На головну

 Характеристика сфери реалізації Підпрограми, опис основних проблем у зазначеній сфері та прогноз її розвитку |  Характеристика основних заходів Підпрограми |  Захід 1.2 Профілактика інфекційних захворювань, включаючи імунопрофілактику |  Захід 1.3. Профілактика ВІЛ, вірусних гепатитів В і С |  Характеристика заходів державного регулювання |  Обгрунтування обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Підпрограми |  паспорт Підпрограми |  Характеристика сфери реалізації Підпрограми, опис основних проблем у зазначеній сфері та прогноз її розвитку |  Захід 2.1 Удосконалення системи надання медичної допомоги хворим на туберкульоз |  Захід 2.2 Удосконалення надання медичної допомоги особам, інфікованим вірусом імунодефіциту людини, гепатитами В і С |

Захід 2.4. Удосконалення системи надання медичної допомоги хворим з психічними розладами та розладами поведінки

  1.  First Aid Measures (Treatment). Заходи першої допомоги (Лікування)
  2.  I-е покоління систем рухомого зв'язку - аналогові системи
  3.  I. визначник ТА СИСТЕМИ
  4.  I. Створення радянської судової системи
  5.  II-е покоління систем рухомого зв'язку - цифрові системи
  6.  III. Системи звичайних диференціальних рівнянь.
  7.  III.1.1 Загальний опис банківської системи

Зростає захворюваність населення на психічні розлади і розладами поведінки. Залишається на низькому рівні число пацієнтів, охоплених бригадними формами надання психіатричної допомоги. Це свідчить про недостатнє використання в психіатричній практиці методів психосоціальної терапії та психосоціальної реабілітації. Останнє, в свою чергу, пояснює часті госпіталізації та тривале лікування пацієнтів в психіатричних стаціонарах.

Необхідні розробка та впровадження бригадних форм надання психіатричної допомоги в умовах психіатричних стаціонарів, денних стаціонарів, психоневрологічних диспансерів, надання допомоги на дому, а також вдосконалення методів профілактики психічних розладів, в тому числі в системі надання первинної медико-санітарної допомоги.

Метою є розвиток комплексної системи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації при психічних розладах.

Завданнями є:

- Вдосконалення методів профілактики психічних розладів, розробка і реалізація консультативної допомоги, навчальних програм для населення з питань охорони психічного здоров'я та профілактики суїцидів;

- Вдосконалення методів діагностики та лікування психічних розладів, впровадження бригадних форм роботи в умовах психіатричного стаціонару, денного стаціонару, психоневрологічного диспансеру та реабілітаційного гуртожитку;

- Впровадження сучасних методів психосоціальної терапії та психосоціальної реабілітації;

- Будівництво та реконструкція спеціалізованих медичних закладів, які надають психіатричну допомогу, і оснащення їх сучасним медичним і технологічним обладнанням.

В рамках заходу передбачені:

- Будівництво та реконструкція спеціалізованих медичних установ;

- Розробка сучасних видів і методів комплексних судово-психіатричних експертних досліджень;

- Вивчення нейрохімічних, імунологічних і нейрофізіологічних аспектів патогенезу шизофренії, депресивних і інших психічних розладів;

- Розробка методичного та програмного забезпечення діяльності по впровадженню бригадних форм надання психіатричної допомоги, психосоціальної терапії та психосоціальної реабілітації;

- Розробка методичного та програмного забезпечення медичної допомоги, що надається ліквідаторам радіаційних аварій і учасникам бойових дій;

- Наукове обґрунтування системи моніторингу діяльності психіатричних, психоневрологічних і судово-психіатричних експертних установ;

- Розробка сучасної методології діяльності психіатричних і психоневрологічних і судово-психіатричних експертних установ;

- Розробка методів управління якістю надання діагностичної, лікувальної та реабілітаційної допомоги в психіатричних і психоневрологічних установах;

- Вдосконалення методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації при психічних розладах;

- Проведення досліджень з вивчення психопатології, клініки і патогенезу депресивних розладів, а також вдосконалення сучасних молекулярних методів діагностики і моніторингу пацієнтів з депресивними порушеннями, а також розробка інноваційних методів лікування і профілактики депресивних станів. Захід 2.3. Удосконалення системи надання медичної допомоги наркологічним хворим |  Захід 2.5. Удосконалення системи надання медичної допомоги хворим на судинні захворювання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати