загрузка...
загрузка...
На головну

 SWOТ-матриця 1 сторінка |  SWOТ-матриця 2 сторінка |  SWOТ-матриця 3 сторінка |  SWOТ-матриця 4 сторінка |  Процес продажу товарної продукції |  товарної продукції |  ділові ситуації |  Сутність управління продажами |  Організація служби продажів в компанії |  управління продажами |

функції

  1.  I. дисфункції бюрократії як організації
  2.  I. Знайти межі функції.
  3.  II Етап. Графічне зображення ряду і емпіричної функції розподілу.
  4.  II. Обчислення похідних ФУНКЦІЇ одного аргументу
  5.  II. Дисфункції бюрократії як соціальної групи
  6.  II. Межа і неперервність функції
  7.  II. Функції герундія в реченні

3.1. Забезпечення успішної комерційної діяльності підприємства по збуту продукції та освоєння нових ринків.

3.2. Участь спільно з відповідними службами підприємства у формуванні планів виробництва і реалізації продукції, графіків здачі готової продукції для забезпечення поставок номенклатури у встановлені терміни відповідно до укладених договорів та замовленнями.

3.3. Здійснення обліку і контролю за виконанням поставки по номенклатурі в розрізі отриманих заявок.

3.4. Забезпечення своєчасного отримання заявок на поставку продукції.

3.5. Здійснення спільних робіт з інженерно-технічними службами з питань підготовки, проведення процесів виробництва і реалізації нових видів виробів.

3.6. Опрацювання заявок споживачів на питання можливості виготовлення даного виду виробів.

3.7. Формування щомісячного плану бюджету за статтею «Дохідна частина бюджету».

3.8. Організація і проведення маркетингових досліджень - збір і обробка внутрішньої і зовнішньої інформації.

3.9. Участь у формуванні цінової політики підприємства.

3.10. Організація збору, систематизація та аналіз інформації про ринкові ціни на всі види продукції, що випускається підприємством.

3.11. Підготовка та організація участі в спеціалізованих виставках.

3.12. Розробка і організація розміщення реклами в засобах масової інформації, в спеціалізованих періодичних виданнях, каталогах, довідниках, розробка і виготовлення зовнішньої реклами.

3.13. Розробка прайс-листів на всі види продукції підприємства.

3.14. Оформлення договорів, контрактів, специфікацій і всієї документації, що стосується виконання договорів і їх змін.

3.15. Формування портфеля замовлень.

3.16. Формування річних, квартальних і щомісячних планів продажів і виробництва продукції.

3.17. Аналіз реалізації за товарними групами продукції і регіонах збуту.

3.18. Аналіз виконання плану продажів.

4. Взаємовідносини з іншими підрозділами компанії (фрагмент)

 отримуємо  передаємо
зміст інформації форма Термін і періодичність отримання зміст інформації форма термін і періодичність отримання
 Фінансовий відділ
 Дані по дебіторської та кредиторської заборгованості  Стандартний звіт  За запитом відділу продажів  Дані для формування дохідної частини бюджету  стандартна форма  щомісяця
 Дані по надходженню коштів  Стандартний звіт  За запитом відділу продажів      
 Планово-диспетчерський відділ
 План-графік здачі продукції на склад  В електронному вигляді  щомісяця  Номенклатурний план продажів і заявка на виробництво  В електронному вигляді  До 25 числа кожного місяця
       Список дефіцитної продукції  В електронному вигляді  щотижня
       Заявки на транспорт  Службова записка  щомісяця
 Планово-бюджетний відділ
 Калькуляція на окрему продукцію  стандартна форма  За запитом відділу продажів  Заявки для розрахунку цін  Службова записка  щодня
 Собівартість продукції  стандартна форма  За запитом відділу продажів  Дані про бюджет  В електронному вигляді  щокварталу

права

5.1. Вимагати від підрозділів підприємства надання матеріалів, необхідних для здійснення роботи, що входить в компетенцію відділу продажів.

5.2. Діяти в межах своєї компетенції від імені підприємства в установах і організаціях.

5.3. Брати участь в обговоренні, що враховують вимоги споживачів по розробці і організації виробництва нових виробів, модернізації, підвищення надійності, якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається.

5.4. Контролювати використання інформаційних та інших матеріалів служби в структурних підрозділах заводу. Положення про відділ продажів |  відповідальність
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати