної хвороби;

- Про основи клінічної імунології;

- Про основні патофізіологічні процесах, індукованих інфекційними агентами;

- Про основні питання патоморфології інфекційних хвороб.

- Про високотехнологічні методи дослідження: рентгенівська комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ультразвукова діагностика, фіброеластографія.

  Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі |  Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати