загрузка...
загрузка...
На головну

 Показники третьої групи. |  Аналіз ліквідності. |  Ліквідність балансу (див. Стор.114). |  Оцінка ступеня банкрутства підприємства. |  Розрахунок рейтингу підприємства (див. Стор. 120). |  Розподіл по класам |  Аналіз ефективності виробничої діяльності |  Пояснення до таблиці 5. |  I група показників [110]. |  Ринкова активність. |

Методика аналізу рентабельності.

  1.  III. Показники оборотності і рентабельності.
  2.  IX. МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ ВІДНОСНИХ ВЕЛИЧИН
  3.  Quot; ЕКСПРЕС-МЕТОДИКА "ПО Вивчення СОЦІАЛЬНО-психологічного клімату В ТРУДОВОМУ колективі
  4.  SWOT-матриця для аналізу сильних і слабких сторін, можливостей і загроз у сфері персоналу
  5.  V етап. Формування операцій лексико-семантичного аналізу.
  6.  VI. Вимоги до водопостачання і каналізації
  7.  VII етап. Формування операцій морфемного аналізу.

При проведенні аналізу рентабельності (як і інших показників) дотримуються певної схеми, яка включає оцінку показників рентабельності і розрахунок чинників, що визначають її стан.

1) На першому етапі аналізу визначаються рентабельності продажів і виробництва і встановлюється взаємозв'язок між показниками рентабельності, ціни продукції і собівартості.

На другому етапі визначається загальна рентабельність і встановлюється взаємозв'язок між показниками рентабельності активів, оборотності активів і рентабельності продажів.

Рентабельність активів або економічна рентабельність є одним з синтетичних показників економічної діяльності підприємства. Це самий загальний коефіцієнт, який показує, скільки прибутку підприємство отримує на кожен рубль свого майна. У цьому показнику результат його поточної діяльності, у вигляді прибутку, зіставляється з наявними у підприємства основними і оборотними засобами, які будуть використовуватися і згодом для отримання прибутку. Прибуток, в свою чергу, є прямим результатом від реалізації продукції. Тобто, виручка від реалізації продукції безпосередньо пов'язана з вартістю активів або вартістю майна. Тому, якщо чисельник і знаменник рентабельності активів помножити на виручку від продажів, то ця залежність приймає наступний вигляд:

Ra = П / А = (Ц / В) * (у / А) (103)

тобто, рентабельність активів є твір рентабельності продажів на оборотність активів (ділову активність) і, тому може змінюватися при зміні рентабельності продажів, при незмінній оборотності активу, і, навпаки.

На закінчення дослідження необхідно узагальнити [119] все результати аналізу і зробити уточнений діагноз фінансового стану підприємства, а також його прогноз на перспективу, і, в підсумку, розробити комплекс заходів [120] щодо його поліпшення.

Наведемо приблизний перелік таких рекомендацій пропозицій:

· Збільшення обсягу (асортименту) і поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається,

· Зниження собівартості продукції,

· Збільшення прибутку і рентабельності,

· Прискорення оборотності капіталу і більш повне і ефективне використання виробничого потенціалу,

· Раціональне використання матеріальних і трудових резервів,

· Скорочення тривалості виробничого циклу,

· Обґрунтоване зменшення запасів і витрат до нормативу, поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел тощо.,

· Скорочення виробничих витрат (чим швидше оборот, тим менше на кожен оборот доводиться умовно-постійних витрат),

· Зменшення відволікання коштів в дебіторську заборгованість,

· Захист грошових коштів від знецінення в разі інфляції,

· Розшифровка боргів по дебіторам,

· Оцінка швидкості обороту капіталу в дебіторську заборгованість і швидкість обороту грошових коштів, в порівнянні з темпами інфляції,

· Інвентаризація, запасів і витрат, з метою виявлення в них неліквідних, розробка заходів щодо зниження потреби в цих запасах, в тому числі за рахунок зниження матеріаломісткості та енергоємності, і інші заходи, які, в свою чергу, залежать від впливу великого числа внутрішніх і зовнішніх факторів (див. виноску настр.37), поступове і послідовне виявлення яких є основним завданням подальших кроків аналізу.

На підставі такого роду пропозицій і рекомендацій аналітиків керівництво підприємства обирає (найбільш реальний і вивірений) оптимальний варіант, і приймає рішення про його практичної реалізації. Факторні моделі рентабельності. |  Вихідні дані 2
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати