Головна

 III. Розвиток радянського права в умовах НЕПу |  IV. Порушення принципів права в 1930-40-і рр. |  Половині ХХ ст. |  I. Етапи конституційного будівництва |  II. Конституція РРФСР 1918 р |  III. Конституція СРСР 1924 р |  IV. Конституція РРФСР 1925 |  V. Конституція СРСР 1936 р |  Праця розглядався як обов'язок. |  VI. Конституція СРСР 1977 р |

I. Становлення основ радянського законодавства

  1.  B.1.1 Основні положення
  2.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  3.  I Основні категорії педагогіки
  4.  I. Класифікація суспільства за основним фактором виробництва.
  5.  I. Основний перелік документів
  6.  I. Основні положення
  7.  I. Основні принципи

Курач Т. Л.

До 93 Історія радянського права: Навчальний посібник. Сиктивкар: Изд-во Сиктивкара ун-ту, 2006. 182 с.

ISBN 5-87237-508-5

Навчальний посібник містить конспект лекцій; завдання аналітичного характеру, призначені для самоконтролю студентів, перелік нормативно-правових актів і список літератури по кожній галузі радянського права.

Рекомендується студентам денного, заочного відділень і екстернату за фахом «Юриспруденція» для підготовки до семінарських занять та іспитів.

УДК 342

ББК 67.4

a Курач Т. Л., 2006

ISBN 5-87237-508-5 a Сиктивкарський ун-т, 2006


зміст

Передмова. 4

Тема 1. Особливості розвитку права на різних етапах радянського періоду російської історії 5

Тема 2. Радянське конституційне право. 13

Тема 3. Радянське цивільне право. 30

Тема 4. Радянське трудове право. 51

Тема 5. Радянське земельне право. 74

Тема 6. Колгоспне право. 85

Тема 7. Радянське екологічне право. 96

Тема 8. Радянське сімейне право. 101

Тема 9. Радянське кримінальне право. 113

Тема 10. Радянська судова система. 137

Тема 11. Радянське цивільне процесуальне право. 162

Тема 12. Радянське кримінальне процесуальне право. 170

Питання для самоконтролю. 179


Передмова

Даний навчальний посібник складено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Історія вітчизняного держави і права» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Юриспруденція». Його можна розглядати як доповнення до підручника, що охоплює кілька розділів програми з даної дисципліни. На відміну від інших навчальних видань посібник побудовано за галузевим принципом викладу матеріалу. Воно дає цілісне уявлення про особливості, етапи розвитку, основні положення нормативно-правових актів конституційного, цивільного, трудового, земельного, колгоспного, екологічного, сімейного, кримінального, судового (судоустрій, цивільний процес, кримінальний процес) права в період з 1917 р по середину 80-х рр. ХХ ст. В окремому розділі дається загальна характеристика радянського права на різних етапах радянського періоду російської історії: революції, військового комунізму, НЕПу, тоталітаризму, лібералізації радянської системи.

Мета посібника - дати цілісне уявлення про розвиток кожної з галузей радянського права. Разом з тим автор звертає увагу на специфіку розвитку тієї чи іншої галузі радянського права, яка визначається конкретними історичними умовами розвитку країни.


Тема 1. Особливості розвитку права
 на різних етапах радянського періоду
 російської історії

I. Становлення основ радянського законодавства

Джерела права:

1. Дореволюційне законодавство:

а) використовувалося в певних межах (в кримінальному праві - за злочинами проти особистості);

б) використання старого права було тимчасовим;

в) немає одного акта, яким би скасовувалася вся система нормативних актів Російської імперії;

г) приймалися акти, що вносять корективи в дореволюційний законодавство.

2. Нові нормативні акти (декрети, постанови і т.д.):

а) спочатку вирішували принципово важливі завдання радянської держави (формування нової системи представницьких органів, реформування соціально-економічної сфери, залучення на бік радянської влади широких верств суспільства);

б) поступово витісняють все старе законодавство.

3. Революційний правосвідомість трудящих мас (революційна доцільність):

а) застосовувалося в разі відсутності правових норм;

б) давало можливість правоприменяющими органам і особам діяти з позицій корисності для революції (так, як підказувала революційна совість).

Особливості права:

1. відображає курс більшовиків на реформування всіх сфер життя суспільства і побудова соціалізму відповідно до програми більшовицької партії.

2. встановлює переважно загальні принципи правового регулювання (Наприклад, проголошувалася повнота влади Рад, але не визначалися їх структура, функції, компетенція, порядок обрання, термін повноважень):

а) нормативні акти приймалися в спішному порядку;

б) були відсутні чіткі уявлення про те, якою має бути система права;

в) головним було бажання дати загальнодоступне розуміння суті радянської влади (загальні принципи права було зрозуміти легше, ніж детальне регулювання).

3. Значною мірою ґрунтувалося на правотворчості народних мас:

а) нормативні правові акти приймалися за участю профспілок, громадських організацій, місцевих рад;

б) вивчалося громадську думку при підготовці проектів нормативних актів або вдосконаленні законодавства.

4. Чи мало розвинену систему джерел опублікування нормативно-правових актів з метою інформування населення:

( «Газета Тимчасового робітничого і селянського уряду»; «Збори узаконень і розпоряджень Робочого і селянського уряду»; «Известия» ВЦВК; видання республіканських, губернських, повітових Рад).

5. Було суперечливим і незавершеним:

а) нормативно-правові акти приймалися по вузьких питань і були короткими;

б) не проводилися роботи по систематизації прийнятих актів;

в) одночасно діяли норми радянського і частина норм дореволюційного права;

г) проявилися сепаратистські настрої місцевих рад (підпорядковувалися розпорядженням ВЦВК).

Основні риси радянської правової системи:

1. Праву була призначена суто службова і тимчасова роль.

2. Питання про законність як специфічному правовому режимі взагалі не ставилося.

3. Було наголошено на свобода адміністраторів і суддів відступати від вимог нормативно-правових актів (декретів) за мотивами доцільності.

4. Допускалася децентралізація правотворчості (коли судді на місцях вирішували, кого і за що судити).

5. Був визнаний абсолютний пріоритет політичної точки зору над юридичною.

Таким чином, в період становлення радянської влади законодавство в повній мірі відображало особливості цього процесу. Великі магістри ордена тамплієрів |  II. Радянське законодавство періоду громадянської
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати