На головну

AGRICULTURE

  1. A) Read the following information about agriculture in some other English-speaking countries.
  2. A) Read what the students, who have chosen agriculture as their career, say about their future professions.
  3. Agriculture and Science for the Twenty-First Century
  4. Agriculture of Great Britain
  5. Agriculture of the USA
  6. Agriculture of Ukraine

ENGLISH

FOR STUDENTS OF

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ СУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВНЗ

Суми 2013


УДК 811.111

Укладач: Байдак Л.І.,ст.. викладач кафедри іноземних мов

English for Students of Agriculture: Навчальний посібник для студентів аграрних ВНЗ. Суми, 2013. - 333 с.

Навчальний посібник побудовано на лексичному і граматичному матеріалі, що відповідає вимогам програми та охоплює нормативну граматику англійської мови та базовий лексичний мінімум. Посібник складається з двадцяти чотирьрх розділів, кожен з яких включає тексти, об'єднані загальною темою, та систему мовних та мовленнєвих вправ.

Для студентів аграрних вищих навчальних закладів.

Рецензенти: Таценко Н. В.,к.філол.н., доцент кафедри германської філології Сумського державного університету

Кобжев О. М., к.філол.наук, доцент кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету

Відповідальний за випуск: Кобжев О. М., к.філол.наук, доцент кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету

Рекомендовано до видання навчально-методичною радою ННІ тваринництва та ветеринарної медицини. Протокол № 6 від 29.05.2013 р.

© Сумський національний аграрний університет, 2013


Unit 1 Getting acquainted
  Greetings in English Introducing Yourself About Me Language Focus The verb to be in the Present Simple Tense. Word Order. Types of Questions. Question words.


Dictionaries | Greetings in English

A) Read the following information. | LANGUAGE FOCUS | Complete the following sentences. | Arrange the words to make negative sentences. | Vocabulary In Use | My Family | Aunt Emily | Write the correct form of the nouns in parentheses. | Vocabulary In Use | My Working Day |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати