На головну

 Посилання та цитати |  формули |  ілюстрації |  таблиці |  Номер назву таблиці |  додатки |  Шифр випускної кваліфікаційної роботи |  Оформлення титульного аркуша ПЗ ВКР магістра |  РЕФЕРАТ |  додаток Г |

Багатотомне видання в цілому

  1.  IV. КРУГООБІГ В ЦІЛОМУ
  2.  IV. Кругообіг в цілому
  3.  Аналіз використання основних засобів в цілому і по їх елементам
  4.  Більшість людей вступає у взаємини скоріше з прицілом на те, що вони можуть з них витягти, ніж на те, що вони можуть в них внести.
  5.  В цілому російська політична думка допетрівською епохи розвивалася паралельно з державністю, орієнтувалася на православну церкву.
  6.  Друге видання "Лівого блоку
  7.  Рр. - Видання легальної білоруської газети «Наша ніва».

Технічна механіка : Навч. посібник для студентів вузів: в 4 кн. / Під ред. Д. В. Чернілевського. - Москва: Машинобудування. - 2012. - 4 т.

Том багатотомного видання

Технологія буріння нафтових і газових свердловин: в 5 т. [Текст]: підручник для студентів вузів / ТюмГНГУ; під заг. ред. В. П. Овчинникова. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. - Т. 3. - 2014. - 418 с. : Ил.

Збірник наукових праць

Міжнародна і зарубіжна стандартизація [Текст]: наук.-техн. зб. / І. В. Авгушевіч [и др.]; ред. Г. Е. Герасимова. - Москва: НТК Трек, 2011. - 72 с.

Волоконно-оптична техніка: сучасний стан та нові перспективи [Текст]: зб. / Ред. : С. А. Дмитрієв, Н. Н. Слепов. - 3-е изд., Перераб. і доп. - Москва: Техносфера, 2010. - 607 с.

Стаття з книги

Чердабаєв, Р. Т. Поява нового ринку: від гасових ламп до двигуна внутрішнього згоряння [Текст] / Р. Т. Чердабаєв // Нафта: вчора, сьогодні, завтра. - Москва: Альпіна Бізнес Букс, 2010. - С. 55-66.

Стаття зі збірника наукових праць, матеріалів конференцій

один автор

Колесніков, А. А. Газова промисловість Уралу в соціально-економічній системі країни [Текст] / А. А. Колесников // Проблеми модернізації сибірського Півночі: зб. науч. тр. / ТюмГНГУ. - Тюмень, 2011. - С. 202-207.


два учасника

Веляну, Е. В. Організатори Західно-Сибірського нафтогазового комплексу [Текст] / Є. В. Веляну, В. П. Карпов // Проблеми модернізації сибірського Півночі: зб. науч. тр. / ТюмГНГУ. - Тюмень, 2011. - С. 152-160. Однотомне видання (книга) одного учасника |  три учасника
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати