На головну

 Аналітичні процедури в аудиті |  Тип 3. Більш складні кількісні процедури з використанням економічних, статистичних моделей. |  Аудиторські докази. |  Етапи перевірки о.с. |  аудит розрахунків |  IV етап |  За санкцій (штрафи, пені, неустойки), що застосовуються до контрагентам. |  Аудит розрахунків з підзвітними особами. |  Аудит внутрішньогосподарських розрахунків |  Аудит організації бухгалтерського обліку та облікової політики. |

заключний етап

  1.  заключний
  2.  Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі
  3.  Заключний період війни (1944-1945 рр.).
  4.  заключний вирок
  5.  ЗАКЛЮЧНИЙ ІСПИТ
  6.  заключний етап

В обліковій політиці для цілей бухгалтерського обліку повинні бути вказані вибрані з числа можливих варіанти ведення БО відповідно до діючих Положень по БО, а також обрані способи облікової політики для цілей НУ і описані всі специфічні для даної організації операції.

У наказі по УП необхідно перевірити наявність всіх аспектів: організаційного, технічного і методологічного.

організаційний аспект - Здійснення способів ведення обліку з точки зору побудови бухгалтерської служби, її місця в системі управління, взаємозв'язків і взаємодії з іншими елементами і ланками цієї системи, взаємозв'язків з підрозділами, організації системи внутрішнього контролю, характерною для становлення і формування ринкової економіки.

технічний аспект показує, як реалізуються зазначені способи в облікових регістрах, схемах відображення на рахунках обліку. Технічний аспект передбачає наступні складові:

- Перелік звичайних видів діяльності та критеріїв віднесення до них;

- Робочий план рахунків; -Організацію внутрішньовиробничого контролю;

-інвентарізацію майна і зобов'язань;

- Організацію складання звітності;

- Організацію роздільного податкового обліку за видами діяльності і ставками.

Методологічний аспект включає:

- Критерій віднесення предметів до основних засобів і нематеріал'ним активів;

- Порядок нарахування амортизації основних засобів і НМА; - Метод оцінки сировини, матеріалів і інших цінностей; -строки погашення витрат майбутніх періодів;

-Перелік резервів майбутніх витрат;

-Оцінку і інвентаризацію зобов'язань;

-Організацію податкового обліку.

За результатами проведеного дослідження Наказу по УП та додатку до нього аудитор може зробити висновки про загальний рівень застосовуваної аудіруемим особою облікової політики з метою ведення бухгалтерського обліку і оподаткування: хороший, задовільний, незадовільний.

Незадовільний рівень УП для цілей БО свідчить про наступне:

- УП з метою ведення БО в організації відсутній;

- Положення УП не відповідають нормативним актам;

- Більшість методик ведення БО в обліковій політиці економічного суб'єкта не представлено.

Незадовільний рівень облікової політики для цілей оподаткування свідчить про наступне:

- УП з метою ведення оподаткування відсутній;

- Положення облікової політики не відповідають нормативним актам, зафіксованим в Податковому кодексі Російської Федерації, особливо в главі 25 «Податок на прибуток організацій»;

- Більшість положень УП з метою оподаткування відсутній в обліковій політиці аудируемого особи. Аудит облікової політики та організації б.у. |  Аудит системи управління організації.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати