На головну

 I. Становлення основ радянського законодавства |  II. Радянське законодавство періоду громадянської |  III. Розвиток радянського права в умовах НЕПу |  IV. Порушення принципів права в 1930-40-і рр. |  III. Конституція СРСР 1924 р |  IV. Конституція РРФСР 1925 |  V. Конституція СРСР 1936 р |  Праця розглядався як обов'язок. |  VI. Конституція СРСР 1977 р |  Порівняльний аналіз радянських конституцій |

I. Етапи конституційного будівництва

  1.  II. Етапи інноваційного розвитку
  2.  X.1. Етапи біосинтезу ДНК
  3.  А. Особливості та етапи утворення єдиної Російської держави
  4.  Адиктивна поведінка. Визначення, види, етапи розвитку.
  5.  Адміністративно-правове регулювання капітального будівництва.
  6.  Адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку здійснення будівництва

1-й етап. Декрети Другого з'їзду Рад (Жовтень 1917 г.):

а) стали правовими актами конституційного значення:

- Декрет про мир проголосив принципи зовнішньої політики Радянської Росії;

- Декрет про землю скасував приватну власність на землю і проголосив різноманіття форм землекористування;

- Декрет про утворення робітничого і селянського уряду намічав загальну структуру вищих органів влади і управління;

- Звернення з'їзду «До громадянам Росії» і Відозва «Робітникам, солдатам і селянам» містили постанову про передачу всієї влади на місцях Радам робітничих, солдатських і селянських депутатів;

б) залишили без рішення багато питань, які традиційно входять в зміст основного закону держави:

- Не регламентовані порядок формування та компетенцію місцевих рад;

- Не можуть бути визначені форму і сутність держави;

- Не зафіксували права і свободи громадян;

- Не встановили порядок реалізації населенням виборчого права.

2-й етап. Декларація прав трудящого і експлуатованого народу (Прийнята III з'їздом Рад у січні 1918 р):

а) визначила основні принципи та напрямки соціальної, економічної та державної політики;

б) проголосила Радянську Російську Республіку Федерацією Радянських Національних Республік;

в) залишила без вирішення найважливіших питань державного права.

3-й етап. Ухвалення Конституції РРФСР 1918 р (V Всеросійський з'їзд Рад, 10 липня 1918 г.):

а) Конституція піддала перегляду всю стару систему суспільних відносин, задекларувавши нові принципи і соціальні цінності;

б) закріпила реальні механізми нової влади і формування її структур, поклавши в їх основу нову ідеологію;

в) створила нову базу для подальшого законотворчості.

4-й етап. Підготовка та прийняття Основного закону (Конституції) СРСР (II з'їзд Рад СРСР, 31 січня 1924 г.) і твердження зміненого тексту Конституції РРФСР (XII Всеросійський з'їзд Рад, 11 травня 1925 року):

Конституція СРСР 1924 р .:

а) формально узаконила Союз рівноправних і суверенних націй;

б) проголосила право республік на відділення і входження в СРСР нових соціалістичних республік, створених усередині країни або за її межами;

в) «заохочувала» постійне втручання центральної влади в справи республік (рішення виходили з центру, він же контролював периферійні влади).

Конституція РРФСР 1925 р .:

а) закріплювала систему республіканських органів влади і управління;

б) зафіксувала права і обов'язки автономних формувань (автономних республік, автономних областей і округів);

в) закріпила виборчу систему, права і обов'язки громадян, державну символіку.

5-й етап. Розробка і прийняття Конституції СРСР (VIII Надзвичайний з'їзд Рад, 5 грудня 1936 р) і Конституції РРФСР 1937 р .:

Конституція СРСР 1936 р .:

а) змінила виборчу систему, структуру центральних представницьких органів, адміністративно-територіальний поділ країни;

б) закріпила принципи і засади радянської соціалістичної держави;

в) декларувала права і свободи радянських громадян.

Конституція РРФСР 1937 р .:

а) закріпила нові системи республіканських органів влади, управління і виборів;

б) змінила адміністративно-територіальний поділ республіки.

6-й етап. Ухвалення Конституції СРСР 1977 р (VII Позачергова сесія Верховної Ради СРСР, жовтень 1977 г.) і Конституції РРФСР 1978 р:

Конституція СРСР 1977 р .:

а) констатувала побудова «розвиненого соціалістичного суспільства» і створення «загальнонародного» держави;

б) підкреслювала спадкоємність з попередніми конституціями (1918, 1924, 1936 рр.);

в) внесла ряд нових положень.

Конституція РРФСР 1978 р .:

а) в значній мірі повторила всі основні положення союзного Основного закону;

б) закріпила право республіки брати участь у вирішенні питань, віднесених до відання Союзу (у Верховній Раді, Президії Верховної Ради і Уряді СРСР). Половині ХХ ст. |  II. Конституція РРФСР 1918 р
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати