На головну

 Контроль виконання документів |  Тема 9. Формування і оперативне зберігання справ |  Систематизація документів, номенклатура для їх формування та зберігання |  Тема10. Підготовка документів до подальшого зберігання і використання |  Архівне зберігання документів |  Оформлення обкладинки справи постійного і тимчасового (понад 10-ти років) зберігання | |  Складання та оформлення описів |  Передача справ в архів організації |  Тема 11. Технологія роботи з документами |

Створення, оформлення, погодження, рух, зберігання, пошук документованої інформації за допомогою спеціальних автоматизованих комп'ютерних програм

  1.  Air Alert III - програма для розвитку стрибка
  2.  B) при зменшенні зображення можуть бути втрачені інформації
  3.  B-дерева: принципи побудови, операція пошуку.
  4.  C) архівтеу программаси
  5.  D. Засоби масової інформації
  6.  I. Можливість програмування і контролю, сформованість довільних дій.
  7.  I. Яке визначення найбільш повно виражає сутність програмованого навчання?

Автоматизована система LanDocs

Область застосування системи LanDocs - автоматизація діловодства та побудова корпоративних архівів електронних документів. Мета впровадження системи полягає створення на об'єкті автоматизації сучасної уніфікованої системно-технічного середовища підтримки колективної роботи персоналу з електронними документами, що забезпечує при наявності відповідного програмного забезпечення системи і відпрацьованої технології роботи з системою автоматизацію наступних напрямків діловодної діяльності:

- Створення і ведення централізованої структурованої бази документної інформації з розрахованих на багато користувачів доступом;

- Створення і ведення централізованих сховищ електронних документів (оперативний і довгостроковий архів) і робота з текстами електронних документів;

- Облік діловодних операцій і ведення історії роботи з документом;

- Автоматизований пошук за реквізитами документа і по тексту документа;

- Автоматизована розсилка документа і контроль виконання документів і доручень;

- Забезпечення розмежування доступу користувачів до функціональних прав і прав на документи;

- Підписання електронних документів електронним цифровим підписом;

- Інтеграція з корпоративною електронною поштою.
 Сучасні інформаційні технології ДОУ |  Інші бібліотечно-інформаційні ресурси
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати