На головну

Визначення критичних навантажень на підставу. Початкова критичне навантаження.

  1.  A.2.3 y-фактори кранових навантажень
  2.  B. Первісна обробка скарги
  3.  Figure 3.21. У разі прориву лінії тренду початкова позиція повинна бути закрита і перегорнута.
  4.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  5.  VI. Визначення напору на виході з підпірного насоса
  6.  А 6. ЗАМІНА ПРІДАТОЧОГО ПРОПОЗИЦІЇ Відокремлені означення.
  7.  А. Спрямованість у майбутнє, професійне самовизначення

Початкова критичне навантаження відповідає закінченню фази ущільнення і місцевих зрушень і в класичній механіці грунтів визначаємо верхню межу умовної лінійної залежності між деформаціями ґрунтової основи і навантаженням.

З огляду на, що початкова критичне навантаження ще в межах лінійної деформованості грунту для її визначення скористаємося наступними рівняннями:

Сформуємо основні допущення при визначенні початкової критичного навантаження:

n умови деформування грунтового підстави відповідають умовам принципу лінійної деформованості грунту

n  напруження від власної ваги грунту мають гідростатичні розподілу (кульовий тензор напружень), тобто будемо вважати, що в точці М:

де ?g1, ?g2, ?g3 - Головні напруження від власної ваги;

?'- питома вага грунту вище підошви фундаменту

? - то ж нижче підошви грунту.

n  головні напруження від додаткового тиску приймаємо як для смугової навантаження (в умовах плоско-напруженого деформованого стану).

Навантаження - називається крайовим критичним тиском так як теоретично відповідає моменту зародження зон граничної рівноваги по краях фундаменту. Однак це не відповідає фактичному стану, так як під краями фундаментів, що володіють жорсткістю, концентруються напруги і, отже, при середньому тиску в деякій зоні неминуче виникнуть деформації зрушень. До того ж, як показав досвід будівництва, навіть при тисках, більших, деякий розвиток зон зрушень майже не викликає порушення приблизно лінійної залежності між напруженнями і деформаціями. Вибір розрахункової моделі |  Граничне навантаження при нестабілізованому стані грунту.

 Класифікація грунтів по СТБ 943-93. |  Випробування грунтів в умовах компресійного стиску. Компресійна залежність, закон ущільнення. |  Закон ламінарної фільтрації |  напруги |  Визначення напружень при дія кількох зосереджених сил |  Метод кутових точок |  Визначення напружень по гнучкій смузі. Головні напруги. |  Методи графічного представлення поля напружень. Визначення напружень від дії власної ваги грунту. |  Гранична рівновага в точці або гранична рівновага в ґрунтовому масиві |  Розрахункова модель пружно-пластичного середовища |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати