Головна

 Свобода і необхідність в людській діяльності |  Поняття культури. Форми і різновиди культури. Духовна сфера життя суспільства |  Культура поділяється на народну, елітарну і масову. |  Освіта |  Основа будь-якої релігії - віра в надприродне. |  мистецтво |  Громадський прогрес і його критерії |  I. Класифікація суспільства за основним фактором виробництва. |  Загрози XXI століття (глобальні проблеми) |  Лікування і профілактика небезпечних хвороб. |

Фактори виробництва та факторні доходи

  1.  A.2.3 y-фактори кранових навантажень
  2.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  3.  I. Які первинні фактори контролюють нервову активність, тобто кількість імпульсів, що передаються еферентних волокнами?
  4.  I. Класифікація суспільства за основним фактором виробництва.
  5.  I. ПРИЧИНИ, зумовлює зміни в ЦІНОЮ ВИРОБНИЦТВА
  6.  II. Два підрозділи суспільного виробництва
  7.  II. Які загальні фактори впливають на постановку мети виховання?

виробництво - Здійснення витрат економічних ресурсів (факторів виробництва) для створення економічних благ.

Основні фактори виробництва:

1. земля (Сукупність природних ресурсів, що залучаються дл виробництва).

2. праця (Робоча сила і її кваліфікація).

3. капітал (Вироблені людиною засоби виробництва). Капітал підрозділяється на:

§ Основний - Засоби, що використовуються в декількох циклах виробництва. Наприклад, будівлі, верстати, обладнання тощо Вартість цих коштів повертається до підприємця частинами, протягом декількох товарооборотов;

§ оборотний - Кошти, одноразово використовувані у виробництві. Наприклад, сировина, паливо, комунальні послуги тощо Вартість даних коштів повертається виробнику за один товарообіг.

Також капітал ділиться на:

§ реальний - Все штучно створені засоби виробництва, тобто капітал як фактор виробництва;

§ фінансовий - Всі грошові кошти, які беруть участь у підприємницькій діяльності.

4. Підприємницька здатність (здатність до організації, пошуку перспективних галузей, оцінці ризиків і т.д.).

Крім того, сучасні економісти особливо виділяють фактори виробництва: інформація, інфраструктура, енергетичні ресурси.

Кожен фактор виробництва повинен приносити своєму власнику дохід - факторний дохід:

1. Земля - ??Рента

2. Праця - Заробітна плата

3. Капітал - Відсоток

4. Підприємницька здатність - Прибуток Виробництво може здійснюватися при наявності хоча б одного з факторів виробництва. Економіка та економічна наука |  економічні системи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати