На головну

 Структура випускної кваліфікаційної роботи та вимоги до змісту структурних елементів |  реферат |  Основна частина |  Загальні вимоги |  Виклад тексту пояснювальної записки випускної кваліфікаційної роботи |  Нумерація розділів, підрозділів, пунктів |  Посилання та цитати |  формули |  ілюстрації |  таблиці |

додатки

  1.  II. Відокремлені додатки
  2.  Питання 14. Робота з додатками. Створення, збереження і відкриття документа.
  3.  Виділіть точки прикладання дії адренергічних засобів в синапсі.
  4.  Обчислення SIZE робіт по розробці компонентів взаємодії мобільного додатка з серверної частиною Порталу
  5.  Обчислення SIZE робіт по розробці структури локальної бази даних мобільного додатка
  6.  Геометричні і фізичні додатки кратних інтегралів.
  7.  геометричні застосування

Додаток оформляють як продовження тексту ПЗ ВКР на наступних його аркушах або оформляють у вигляді самостійного документа.

У тексті ПЗ ВКР на всі додатки повинні бути посилання. Додатки розташовують у порядку посилань на них у тексті ПЗ ВКР.

Кожна програма слід починати з нової сторінки із зазначенням нагорі посередині сторінки слова «Додаток», його позначення та ступеня. Якщо текст однієї програми розташований на кількох сторінках, то в правому верхньому кутку сторінки пишуть «Продовження додатка» і вказують його позначення і ступінь.

Додаток, як правило, повинен мати заголовок, який записують симетрично щодо тексту з великої літери окремим рядком.

Додатки позначають великими літерами українського алфавіту, починаючи з А, за винятком літер Е, 3, Й, 0, Ч, Ь, И,'. Після слова «Додаток» слідує буква, що позначає його послідовність.

Допускається позначення додатків літерами латинського алфавіту, за винятком букв I і O.

У разі повного використання літер російського і латинського алфавітів допускається позначати додатки арабськими цифрами.

Якщо додаток один, воно позначається «Додаток А».

Текст кожного додатка, при необхідності, може бути розділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують у межах кожного додатка. Перед номером ставиться позначення цього додатка.

Додатки повинні мати спільну з іншою частиною ПЗ ВКР наскрізну нумерацію сторінок. При необхідності такий додаток може мати «Зміст».

7.13 Оформлення графічної частііллюстратівного матеріалу (при наявності)

Графічна частина ПЗ ВКР ілюструє текст. Обсяг і зміст графічної частини визначається завданням на ВКР.

Графічна частина повинна бути виконана у відповідності з правилами та положеннями Єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД) і РД на аркушах щільною креслярської паперу формату А1 (594х841 мм) чорною тушшю.

Кожен лист повинен мати внутрішню рамку і основний напис.

Внутрішня рамка формату виконується суцільною лінією на відстані
 5 мм від зовнішньої кромки (знизу, зверху і праворуч) і 20 мм з лівого боку формату.

Товщина суцільної основної лінії повинна бути в межах від 0,6
 до 1,5 мм в залежності від величини і складності зображення і формату креслення.

Товщина лінії повинна бути однаковою для всіх зображень на цьому кресленні, накреслених в одному масштабі.

Основне призначення і товщина ліній на кресленнях, схемах, діаграмах, внутрішніх рамок і основних написів встановлено в ГОСТ 2.303-68.

Нанесення розмірів на кресленнях по ГОСТ 2.307-2011. Загальна кількість розмірних написів має бути мінімальним, але достатнім для зручності читання.

Розміри вказують розмірними числами, розмірними та виносними лініями.

Написи, буквені позначення, розмірність повинні виконуватися згідно з ГОСТ 2.316-2008; ГОСТ 2.304-81. Розміри не повинно бути скорочень слів за винятком загальноприйнятих, а також встановлених в стандартах і додатку до ГОСТ 2.316-2008.

Лінійні розміри, граничні відхилення вказують в міліметрах, без позначення одиниці. Якщо розміри дані в сантиметрах, метрах і т.д., то розмірні числа записують з позначенням одиниці виміру (см, м) або вказують в технічних вимогах.

Умовні розміри вказують у градусах, хвилинах і секундах з позначенням одиниці. Для розмірних чисел не застосовуються прості дроби (за винятком розмірів у дюймах).

Крім зображення графічний матеріал може містити:

- Текстову частину, що складається з технічної характеристики;

- Написи з позначеннями окремих елементів;

- Таблиці з умовними позначеннями.

Ілюстративний матеріал до ВКРза спеціальною частини (презентація) може бути оформлений у вигляді презентації з використанням комп'ютерних програм (Microsoft Office PowerPoint та ін.).

Конкретні вимоги до оформлення графічної частини ВКР встановлюються випускною кафедрою. Шифр графічної частини ілюстративного матеріалу оформляється згідно ГОСТ 2.201-80. Номер назву таблиці |  Шифр випускної кваліфікаційної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати