На головну

 Вступ |  Єдність науки і науковий метод. |  Природничо-науковий підхід до вивчення природи. |  Диференціація та інтеграція знань. |  Ключові терміни | |  Концепція необоротності й термодинаміка. |  Концепція атомізму. |  електрони |  Концепції біологічних систем. |

Електромагнітна картина світу

  1.  Аристотелевская (давня) наукова картина світу
  2.  Велика картина пікапа
  3.  Зовнішній світ і його картина в нашій свідомості 29
  4.  Зовнішній світ і його картина в нашій свідомості 31
  5.  Зовнішній світ і його картина в нашій свідомості 33
  6.  Зовнішній світ і його картина в нашій свідомості 35
  7.  Зовнішній світ і його картина в нашій свідомості 37

Творцем електромагнітної теорії є англійський фізик

Д. Максвелл (1831-1879). Основою теорії є поняття поля (раніше

в ньютонівської механіці розглядалися лише речовини у вигляді тіл). Теорія Максвелла стала узагальненням найважливіших законів, описувати вающих електричні і електромагнітні явища: теореми гостро-градского- Гаусса, закону повного струму, закону елетромагнітной індукції Фарадея.

I-е рівняння Максвеллає узагальненням закону електро-

магнітної індукції Фарадея:


oEdl

L


= -dF

dt .


Це рівняння показує, що змінне магнітне поле неиз-

бежно породжує вихровий индуктироваться електричне поле.

II- е рівняння Максвеллає узагальненням закону повно-

го струму:

k
oHd l = a I .

L k

Це рівняння показує, що циркуляція вектора напружено сті магнітного поля по довільному замкненому контуру L одно ал гебраіческой сумі макротоков і струму зміщення крізь поверхню, натягнуту на цей контур.


III- тє рівняння Максвеллає узагальненням теореми Ост

роградского- Гаусса для електричного поля:


oDd S

S


= aq k .

k


Це рівняння показує, що потік електричного зміщення електростатичного поля крізь будь-яку замкнуту поверхню дорівнює сумі вільних зарядів, охоплених цією поверхнею.

Заряди можуть бути вільними і зв'язаними. cвязана називаються

ються заряди, що входять до складу атомів і молекул, заряди іонів в кристалічних діелектриках. Вільними зарядами є заряди

носіїв струму в провідних середовищах (електрони провідності, дірки,

іони) або надлишкові заряди, повідомлені тілу ззовні і порушують його електронейтральність (наприклад, статичну електрику).

IV- е рівняння Максвеллає узагальненням теореми Ост

роградского- Гаусса для магнітного поля:

oBdS= 0.

S

Це рівняння показує, що потік ветора магнітної індукції через будь-яку замкнену поверхню S дорівнює нулю.

Теорія Максвелла дозволила створити єдину пов'язану електро- магнітну картину світу. Електричні і магнітні властивості середовища в теорії характеризуються трьома величинами: відносної діелектричної чес-кою проникністю, відносної магнітної проникністю, питомої ний електричну провідність, які передбачаються з- відомими з досвіду.

Теорія Максвелла- макроскопічна, тобто в ній вивчаються елек-

тромагнітного поля таких систем лежать і рухомих електричного ських зарядів, просторова протяжність яких на багато порядків більше розмірів атомів і молекул (так звані макроско- піческого поля).

Макроскопічні заряди і струми є сукупностями мікро- скопічну зарядів і струмів, що створюють свої електричні та магнітних ні мікрополя, що безперервно змінюються в кожній точці пространст-

ва з плином часу. Макроскопічні поля, що розглядаються в теорії Максвелла, є усередненими мікрополями. Усереднення мікрополів проводиться по інтервалах часу, значно біль-

шим, ніж періоди внутрішньоатомних процесів, і за обсягами полів, у багато разів перевершує обсяги атомів і молекул. Електричні і магнітні взаємодії, які здійснюються за допомогою електромагнітних

магнітного поля, поширюються з кінцевою швидкістю, яка дорівнює швидкості світла в даному середовищі ( принцип близкодействия).


І, нарешті, порівнюючи речовина і поле, слід зазначити їх принципово відмінності: речовина дискретно, має кінцеве число степе- ній свободи; поле ж безперервно, число його ступенів свободи беско- чайно.

  Рішення завдання. |  Революція в природознавстві XIX-XXв.в.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати