загрузка...
загрузка...
На головну

Дніпропетровськ НМетАУ 2009 | Редакційно-видавничий відділ НМетАУ | ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | Етап 1 - Визначення рівня суттєвості (матеріальності) помилок | Етап 2 - Проведення експрес-аудит балансу підприємства | Господарювання | Продовження додатка А | Продовження додатка Б |

Методичні вказівки

  1. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  2. III. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  3. VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
  4. Вказівки до виконання
  5. Вказівки до виконання
  6. Вказівки до виконання
  7. Вказівки до виконання

У даній темі розглядається загальна система організації фінансового контролю в Україні, її структура, зв'язки між її елементами, їх основні функції, а також місце незалежного аудиторства в ній. Після вивчення теми студент повинен знати особливості господарського контролю, який здійснюється керівниками (власниками) підприємств згідно з діючим законодавством. Особливістю внутрішнього контролю є те, що він виконується працівниками апарату управління, до функцій яких належать систематичний оперативний і поточний контроль за операційною, інвестиційною і фінансово-господарською діяльністю підприємства та його підрозділів. За результатами контрольних перевірок керівництво підприємства приймає рішення про усунення причин, що негативно впливають на діяльність підприємства. Крім того, в темі підлягає засвоєнню питання раціональної організації аудиторської діяльності. Від оптимального розподілу функцій, наукової організації праці аудиторів багато в чому залежить кінцевий результат роботи аудиторської фірми. Доцільно ознайомитися зі структурою та змістом посадових інструкцій аудиторів з внутрішнього та зовнішнього аудиту.

Після вивчення цієї теми студент повинен знати, що для досягнення мети аудиту аудитор повинен зібрати, обробити, проаналізувати інформацію та підготувати аудиторські свідчення, які допоможуть йому обґрунтувати свою думку щодо достовірності фінансової звітності та якості ведення бухгалтерського обліку. Слід вказати, що якість аудиторських свідчень не залежить від їх кількості. Якість отриманих свідчень характеризується їх достовірністю та релевантністю (доречністю). Достовірність свідчень у міжнародній практиці аудиту пов'язують з незалежністю джерела інформації. Також студент повинен ознайомитися з Міжнародними стандартами аудиту (МСА). Вони визначають основні вимоги щодо проведення аудиторських перевірок, зміст та правила оформлення обов'язкових документів та ін.

Література: [1,5-13,15,19]

Тема 3. Методика проведення аудиту

Етапи аудиторської перевірки, їх зміст та послідовність. Планування аудиту. Попереднє аудиторське вивчення особливостей підприємства-замовника. Оцінка помилок та ризику. Економічна сутність помилок (в обліку і зовнішній звітності) та їх суттєвості (матеріальності). Рівні матеріальності помилок. Етапи виявлення та оцінки помилок. Класифікація аудиторських ризиків, їх особливості та впливаючі фактори. Методи оцінки аудиторського ризику. Сукупність напрямків та процедур аудиторської діяльності, їх послідовність. Експрес-аудит, його призначення і сутність. Аудит системи внутрішнього контролю. Зміст етапу детального тестування. Зміст стадій оцінки стану та ефективності обліку і звітності та аналізу фінансово - господарської діяльності. Оформлення результатів аудиторської перевірки. Особливості методики аудиту з використанням комп'ютерів.

 ПО ТЕМАХ ДИСЦИПЛІНИ | Методичні вказівки
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати