На головну

 Інформаційна база. |  Інфляція. |  Моделювання процесу інфляції. |  Фінансові рішення в умовах інфляції. |  Виробничо-фінансовий леверидж. |  Фінансовий леверидж (важіль). |  Бухгалтерський баланс - основний інструмент і база аналізу [36]. |  Бухгалтерський баланс |  Аналіз валюти балансу (див. Стор.103). |  Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу (див. Стор. 104). |

ПІДПРИЄМСТВА

  1.  III.1.4 Кредити та інші розміщені кошти, надані підприємствам і організаціям
  2.  IV. Методичні рекомендації з розробки фінансової політики підприємства
  3.  SWOT-аналіз - це аналіз існуючих проблем і труднощів в роботі підприємства, його конкурентних переваг і недоліків, а також можливостей і загроз зовнішнього середовища.
  4.  VI. Методичні рекомендації з розробки кадрової політики підприємства
  5.  Актив балансу підприємства на 31 грудня 2000 р млн. Р.
  6.  Актив балансу підприємства на 31 грудня 2000 р млн. Р.
  7.  Акціонерні підприємства, фірми як об'єднання підприємств виступають у вигляді картелів, синдикатів, трестів, конгломератів, холдингів, концернів, фінансово-промислових груп.

Аналіз фінансового стану

Навчально-методичний посібник

МОСКВА, 2001.

ББК

"Аналіз фінансового стану підприємства (ФСП)". Навчально-методичний посібник - М, ІСЦ МИТХТ, 2001., 146с, 17 табл., 29 літературних посилань.

Рецензент: проф. І. м. Агаянц.

Автори: О. В. Аристов, В. м. Тумин, П. а. Альман.

Навчально-методичний посібник має на меті освоєння студентами методів аналізу ФСП. Посібник складається з двох розділів: теоретичної та практичної частин. Теоретична частина включає поглиблені відомості про деякі об'єкти фінансового аналізу, його специфічних характеристиках та особливостях.

Практична частина містить методику проведення різних напрямків аналізу на конкретному прикладі умовного виробництва.

Розрахункова частина роботи виконується на персональному комп'ютері з використанням електронних таблиць типу "Ехсеl" [1]. Це дозволяє значно прискорити процес обробки даних, підвищити точність результатів, розширити рамки аналізу за рахунок багатоваріантності завдань, і, в підсумку створити умови для більш глибокого осмислення, зіставлення отриманих результатів і вироблення найбільш ефективних рішень.

Посібник призначений для виконання лабораторних і практичних завдань [2] з дисципліни «Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств», курсових та дипломних робіт, а також може бути корисно практичним працівникам.

Затверджено Бібліотечно-видавничої комісією МІТXT ім. MB. Ломоносова в якості навчально-методичного посібника.

зміст

Вступ. 4

1. Теоретична частина. 5

1.1. Інформаційна база. 5

1.2. інфляція. 8

1.3. Виробничо-фінансовий леверидж. 21

1.3.1. Виробничий леверидж [27, 28]. 22

1.3.2. Фінансовий леверидж (важіль). 25

1.4. Бухгалтерський баланс - основний інструмент і база аналізу. 28

1.5. Аналіз валюти балансу (див. Стор.103). 32

1.6. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу (див. Стор. 104). 34

1.7. Аналіз показників фінансового стану підприємства. 42

1.8. Аналіз фінансової стійкості. 43

1.9. Аналіз ліквідності. 53

1.10. Розрахунок рейтингу підприємства (див. Стор. 120). 70

1.11. Аналіз ефективності виробничої діяльності. 74

2. Практична частина. Початкові дані. 101

2.1. Аналіз валюти балансу (див. Стор. 31). 103

2.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу (див. Стор. 33). 105

2.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства (див. Стор. 41). 109

2.4. Аналіз ліквідності балансу (див. Стор. 54). 115

2.5. ліквідність активів (див. стор. 60). 118

2.6. Оцінка інтенсивності та ефективності використання капіталу. 122

3. Висновок. 132

4. Література. 144
 Маржинальна (гранична) вартість капіталу. |  Вступ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати