Головна

 Розрахуємо струм КЗ в точці К1 |  Розрахуємо струм КЗ в точці К2. |  Розрахунок МТЗ ЛЕП 10 кВ. |

Вступ.

  1.  Вступ.
  2.  Вступ.
  3.  Вступ.
  4.  Вступ.
  5.  ВСТУП.
  6.  Вступ.

Контрольна робота

з дисципліни: «Релейний захист і автоматика в системах електропостачання»

Тема: «Релейний захист повітряної ЛЕП 10 кВ від коротких замикань і ненормальних режимів»

Виконав: Светлов Д. В.

№ за списком: 19

Курс: ІІІ

Група: 1023-02С

спеціальність 140400

Викладач: Маркевич А. І.

Псков 2015

Зміст

 1.  Вступ:
 2.  завдання
 3.  Короткі замикання в мережі 10 кВ (6 кВ). Коротка характеристика. Розрахунок струмів к.з. в т. До1 і К2
 4.  Структурна схема релейних захистів. Коротке пояснення за змістом і призначенням структурних елементів. Вимірювальні і допоміжні реле; типи, призначення, включення в контрольовану мережу
 5.  Вибір трансформаторів струму для вимірювальної частини МТЗ по номінальному навантаженні ЛЕП і визначення коефіцієнтів трансформації трансформаторів струму Розрахунок МТЗ ЛЕП-10 кВ для своїх вихідних даних (Додаток I), визначення Iпор. МТЗ і tпор. МТЗ, kчув. Визначення струму спрацьовування струмового відсічення (ТО) ЛЕП 10 кВ.
 6.  література

.


Вступ.

Надійність енергопостачання споживачів неможливо забезпечити без автоматичного управління елементами системи електропостачання та їх захисту від аварійних і ненормальних режимів.

Системи електропостачання (СЕС) є складними виробничими об'єктами, елементи яких беруть участь в єдиному виробничому процесі, особливістю якого є швидкоплинність явищ, включаючи і пошкодження аварійного характеру. Тому надійна і економічна робота систем електропостачання можлива тільки при автоматичному управлінні ними. Для цих цілей використовується комплекс автоматичних пристроїв, серед яких першорядне значення мають пристрої релейного захисту та електромережної автоматики. Зростання споживання електроенергії і ускладнення систем електропостачання вимагають постійного вдосконалення цих пристроїв. Сьогодні цей процес йде по шляху більш широкого використання мікропроцесорної і цифрової техніки. На базі мікропроцесорних комплексів розробляються інтегровані системи управління електричними станціями і підстанціями, де всі функції релейного захисту, автоматики і оперативного управління суміщені, передбачається фіксація параметрів в дії релейного захисту доаварійний і аварійного режимів і передачі їх на відстані.

Одночасно широко застосовуються і найпростіші засоби захисту і автоматики: запобіжники, автомати, магнітні пускачі, електротепловие елементи. Надійно працюють прості струмові захисту на базі електромеханічних реле, пристрої автоматичного повторного включення (АПВ), автоматичного включення резервного живлення (АВР) і автоматичного частотного розвантаження (АЧР).
 Завдання: Дошка пошани (Сади міста) Код: DRL487 DRL526 |  Завдання.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати