Головна

Lead (v) - led

1) вести, супроводжувати, бути провідником; вести (за руку, на повідку і т. п.); The prisoners were led into the courtroom. - В'язнів ввели до зали суду. to ~ a child by the hand - вести дитину за руку

2) вести (про дорогу і т. п.); вести, служити каналом The path ~ s down to the river. - Стежка веде до річки.

3) вести, проводити (про спосіб життя) He ~ s a full, active life. - Він живе повним насиченим життям.

4) очолювати, керувати, управляти, командувати to ~ a campaign - Очолити кампанію to ~ a band, an orchestra - Керувати оркестром, диригувати оркестром The vice-chairman will ~ the meeting. - Збори буде вести заступник голови.

lead (n)

а) лідерство; керівництво; ініціатива to assume the ~, take the ~ - Взяти на себе ініціативу, виступити ініціатором; брати на себе керівництво (in) to build up one's ~, increase one's ~ - зміцнювати лідируючу позицію to give up / lose the ~ - поступатися лідерством to hold / maintain the ~ - Тримати лідерство Syn: precedence, precedency, advance, first place б) приклад, зразок; директива, вказівка Most of the legislators followed the ~ of the governor. - Більшість законодавців взяли приклад губернатора to give a ~ - Показувати приклад Syn: guidance, model, example, direction, leadership

leader (n)

1) а) керівник, глава, лідер; вождь, правитель; командир; партійний лідер, born / natural ~; majority ~; minority ~; military ~ Syn: boss, commander, captain б) спортсмен, який очолює гонку, лідер в) провідник, гід; екскурсовод Syn: guide д) ватажок (стада);

2) а) передовиця, передова стаття (в газеті) Syn: editorial б) Найперше, найбільш важливе повідомлення в останніх вістях;

3) а) Головна роль б) провідний актор

leadership (n)

  Red tape |  Lend (v) - lent

 Pre-discussion |  E. Additional Reading |  F. Discussion |  Discourage |  Ex. 1. Which words can you derive from the following? |  C. Reading |  Language Study |  THE RELATION BETWEEN POLICY, ADMINISTRATION, AND LEADERSHIP |  F. Discussion |  Бюрократизм government ~ - державний бюрократизм Syn: red tape, bureaucratism |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати