На головну

 Еволюція радянського цивільного права |  У сфері регулювання трудових відносин |  II. Кодекс законів про працю РРФСР 1918 р |  Періоду громадянської війни |  IV. Кодекс законів про працю РРФСР 1922 р |  V. Зміни в трудовому праві в 1930-і рр. |  У сфері соціального страхування припинені виплати допомоги з безробіття з 1930 р |  В умовах воєнного часу |  VII. Лібералізація трудового права в 1950-60-і рр. |  Включив в себе багато норм раніше діючого КЗпП. |

II. Нормативно-правове регулювання земельних відносин в роки громадянської війни

  1.  Cпокойствіе - сильніше емоцій. Мовчання - голосніше крику. Байдужість - страшніше за війну.
  2.  Dolom 1. Asnacal 'asavans. (Частина 1. Початок війни).
  3.  I і II Балканські війни.
  4.  II. Цивільне законодавство періоду громадянської війни та інтервенції
  5.  II. Діаграми СТАНУ ПОДВІЙНИХ СИСТЕМ.
  6.  II. Радянське законодавство періоду громадянської

1. Приймається «Положення про соціалістичний землеустрій і про заходи переходу до соціалістичного землеробства» (Затверджено ВЦВК 14 лютого 1919 г.):

а) передбачалося створення єдиного державного фонду землі і перехід від одноосібних форм землекористування до товариських, колективним;

б) розпорядження єдиним земельним державним фондом покладалося на наркомати і відповідні їм відокремлюючи місцевих органів влади;

в) основними формами сільськогосподарського виробництва визнавалися радгоспи, а також колективні господарства - комуни, артілі і ТОЗи (товариства спільного обробітку землі);

г) радгоспи і комуни ставилися в більш вигідне становище порівняно з іншими користувачами землі.

радгоспи:

- Отримували кращі землі в першочерговому порядку;

- Могли мати в штаті як постійних, так і тимчасових працівників;

- Оплата праці працівників радгоспів проводилася за існуючими тарифними ставками;

- Працівникам радгоспів заборонялося мати в особистому господарстві худобу, птицю і городи.

комуни:

- Представляли собою добровільне об'єднання селян для ведення сільського господарства на засадах комуністичного виробництва і розподілу сільськогосподарських продуктів та інших матеріальних благ;

- Комунари не могли мати в особистій власності худобу, сільськогосподарський інвентар;

- В комуні все належало всім, наймана праця не допускався,

- Вироблені сільськогосподарські продукти підлягали здачі державі;

- Залишена для власного споживання продукція розподілялася між комунарами порівну, з урахуванням наявного складу сім'ї.

артілі:

- В суспільній власності перебували лише знаряддя праці і засоби виробництва;

- Члени артілі могли мати присадибне господарство;

- Значна частина продукції підлягала здачі державі;

- Розподіл продукції між членами артілі було зрівняльним;

- Грошові кошти, отримані від здачі сільськогосподарської продукції державі, розподілялися за рішенням загальних зборів членів артілі з урахуванням реального праці кожного працівника.

ТОЗи:

- Знаряддя праці і засоби виробництва не обобществлялись;

- В іншому ТОЗи будувалися на тих же принципах, що і артілі.

д) від сільськогосподарських земель обмежувалися землі спеціального призначення:

- Включали в себе землі міські, сільські, селищні, курортні; землі, зайняті промисловими підприємствами, залізницями і т.д .;

- Не могли передаватися в одноосібне користування.

2. Держава вживає перші спроби обмежити дію принципу рівного землекористування:

а) Декрет РНК від 30 квітня 1920 р заборонив проведення повного переділу землі до завершення проведених державою землевпорядних робіт в сільських суспільствах (переділи знижували зацікавленість в інтенсивній обробці землі);

б) Декрет ВЦВК і РНК від 27 травня 1920 дозволяв мати більший розмір земельної ділянки трудовим господарствам, провідним інтенсивне землеробство без застосування найманої праці.

3. Декрет РНК від 30 квітня 1920 г. «Про надра землі» оголосив надра власністю держави:

а) всі акти і договори про права на надра землі всяких осіб і приватних товариств визнавалися такими, що втратили силу;

б) експлуатація надр, розподіл видобутих корисних копалин могли здійснюватися тільки під керівництвом Гірського ради ВРНГ і його органів.

Таким чином, нормативно-правові акти періоду громадянської війни та інтервенції створили правову основу для поступового усуспільнення землекористування.

  I. Перші декрети із земельного питання |  III. Земельний кодекс РРФСР 1922 р
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати