Головна

 Природне і суспільне в людині. |  Світогляд, його види та форми |  види знань |  Свобода і необхідність в людській діяльності |  Поняття культури. Форми і різновиди культури. Духовна сфера життя суспільства |  Культура поділяється на народну, елітарну і масову. |  Освіта |  Основа будь-якої релігії - віра в надприродне. |  Загрози XXI століття (глобальні проблеми) |  Лікування і профілактика небезпечних хвороб. |

Громадський прогрес і його критерії

  1.  А) громадський порядок і безпеку руху і експлуатації транспорту;
  2.  Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку (загальна характеристика).
  3.  Антропологічна експертиза і її критерії.
  4.  Б 11 В 1. Управлінські рішення: методи і критерії якості
  5.  Б. Які функції політичних інститутів? Стратегія, переваги та суспільний капітал
  6.  Білінійної перетворення І КРИТЕРІЇ СТІЙКОСТІ
  7.  Біологічний прогрес і біологічний регрес

громадський прогрес - Рух суспільства від простих і відсталих форм до більш досконалим і складним.

Протилежне поняття - регрес - Повернення суспільства до вже віджило, відсталим формам.

Оскільки прогрес передбачає оцінку змін в суспільстві як позитивних або негативних, він може розумітися різними дослідниками по-різному, в залежності від критеріїв прогресу. Серед таких виділяють:

§ розвиток продуктивних сил;

§ розвиток науки і технології;

§ збільшення свободи людей;

§ вдосконалення людського розуму;

§ моральний розвиток.

Оскільки зазначені критерії не відповідають, а часто, і суперечать один одному, виявляється неоднозначність суспільного прогресу: прогрес в одних сферах життя суспільства може призводити до регресу в інших.

Крім цього прогрес має таку рису як суперечливість: будь-прогресивне відкриття людства може обернутися проти нього самого. Наприклад, відкриття ядерної енергії привело до створення ядерної бомби.

Прогрес в суспільстві може здійснюватися різними шляхами:

I.

1) революція - Насильницький перехід суспільства від однієї суспільно-політичного ладу до іншого, який стосується більшість сфер життя.

Ознаки революції:

§ докорінна зміна існуючого ладу;

§ зачіпає всі сфери суспільного життя різке;

§ стрибкоподібне зміна.

2) реформа - Проводяться владою поступові, спадкоємні перетворення окремих сфер.

Виділяють два види реформ: прогресивні (корисні для суспільства) і регресивні (мають негативний вплив).

Ознаки реформи:

§ плавну зміну, що не зачіпає основ;

§ зачіпає, як правило, тільки одну сферу суспільства.

II.

1) революція - Різкі, стрибкоподібні, непередбачувані зміни, що ведуть до якісного перетворення.

2) еволюція - Поступові, плавні перетворення, що носять переважно кількісний характер.

Багатоваріантність розвитку суспільства

Суспільство - Настільки складне і багатостороннє явище, що неможливо однозначно описати і передбачити його розвиток. Однак в суспільствознавство склалися кілька типів класифікації розвитку суспільств. мистецтво |  I. Класифікація суспільства за основним фактором виробництва.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати