загрузка...
загрузка...
На головну

Глава III. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПРИ ВИКОНАННІ

  1.  II. Група C - дискреционная захист.
  2.  III. Захист святих ікон
  3.  А 25. До причин нерівності доходів споживачів в ринковій економіці належить
  4.  Аварійний захист НПС
  5.  Автоматизовані системи. Захист від несанкціонованого доступу до інформації. Класифікація АС і вимоги щодо захисту інформації
  6.  Аграрна політика сучасної держави. Захист прав сільськогосподарського виробника в Україні.
  7.  Антивірусний захист. (Опис)

РОБІТ (НАДАННІ ПОСЛУГ)

Стаття 27. Строки виконання робіт (надання послуг)

1. Виконавець зобов'язаний здійснити виконання роботи (надання послуги) в термін, встановлений правилами виконання окремих видів робіт (надання окремих видів послуг) або договором про виконання робіт (надання послуг). У договорі про виконання робіт (надання послуг) може передбачатися термін виконання роботи (надання послуги), якщо зазначеними правилами він не передбачений, а також строк меншої тривалості, ніж термін, встановлений зазначеним Регламентом.

2. Термін виконання роботи (надання послуги) може визначатися датою (періодом), до якої має бути закінчено виконання роботи (надання послуги) або (і) датою (періодом), до якої виконавець повинен приступити до виконання роботи (надання послуги).

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

3. У разі, якщо виконання роботи (надання послуги) здійснюється по частинах (доставка періодичної преси, технічне обслуговування) протягом терміну дії договору про виконання робіт (надання послуг), повинні передбачатися відповідні терміни (періоди) виконання таких робіт (надання послуг) .

За угодою сторін у договорі можуть бути передбачені також терміни завершення окремих етапів роботи (проміжні терміни).

(П. 3 введений Федеральним законом від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

Стаття 28. Наслідки порушення виконавцем термінів виконання робіт (надання послуг)

1. Якщо виконавець порушив терміни виконання роботи (надання послуги) - терміни початку і (або) закінчення виконання роботи (надання послуги) і (або) проміжні терміни виконання роботи (надання послуги) або під час виконання роботи (надання послуги) стало очевидним, що вона не буде виконана в строк, споживач за своїм вибором вправі:

(В ред. Федеральних законів від 17.12.1999 N 212-ФЗ, від 25.10.2007 N 234-ФЗ)

призначити виконавцю новий термін;

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

доручити виконання роботи (надання послуги) третім особам за розумну ціну або виконати її своїми силами і зажадати від виконавця відшкодування понесених витрат;

вимагати зменшення ціни за виконання роботи (надання послуги);

відмовитися від виконання договору про виконання роботи (наданні послуги).

(В ред. Федерального закону від 21.12.2004 N 171-ФЗ)

Споживач має право вимагати також повного відшкодування збитків, заподіяних йому в зв'язку з порушенням термінів виконання роботи (надання послуги). Збитки відшкодовуються в терміни, встановлені для задоволення відповідних вимог споживача.

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

2. Призначені споживачем нові терміни виконання роботи (надання послуги) вказуються в договорі про виконання роботи (наданні послуги).

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

У разі прострочення нових термінів споживач має право пред'явити виконавцю інші вимоги, встановлені пунктом 1 цієї статті.

3. Ціна виконаної роботи (наданої послуги), яка повертається споживачу при відмові від виконання договору про виконання роботи (наданні послуги), а також враховується при зменшенні ціни виконаної роботи (наданої послуги), визначається відповідно до пунктів 3, 4 і 5 статті 24 цього Закону.

(В ред. Федерального закону від 21.12.2004 N 171-ФЗ)

4. У разі відмови від виконання договору про виконання роботи (наданні послуги) виконавець не має права вимагати відшкодування своїх витрат, вироблених в процесі виконання роботи (надання послуги), а також плати за виконану роботу (надані послуги), за винятком випадку, якщо споживач прийняв виконану роботу (надані послуги).

(В ред. Федеральних законів від 17.12.1999 N 212-ФЗ, від 21.12.2004 N 171-ФЗ)

Абзац виключений. - Федеральний закон від 17.12.1999 N 212-ФЗ.

5. У разі порушення встановлених термінів виконання роботи (надання послуги) або призначених споживачем на підставі пункту 1 цієї статті нових термінів виконавець сплачує споживачеві кожний день (годину, якщо термін визначено у годинах) прострочення неустойку (пеню) в розмірі трьох відсотків ціни виконання роботи (надання послуги), а якщо ціна виконання роботи (надання послуги) договором про виконання робіт (надання послуг) не визначена - загальної ціни замовлення. Договором про виконання робіт (надання послуг) між споживачем і виконавцем може бути встановлений вищий розмір неустойки (пені).

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

Неустойка (пеня) за порушення термінів початку виконання роботи (надання послуги), її етапу стягується за кожен день (годину, якщо термін визначено у годинах) прострочення аж до початку виконання роботи (надання послуги), її етапу або пред'явлення споживачем вимог, передбачених пунктом 1 цієї статті.

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

Неустойка (пеня) за порушення термінів закінчення виконання роботи (надання послуги), її етапу стягується за кожен день (годину, якщо термін визначено у годинах) прострочення аж до закінчення виконання роботи (надання послуги), її етапу або пред'явлення споживачем вимог, передбачених пунктом 1 цієї статті.

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

Сума стягненої споживачем неустойки (пені) не може перевищувати ціну окремого виду виконання роботи (надання послуги) або загальну ціну замовлення, якщо ціна виконання окремого виду роботи (надання послуги) не визначено договором про виконання роботи (наданні послуги).

Розмір неустойки (пені) визначається, виходячи з ціни виконання роботи (надання послуги), а якщо вказана ціна не визначена, виходячи із загальної ціни замовлення, що існувала в тому місці, в якому вимога споживача повинно було бути задоволено виконавцем у день добровільного задоволення такої вимоги або в день винесення судового рішення, якщо вимога споживача добровільно задоволено не було.

6. Вимоги споживача, встановлені пунктом 1 цієї статті, не підлягають задоволенню, якщо виконавець доведе, що порушення термінів виконання роботи (надання послуги) сталося внаслідок непереборної сили або з вини споживача.

Стаття 29. Права споживача при виявленні недоліків виконаної роботи (наданої послуги)

1. Споживач при виявленні недоліків виконаної роботи (наданої послуги) має право за своїм вибором вимагати:

безоплатного усунення недоліків виконаної роботи (наданої послуги);

відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);

безоплатного виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої ж якості чи повторного виконання роботи. При цьому споживач зобов'язаний повернути раніше передану йому виконавцем річ;

відшкодування понесених ним витрат по усуненню недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами або третіми особами.

Задоволення вимог споживача про безоплатне усунення недоліків, про виготовлення іншої речі або про повторному виконанні роботи (наданні послуги) не звільняє виконавця від відповідальності у формі неустойки за порушення терміну закінчення виконання роботи (надання послуги).

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

Споживач має право відмовитися від виконання договору про виконання роботи (наданні послуги) і зажадати повного відшкодування збитків, якщо у встановлений зазначеним договором строк недоліки виконаної роботи (наданої послуги) не усунені виконавцем. Споживач також має право відмовитися від виконання договору про виконання роботи (наданні послуги), якщо їм виявлено суттєві недоліки виконаної роботи (наданої послуги) або інші істотні відступи від умов договору.

(В ред. Федерального закону від 21.12.2004 N 171-ФЗ)

Споживач має право вимагати також повного відшкодування збитків, заподіяних йому в зв'язку з недоліками виконаної роботи (наданої послуги). Збитки відшкодовуються в терміни, встановлені для задоволення відповідних вимог споживача.

2. Ціна виконаної роботи (наданої послуги), яка повертається споживачу при відмові від виконання договору про виконання роботи (наданні послуги), а також враховується при зменшенні ціни виконаної роботи (наданої послуги), визначається відповідно до пунктів 3, 4 і 5 статті 24 цього Закону.

(В ред. Федерального закону від 21.12.2004 N 171-ФЗ)

3. Вимоги, пов'язані з недоліками виконаної роботи (наданої послуги), можуть бути пред'явлені при прийнятті виконаної роботи (наданої послуги) або під час виконання роботи (надання послуги) або, якщо неможливо виявити недоліки при прийнятті виконаної роботи (наданої послуги), в протягом строків, встановлених цим пунктом.

Споживач має право пред'являти вимоги, пов'язані з недоліками виконаної роботи (наданої послуги), якщо вони виявлені протягом гарантійного терміну, а при його відсутності в розумний термін, в межах двох років з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) або п'яти років щодо недоліків в будові і іншому нерухоме майно.

(П. 3 ст ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

4. Виконавець відповідає за недоліки роботи (послуги), на яку не встановлено гарантійний строк, якщо споживач доведе, що вони виникли до її прийняття ним або з причин, які існували до цього моменту.

Відносно роботи (послуги), на яку встановлено гарантійний строк, виконавець відповідає за її недоліки, якщо не доведе, що вони виникли після прийняття роботи (послуги) споживачем внаслідок порушення ним правил використання результату роботи (послуги), дій третіх осіб або непереборної сили .

(П. 4 введений Федеральним законом від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

5. У випадках, коли передбачений договором гарантійний термін складає менше двох років (п'яти років на нерухоме майно) і недоліки роботи (послуги) виявлені споживачем після закінчення гарантійного терміну, але в межах двох років (п'яти років на нерухоме майно), споживач має право пред'явити вимоги, передбачені пунктом 1 цієї статті, якщо доведе, що такі недоліки виникли до прийняття ним результату роботи (послуги) або з причин, які існували до цього моменту.

(П. 5 введений Федеральним законом від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

6. У разі виявлення істотних недоліків роботи (послуги) споживач має право пред'явити виконавцю вимога про безоплатне усунення недоліків, якщо доведе, що недоліки виникли до прийняття ним результату роботи (послуги) або з причин, які існували до цього моменту. Ця вимога може бути пред'явлено, якщо такі недоліки виявлені після закінчення двох років (п'яти років щодо нерухомого майна) з дня прийняття результату роботи (послуги), але в межах встановленого на результат роботи (послуги) терміну служби або протягом десяти років з дня прийняття результату роботи (послуги) споживачем, якщо термін служби не встановлено. Якщо дана вимога не задоволена протягом двадцяти днів з дня його пред'явлення споживачем або виявлений недолік є непереборним, споживач за своїм вибором вправі вимагати:

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

відповідного зменшення ціни за виконану роботу (надані послуги);

відшкодування понесених ним витрат по усуненню недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами або третіми особами;

відмови від виконання договору про виконання роботи (наданні послуги) і відшкодування збитків.

(В ред. Федерального закону від 21.12.2004 N 171-ФЗ)

Стаття 30. Строки усунення недоліків виконаної роботи (наданої послуги)

Недоліки роботи (послуги) повинні бути усунені виконавцем в розумний термін, призначений споживачем.

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

Абзац виключений. - Федеральний закон від 17.12.1999 N 212-ФЗ.

Призначений споживачем термін усунення недоліків товару вказується в договорі або в іншому підписується сторонами документі або в заяві, направленій споживачем виконавцю.

(В ред. Федерального закону від 25.10.2007 N 234-ФЗ)

За порушення передбачених цією статтею строків усунення недоліків виконаної роботи (наданої послуги) виконавець сплачує споживачеві кожний день прострочення неустойку (пеню), розмір і порядок обчислення якої визначаються відповідно до пункту 5 статті 28 цього Закону.

У разі порушення зазначених термінів споживач має право пред'явити виконавцю інші вимоги, передбачені пунктами 1 і 4 статті 29 цього Закону.

Стаття 31. Строки задоволення окремих вимог споживача

1. Вимоги споживача про зменшення ціни за виконану роботу (надані послуги), про відшкодування витрат по усуненню недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами або третіми особами, а також про повернення сплаченої за роботу (послугу) грошової суми і відшкодування збитків, завданих в зв'язку з відмовою від виконання договору, передбачені пунктом 1 статті 28 і пунктами 1 і 4 статті 29 цього Закону, підлягають задоволенню в десятиденний строк з дня пред'явлення відповідної вимоги.

(В ред. Федерального закону від 21.12.2004 N 171-ФЗ)

2. Вимоги споживача про безоплатне виготовленні інший речі з однорідного матеріалу такої ж якості або про повторному виконанні роботи (наданні послуги) підлягають задоволенню в термін, встановлений для термінового виконання роботи (надання послуги), а в разі, якщо цей строк не встановлений, в термін, передбачений договором про виконання роботи (наданні послуги), який був неналежно виконаний.

3. За порушення передбачених цією статтею строків задоволення окремих вимог споживача виконавець сплачує споживачеві кожний день прострочення неустойку (пеню), розмір і порядок обчислення якої визначаються відповідно до пункту 5 статті 28 цього Закону.

У разі порушення термінів, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї статті, споживач має право пред'явити виконавцю інші вимоги, передбачені пунктом 1 статті 28 і пунктами 1 і 4 статті 29 цього Закону.

Стаття 32. Право споживача на відмову від виконання договору про виконання робіт (надання послуг)

(В ред. Федерального закону від 21.12.2004 N 171-ФЗ)

Споживач має право відмовитися від виконання договору про виконання робіт (надання послуг) у будь-який час за умови оплати виконавцю фактично понесених ним витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань за цим договором.

Стаття 33. Кошторис на виконання роботи (надання послуги)

1. На виконання роботи (надання послуги), передбаченої договором про виконання роботи (наданні послуги), може бути складена тверда або приблизний кошторис.

Складання такого кошторису на вимогу споживача або виконавця обов'язково.

2. Виконавець не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а споживач - її зменшення, в тому числі в разі, коли в момент укладення договору виключалася можливість передбачити повний обсяг підлягають виконанню робіт (надання послуг) або необхідних для цього витрат.

Виконавець має право вимагати збільшення твердого кошторису при істотному зростанні вартості матеріалів і обладнання, що надаються виконавцем, а також надають йому третіми особами послуг, яке не можна було передбачити при укладенні договору. При відмові споживача виконати цю вимогу виконавець має право розірвати договір в судовому порядку.

(П. 2 ст ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

3. Якщо виникла необхідність виконання додаткових робіт (надання додаткових послуг) і з цієї причини істотного перевищення приблизного кошторису, виконавець зобов'язаний своєчасно попередити про це споживача. Якщо споживач не дав згоду на перевищення приблизного кошторису, він має право відмовитися від виконання договору. У цьому випадку виконавець може вимагати від споживача сплати ціни за виконану роботу (надані послуги).

Виконавець, своєчасно не попередив споживача про необхідність перевищення приблизного кошторису, зобов'язаний виконати договір, зберігаючи право на оплату роботи (послуги) в межах приблизного кошторису.

(П. 3 введений Федеральним законом від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

Стаття 34. Виконання роботи з матеріалу виконавця

1. Виконавець зобов'язаний виконати роботу, визначену договором про виконання роботи, зі свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не передбачено договором.

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

Виконавець, який надав матеріал для виконання роботи, відповідає за його неналежну якість за правилами про відповідальність продавця за товари неналежної якості.

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

2. Матеріал виконавця оплачується споживачем при укладенні зазначеного договору повністю або в розмірі, зазначеному в договорі про виконання роботи з умовою остаточного розрахунку при отриманні споживачем виконаної виконавцем роботи, якщо інший порядок розрахунків за матеріал виконавця не передбачений угодою сторін.

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

3. У випадках, передбачених договором про виконання роботи, матеріал може бути наданий виконавцем споживачеві в кредит. Наступна зміна ціни наданого в кредит матеріалу виконавця не тягне за собою перерахунку.

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

4. Матеріал виконавця і необхідні для виконання роботи технічні засоби, інструменти та інше доставляються до місця виконання робіт виконавцем.

КонсультантПлюс: примітка.

Про застосування положень статті 35 до відносин за договором, пов'язаній з наданням послуг з хімічного чищення виробів, див. Лист Росспоживнагляду від 07.03.2006 N 0100 / 2473-06-32.

Стаття 35. Виконання роботи з матеріалу (з річчю) споживача

1. Якщо робота виконується повністю або частково з матеріалу (з річчю) споживача, виконавець відповідає за збереження цього матеріалу (речі) і правильне його використання.

Виконавець зобов'язаний:

попередити споживача про непридатність або недоброякісність переданого споживачем матеріалу (речі);

подати звіт про використання матеріалів і повернути його залишок.

У разі повної або часткової втрати (пошкодження) матеріалу (речі), прийнятого від споживача, виконавець зобов'язаний в триденний термін замінити його однорідним матеріалом (річчю) аналогічної якості і за бажанням споживача виготовити виріб з однорідного матеріалу (речі) в розумний термін, а при відсутності однорідного матеріалу (речі) аналогічної якості - відшкодувати споживачеві дворазову ціну втраченого (пошкодженого) матеріалу (речі), а також витрати, понесені споживачем.

2. Ціна втраченого (пошкодженого) матеріалу (речі) визначається, виходячи з ціни матеріалу (речі), що існувала в тому місці, в якому вимога споживача повинно було бути задоволено виконавцем у день добровільного задоволення такої вимоги або в день винесення судового рішення, якщо вимога споживача добровільно задоволено не було.

Ціна матеріалу (речі), переданого виконавцю, визначається в договорі про виконання роботи або в іншому документі (квитанції, замовленні), що підтверджує його висновок.

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

3. Виконавець звільняється від відповідальності за повну або часткову втрату (пошкодження) матеріалу (речі), прийнятого ним від споживача, якщо споживач попереджений виконавцем про особливі властивості матеріалу (речі), які можуть спричинити за собою його повну або часткову втрату (пошкодження) або якщо зазначені властивості матеріалу (речі) не могли бути виявлені при належної приймання виконавцем цього матеріалу (речі).

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

Стаття 36. Обов'язок виконавця інформувати споживача про обставини, які можуть вплинути на якість виконуваної роботи (наданої послуги) або спричинити за собою неможливість її завершення в строк

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

Виконавець зобов'язаний своєчасно інформувати споживача про те, що дотримання вказівок споживача і інші обставини, що залежать від споживача, можуть знизити якість виконуваної роботи (наданої послуги) або спричинити за собою неможливість її завершення в строк.

(В ред. Федерального закону від 17.12.1999 N 212-ФЗ)

Якщо споживач, незважаючи на своєчасне і обгрунтоване інформування виконавцем, в розумний строк не замінить непридатний або недоброякісний матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи (надання послуги) або не усуне інших обставин, які можуть знизити якість виконуваної роботи (наданої послуги), виконавець вправі відмовитися від виконання договору про виконання роботи (наданні послуги) і зажадати повного відшкодування збитків.

(В ред. Федерального закону від 21.12.2004 N 171-ФЗ)

Стаття 37. Порядок і форми оплати виконаної роботи (наданої послуги)

(В ред. Федеральних законів від 21.12.2004 N 171-ФЗ, від 27.07.2006 N 140-ФЗ)

Споживач зобов'язаний оплатити надані йому послуги в порядку і в терміни, які встановлені договором з виконавцем.

(Частина перша в ред. Федерального закону від 21.12.2004 N 171-ФЗ)

Споживач зобов'язаний оплатити виконану виконавцем у повному обсязі роботу після її прийняття споживачем. За згодою споживача робота може бути оплачена ним при укладенні договору в повному розмірі або шляхом видачі авансу.

(В ред. Федеральних законів від 17.12.1999 N 212-ФЗ, від 21.12.2004 N 171-ФЗ)

Оплата наданих послуг (виконаних робіт) проводиться за допомогою наявних або безготівкових розрахунків відповідно до законодавства Російської Федерації.

(Частина третя введена Федеральним законом від 27.07.2006 N 140-ФЗ)

При використанні готівкової форми розрахунків оплата товарів (робіт, послуг) споживачем проводиться відповідно до вказівки продавця (виконавця) шляхом внесення готівкових грошових коштів продавцю (виконавцю), або в кредитну організацію, або платіжному агенту, який здійснює діяльність по прийому платежів фізичних осіб, або банківському платіжному агенту (субагенту), який здійснює діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність, якщо інше не встановлено федеральними законами або іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації. При цьому зобов'язання споживача перед продавцем (виконавцем) з оплати товарів (робіт, послуг) вважаються виконаними в розмірі внесених грошових коштів з моменту внесення готівкових грошових коштів відповідно продавцю (виконавцю), або в кредитну організацію, або платіжному агенту, який здійснює діяльність з прийому платежів фізичних осіб, або банківського платіжному агенту (субагенту), який здійснює діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність.

(В ред. Федеральних законів від 03.06.2009 N 121-ФЗ, від 27.06.2011 N 162-ФЗ)

Стаття 38. Втратила чинність. - Федеральний закон від 25.10.2007 N 234-ФЗ.

Стаття 39. Регулювання надання окремих видів послуг

Наслідки порушення умов договорів про надання окремих видів послуг, якщо такі договори за своїм характером не підпадають під сферу застосування цієї глави, визначаються законом.

Стаття 39.1. Правила надання окремих видів послуг, виконання окремих видів робіт споживачам

(Введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 242-ФЗ)

Правила надання окремих видів послуг, виконання окремих видів робіт споживачам встановлюються Кабінетом Міністрів України.

  ТОВАРІВ СПОЖИВАЧАМ |  ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати