Головна

 Принципи фізичного тренування |  Поняття про навантаженні |  Облік поточного стану організму в організації оздоровчої фізкультури |  Вікові особливості рухової активності |  Становлення рухових функцій дитини першого року життя |  Місце фізичної культури в підтримці та зміцненні рівня здоров'я дорослих |  Зміни розумової працездатності студентів при різних навантаженнях протягом 90 хвилин |  Психіка і її компоненти |  Психіка і центральна нервова система |  Емоції і емоційний стрес |

основи психогенетики

  1.  I. Основи молекулярно-кінетичної теорії
  2.  V. ЗАБУТІ ОСНОВИ
  3.  А. Основи християнського життя
  4.  Адміністративно-правові основи діяльності виконавчої влади в галузі культури.
  5.  Адміністративно-правові основи діяльності виконавчої влади по керівництву охороною здоров'я.
  6.  Адміністративно-правові основи діяльності виконавчої влади по керівництву наукою.
  7.  Адміністративно-правові основи організації митної справи.

Будь-яка функція людини формується на основі ere генетичного матеріалу - генів. У них же записана і програма розвитку мозку, функцій окремих його частин і деяких психічних особливостей. Реалізація генетичної програми в певних умовах середовища, в тому числі освітньої, призводить до становлення психіки людини з усіма її компонентами. В результаті взаємодії генотипу із середовищем формується, як уже зазначалося, цілий комплекс морфологічних, фізіологічних і поведінкових ознак, який називається фенотипом. Відносно індивідуального розвитку мозку генотип визначає основні анатомічні зв'язки між відділами, детермінує прихильність багатьох нервових центрів, деяких властивостей, нервових процесів, забезпечує передачу у спадок безумовних рефлексів і інстинктів. Вищі ж психічні функції, як правило, не успадковуються, але їх реалізація неможлива без відповідної анатомічної основи, взаємозв'язків між нейронами, без вродженої здатності нейронів перебудовувати ці зв'язки і цілого ряду інших особливостей нервової системи (зокрема, сили, рухливості і врівноваженості нервових процесів) . Тобто можна говорити про спадкування певних задатків психічних функцій.

Точний внесок генотипу в формування компонентів психіки оцінити важко через їх високу варіабельності. Як правило, не вдається виділити якусь ознаку, функціональний показник психічної діяльності (за винятком деяких простих безумовних рефлексів), який можна пов'язати з будь-якими генами. Тим більше що навіть вроджені особливості поведінки проявляються по-різному в залежності від ситуації.

З іншого боку, все-таки можна виявити деякі генетично обумовлені особливості діяльності нервової системи, що впливають на характер розумових процесів, увага, пам'ять і т.д., які мало або зовсім не залежать від зовнішнього середовища або умов виховання. Наприклад, певний переважний ритм електричної активності мозку (ЕЕГ), характерний для неспання людини, має дуже сильну генетичну детермінацію. Це важлива обставина, так як характер ЕЕГ відображає рівень активації діяльності мозку, можливість досягнення оптимального рівня функціонування, необхідного для вирішення певних завдань.

Роль впливу зовнішнього середовища на формування інших нервово-психічних особливостей значно вище. Прикладом цього є індивідуальні психофізіологічні особливості людини, що формуються в процесі його життя.

  Еволюційні передумови формування психіки людини |  Психіка і сучасні умови життя
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати