Головна

 Ключові терміни |  Рішення завдання. |  Електромагнітна картина світу |  Революція в природознавстві XIX-XX ст. в. | |  Концепція необоротності й термодинаміка. |  Концепція атомізму. |  електрони |  Концепції біологічних систем. |  X (t) y (t) |

Стности, в теплову енергію.

  1.  Види огляду: місця події, місцевості, житла, предметів і документів, поштово-телеграфної кореспонденції, приміщень, трупів.
  2.  Гора Брокен (Гарц) в традиційних уявленнях - місце, де розігрувалися містерії нечистої сили; см., зокрема, сцену Вальпургієвої ночі в «Фаусті» Гете.
  3.  Двадцять друге питання про те, яким є третій спосіб виголошення вироку, зокрема, проти особи, про який йде худа чутка і яке підлягає допиту під тортурами
  4.  Витрати на паливо або теплову енергію
  5.  Як ваша теорія пояснює наростання тероризму і, зокрема, терористичні акти в Америці? Чи буде це тривати?
  6.  Негайного вирішення вимагала житлова проблема, особливо в сільській місцевості, де
  7.  Про класицизм, зокрема, про французький

Іншим важливим процесом, що забезпечує можливість життя

на Землі, є біогеохімічні кругообіги речовинв біосфе-

ре, що відбуваються між атмосферою, земною корою, гідросферою і жи

вимі організмами (біо- життя, гео- земля).

Існує два типи геохімічних кругообігів: кругообіг га-

зообразних речовин (1 тип) і осадові ціцли (2 тип).

Типи геохімічних кругообігів

 Кругообіг Осадові цикли газоподібних (2 тип) речовин (1 тип)

атмосфера живе Земна кора речовина

гідросфера

Особливості біогеохімічних кругообігів речовин 1 типу:

переміщення і перетворення речовин відбувається між живими організмами, атмосферою і гідросферою; процеси швидкоплинні (кілька годин, днів). Основними є кругообіг наступ- них речовин: C, O, H, N.


Особливості біогеохімічних кругообігів речовин 2 типу: переміщення і перетворення речовин відбувається між живими організмами, земною корою і гідросферою; процеси повільні (не- скільки сотень, мільйонів років). Основними є кругообіг наступних речовин: S, P.

Відмінності живої речовини від відсталого:

"Процеси в живу речовину протікають значно швидше;

"Живі організми ізменяютcя при зміні умов навколишнього середовища (адаптуються до змін навколишнього середовища);

"В живу речовину можуть відбуватися якісні зміни.

Висока швидкість протікання процесів в живу речовину обу- словлено присутністю в них ферментів- Біологічних каталізато- рів, що прискорюють на кілька порядків швидкості хімічних реакцій в процесі обміну речовин організму з зовнішнім середовищем. Особлива роль в живому організмі належить амінокислотами білків.

  Чої в системах із зворотними зв'язками). |  Роль амінокислот в живому організмі.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати