Головна

 формули |  ілюстрації |  таблиці |  Номер назву таблиці |  додатки |  Шифр випускної кваліфікаційної роботи |  Оформлення титульного аркуша ПЗ ВКР магістра |  РЕФЕРАТ |  додаток Г |  Однотомне видання (книга) одного учасника |

три учасника

  1.  A. Portmann. Die Bedeutung der Bilder in der lebendigen Energiewandlung. - Eranos-Jahrbuch, Bd. XXI, 1952/53 (прим. Автора).
  2.  Denkwurdigkeiten eines Nervenkranken. - Leipzig, 1903 (прим. Автора).
  3.  V. Ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторським правом на твір та Державного реєстру договорів, Які стосують права автора на твір
  4.  V. Ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторським правом на твір та Державного реєстру договорів, Які стосують права автора на твір
  5.  Weltwoche, XXII, 1078, 9.VI 1954, с. 7 (прим. Автора). Переклад цієї статті див. Нижче в цій книзі.
  6.  Автор стверджує, що в цій книзі йдеться про «еволюції атомів», «зупинках у розвитку», «інволюції», «походження космічних променів» і т. П. (Прим. Автора).
  7.  Питання 29 Використання твору без згоди автора і без виплати авторської винагороди.

Мерданя, Ш. М. Механізований комплекс для прискореної підготовки підстав зимових доріг на болотах / Ш. М. Мерданя, А. А. Іванов, М. Ш. Мерданя // Транспортні та транспортно-технологічні системи: матеріали Міжнар. наук.-техн. конференції, 19 Квітня. 2012 г. / ТюмГНГУ; ред. Н. С. Захаров. - Тюмень, 2012. - С. 152-156.

Чотири автори і більше

Визначення величини скін-ефекту за даними КВД / А. М. бозо [и др.]//Західно-Сибірська нафтова конференція. Інноваційні технології в нафтогазовій галузі [Текст]: зб. науч. праць VII щорічної наук.-техн. конференції студентського відділення товариства інженерів-нафтовиків - Society of Petroleum Engineers (SPE) / ТюмГНГУ; ред. М. Л. Карнаухов. - Тюмень, 2013. - С. 21-24.

Стаття з журналу

Стрюков, Е. Г. Технологія установки гравійного фільтра в похило-спрямованих і горизонтальних свердловинах [Текст] / Є. Г. Стрюков // Нафтове господарство. - 2014. - № 4. - С. 78-81.

Стаття з газети

Горбунова, І. Молодий погляд на надра [Текст] / І. Горбунова // Тюменський кур'єр. - 2014. - 14 Жовтня. - С. 2.

Законодавчі матеріали: закони, укази, постанови

Конституція Російської Федерації [Текст]. - Москва: РІОР, 2006. - 48 с.


або

Російська Федерація. Конституція (1993). Конституція Російської Федерації [Текст]: офіц. текст. - Москва: РІОР, 2006. - 48 с.

Російська Федерація. Закони. Про стратегічне планування в Російській Федерації [Текст]: федер. закон: [прийнято Держ. Думою 11 червня 2014 г.: схвалити. Радою Федерації 18іюня 2014 р]. - Москва: Ексмо, 2014. - 142 с. Багатотомне видання в цілому |  Завдання виставки.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати