Головна

 Перетворення Мордовського округу в автономну область і її організаційно-правове оформлення |  Правовий статус Мордовської автономної області у складі Середньо-волзького краю РРФСР. |  Система державних органів влади Мордовської автономної області і принципи їх організації та діяльності. |  Правове становище Мордовської АРСР у складі Куйбишевського краю РРФСР. |  Система державних органів Мордовської АРСР. |  Конституційне оформлення національної державності Мордовії. |  Державно-правове становище і адміністративно-територіальний поділ Мордовської АСССР за Конституцією республіки 1937 року. |  ГЛАВА III Вищі органи державної влади Мордовської АРСР |  ГЛАВА IV Органи державного управління Мордовської АРСР |  ГЛАВА V Місцеві органи державної влади |

Адміністративно-територіальний устрій та правовий статус МАССР.

  1.  Автозчіпне пристрій
  2.  Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану.
  3.  Адміністративно-правовий статус біженців і вимушених переселенців в Росії.
  4.  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС біженців і вимушених переселенців.
  5.  Адміністративно-правовий статус громадянина.
  6.  Адміністративно-правовий статус законодавчих і судових органів
  7.  Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства.

На відміну від попередніх конституцій МАССР визнавалася соціалістична загальнонародна державою, що виражає волю й інтереси робітників, селян та інтелігенції, трудящих республіки всіх національностей.

Вперше був закріплений принцип демократичного централізму: виборність усіх органів державної влади знизу доверху, підзвітності їх народові, обов'язковості рішень вищестоящих органів для нижчестоящих, відповідно до якого здійснюються організація і діяльність держави.

Глава 6 Конституції республіки встановлювала, що Мордовська АРСР є автономною республікою (радянська соціалістична держава) в складі РРФСР. Поза межами прав Союзу РСР і Української РСР Мордовська АРСР самостійно вирішує питання, які стосуються її відання. Територія Мордовської АРСР не може бути змінена без її згоди.

До відання МАССР входило прийняття Конституції Мордовської АРСР і внесення в неї змін, контроль за її дотриманням; законодавство Мордовської АРСР; охорона державного порядку, прав і свобод громадян; встановлення відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР порядку організації і діяльності республіканських і місцевих органів державної влади і управління; проведення єдиної, соціально-економічної політики, керівництво економікою Мордовської АРСР; забезпечення науково-технічного прогресу і здійснення заходів щодо раціонального використання та охорони природних ресурсів; розробка та затвердження державних планів економічного і соціального розвитку Мордовської АРСР, державного бюджету Мордовської АРСР та затвердження звітів про їх виконання; керівництво здійсненням бюджетів районів і міст республіканського підпорядкування; встановлення відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР доходів, що надходять на утворення державного бюджету Мордовської АРСР; керівництво галузями народного господарства республіканського підпорядкування, об'єднаннями і підприємствами республіканського і місцевого підпорядкування; контроль відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР за користуванням землею, надрами, лісами і водами; охорона навколишнього середовища; керівництво житловим і комунальним господарством, торгівлею та громадським харчуванням, побутовим обслуговуванням населення, житловим будівництвом і благоустроєм міст та інших населених пунктів, дорожнім будівництвом і транспортом; керівництво народною освітою, культурними і науковими організаціями і установами Мордовської АРСР, охороною здоров'я, фізичною культурою і спортом, соціальним забезпеченням; охорона пам'яток історії та культури; вирішення інших питань республіканського значення.

За конституцією Мордовська АРСР могла брати участь у вирішенні питань, віднесених до відання РРФСР і Союзу РСР, через вищі органи державної влади і управління відповідно РРФСР і Союзу РСР. З питань, що належать до її відання, Мордовська АРСР координує і контролює діяльність підприємств, установ і організацій союзного і республіканського (РРФСР) підпорядкування. Закони СРСР і РРФСР були обов'язкові на території Мордовської АРСР.

Мордовська АРСР визначала своє районний поділ і вирішує інші питання адміністративно-територіального устрою республіки відповідно до законодавства Української РСР. Мордовська Автономна Радянська Соціалістична Республіка складалася з 21 районів: Ардатовского, Атюрьевского, Атяшевського, Большеберезниковского, Большеігнатовского, Дубенського, Елишковского, Зубово-Полянського, Инсарского, Ічалківського, Ковилкінского, Кочкуровского, Краснослобідської, Лямьбірского, Ромодановського, Рузаевского, Старошайговского, Темниковского, Теньгушевський, Торбеевского, Чамзинского; міст республіканського підпорядкування: Саранська, Ковилкино, Рузаевки.

7.3. Вищі органи Державної влади і управління МАССР за Конституцією 1978 р.

Вищим органом державної влади Мордовської АРСР є Верховна Рада Мордовської АРСР.

Термін повноважень Верховної Ради Мордовської АРСР - п'ять років. Верховна Рада Мордовської АРСР правомочна вирішувати всі питання, віднесені Конституцією СРСР, РРФСР і МАССР до ведення Мордовської АРСР.

Ухвалення Конституції Мордовської АРСР, внесення в неї змін; затвердження державних планів економічного і соціального розвитку Мордовської АРСР, державного бюджету Мордовської АРСР і звітів про їх виконання; освіту підзвітних йому органів здійснюються виключно Верховною Радою Мордовської АРСР. Він приймає і закони Мордовської АРСР.

Верховна Рада Мордовської АРСР складається з 175 депутатів, що обираються по виборчих округах з рівною кількістю населення.

Верховна Рада Мордовської АРСР за поданням обирається їм Мандатної комісії приймає рішення про визнання повноважень депутатів, а в разі порушення законодавства про вибори - про визнання виборів окремих депутатів недійсними.

Верховна Рада Мордовської АРСР обирає Голову Верховної Ради Мордовської АРСР і двох його заступників.

Голова Верховної Ради Мордовської АРСР керує засіданнями Верховної Ради Мордовської АРСР і відає її внутрішнім розпорядком.

Сесії Верховної Ради Мордовської АРСР скликаються двічі на рік.

Позачергові сесії скликаються Президією Верховної Ради Мордовської АРСР за його ініціативою або за пропозицією не менш як однієї третини депутатів Верховної Ради Мордовської АРСР.

Сесія Верховної Ради Мордовської АРСР складається з його засідань, а також проводяться в період між ними засідань постійних та інших комісій Верховної Ради Мордовської АРСР.

Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді Мордовської АРСР належить Президії Верховної Ради МАССР, Раді Міністрів, постійним та іншим комісіям Верховної Ради, депутатам Верховної Ради, Верховного Суду, Прокурору МАССР. Право законодавчої ініціативи мають також громадські організації в особі республіканських і відповідних їм органів.

Закони МАССР, постанови та інші акти Верховної Ради МАССР публікуються на мордовському (мокшанська, ерзянською) і російською мовами за підписами Голови і Секретаря Президії Верховної Ради МАССР.

Верховна Рада МАССР обирає Президія Верховної Ради Мордовської АРСР - постійно діючий орган Верховної Ради МАССР, постійним та іншим комісіям Верховної Ради МАССР.

Президія Верховної Ради МАССР обирається з числа депутатів у Складі Голови Президії Верховної Ради, двох заступників Голови, Секретаря Президії і тринадцяти членів Президії Верховної Ради МАССР.

Президія Верховної Ради Мордовської АРСР:

1) призначає вибори в верховний Рада МАССР і місцеві Ради народних депутатів;

2) скликає сесії Верховної Ради МАССР;

3) координує діяльність постійних комісій Верховної Ради Мордовської АРСР;

4) здійснює контроль за дотриманням Конституції МАССР;

5) дає тлумачення законів МАССР;

6) здійснює керівництво діяльністю місцевих Рад народних депутатів;

7) утворює міста районного підпорядкування, райони в містах, виробляє їх найменування та перейменування, а також перейменування інших населених пунктів і подає на затвердження Президії Верховної Ради Української РСР рішення з цих питань;

8) утворює і ліквідує сільради, відносить населені пункти до категорії робочих, курортних і дачних селищ, а також вирішує інші питання адміністративно-територіального устрою республіки відповідно до законодавства Української РСР;

9) скасовує постанови і розпорядження Ради Міністрів МАССР, рішення районних і міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів у разі невідповідності їх закону;

10) нагороджує Почесною Грамотою Президії Верховної Ради МАССР; встановлює і присвоює почесні звання МАССР;

11) здійснює інші повноваження, встановлені Конституцією та законами МАССР.

Президія Верховної Ради МАССР в період між сесіями Верховної Ради з наступним поданням на її затвердження на черговій сесії: вносить в разі потреби зміни до чинних законодавчих актів МАССР; утворює в установленому законом порядку райони і міста республіканського підпорядкування, проводить їх найменування та перейменування; за пропозицією Ради Міністрів МАССР утворює і ліквідує міністерства, державні комітети та інші органи державного управління, утворені Верховною Радою МАССР; за поданням Голови Ради Міністрів МАССР звільняє з посади і призначає окремих осіб, які входять до складу Ради Міністрів МАССР.

Президія Верховної Ради МАССР видає укази і приймає постанови.

Після закінчення повноважень Верховної Ради МАССР Президія Верховної Ради МАССР зберігає свої повноваження аж до утворення новообраною Верховною Радою МАССР нової Президії.

Новообрана Верховна Рада МАССР скликається Президією Верховної Ради МАССР попереднього складу не пізніш ніж через два місяці після виборів.

Верховна Рада МАССР обирає з числа депутатів постійні комісії для попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до відання Верховної Ради МАССР, а також для сприяння проведенню в життя законів МАССР та інших рішень Верховної Ради МАССР і його Президії, контролю за діяльністю державних органів і організацій.

Верховна Рада МАССР створює, коли визнає за необхідне, слідчі, ревізійні та інші комісії в будь-якому питанню.

Рада Міністрів Мордовської АРСР - Уряд Мордовської АРСР є вищим виконавчим і розпорядчим органом державної влади МАССР.

Рада Міністрів МАССР утворюється Верховною Радою МАССР в складі Голови Ради Міністрів МАССР, Першого заступника і заступників Голови, міністрів, голів державних комітетів та керівників інших органів державного управління, утворених Верховною Радою республіки.

За поданням Голови Ради Міністрів МАССР Верховна Рада МАССР може включити до складу Уряду МАССР керівників інших органів і організацій МАССР.

Рада Міністрів МАССР складає свої повноваження перед новообраною Верховною Радою МАССР та його першої сесії.

Рада Міністрів МАССР є відповідальною перед Верховною Радою МАССР і йому підзвітний, а в період між сесіями Верховної Ради - перед Президією Верховної Ради МАССР, якій підзвітна. Рада Міністрів МАССР регулярно звітує про свою роботу перед Верховною Радою МАССР.

Рада Міністрів МАССР правомірний, вирішувати всі питання державного управління, віднесені до відання МАССР, оскільки вони не входять, згідно з Конституцією, до компетенції Верховної Ради МАССР і Президії Верховної Ради МАССР.

У межах своїх повноважень Рада Міністрів Мордовської АРСР:

1) забезпечує керівництво народним господарством і соціально-культурним будівництвом; розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення зростання добробуту і культури народу, щодо розвитку науки і техніки, раціонального використання та охорони природних ресурсів; сприяє здійсненню заходів щодо зміцнення грошової і кредитної системи, щодо організації державного страхування та єдиної системи обліку і статистики; бере участь у проведенні єдиної політики цін, оплати праці, соціального забезпечення; організовує управління промисловими, будівельними, сільськогосподарськими підприємствами і об'єднаннями, підприємствами транспорту і зв'язку, а також іншими організаціями і установами республіканського і місцевого підпорядкування;

2) розробляє і вносить у Верховну Раду МАССР поточні та перспективні державні плани економічного і соціального розвитку МАССР, державний бюджет МАССР; вживає заходів щодо здійснення державних планів і бюджету; подає Верховній Раді МАССР звіти про виконання планів і виконання бюджету;

3) забезпечує комплексний економічний і соціальний розвиток автономної республіки, районів і міст; координує і контролює діяльність підприємств, установ і організацій союзного і республіканського (РРФСР) підпорядкування з питань, що належать до відання МАССР;

4) здійснює заходи щодо захисту соціалістичної власності і громадського порядку, щодо забезпечення та захисту прав і свобод громадян;

5) вживає заходів у межах, визначених Конституцією СРСР, щодо забезпечення державної безпеки і обороноздатності країни;

6) утворює в разі необхідності комітети, управління та інші відомства при Раді Міністрів МАССР у справах господарського і соціально-культурного будівництва;

7) здійснює керівництво діяльністю виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів.

Для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням керівництва народним господарством, і інших питань державного управління як постійний орган Ради Міністрів МАССР діє Президія Ради Міністрів МАССР в складі Голови Ради Міністрів МАССР, Першого заступника і заступників Голови Ради Міністрів МАССР, а також інших членів Уряду в відповідно до Закону про Раду Міністрів МАССР.

Рада Міністрів МАССР видає постанови і розпорядження на основі та на виконання законодавчих актів СРСР, РРФСР і МАССР, постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів Української РСР, організує і перевіряє їх виконання. Постанови і розпорядження Ради Міністрів МАССР є обов'язковими до виконання на всій території МАССР. Рада Міністрів МАССР об'єднує і направляє роботу міністерств, державних комітетів, інших підвідомчих йому органів. Міністерства, державні комітети та інші органи державного управління МАССР керують дорученими їм галузями управління або здійснюють міжгалузеве управління, підлягаючи як Раді Міністрів МАССР, так і відповідному міністерству або державному комітету РРФСР.

Компетенція Ради Міністрів МАССР і його Президії, порядок їх діяльності, відносини Ради Міністрів МАССР з іншими державними органами, а також перелік міністерств, державних комітетів та інших органів державного управління МАССР визначаються на основі Конституції Законом про Раду Міністрів МАССР.

Місцеві ради народних депутатів. Органами державної влади в районах, містах, районах у містах, селищах, сільських населених пунктах є відповідні Ради народних депутатів.

Термін повноважень місцевих Рад народних депутатів - два з половиною роки. Вибори до Рад народних депутатів призначаються не пізніш як за два місяці до закінчення строку повноважень відповідних Рад.

Місцеві Ради народних депутатів вирішують усі питання місцевого значення, виходячи із загальнодержавних інтересів та інтересів громадян, які проживають на території Ради, проводять у життя рішення вищестоящих державних органів, керують діяльністю нижчестоящих Рад народних депутатів, беруть участь в обговоренні питань республіканського (АРСР, РРФСР) і загальносоюзного значення, вносять з цих питань свої пропозиції.

Місцеві Ради народних депутатів керують на своїй території державним, господарським і соціально-культурним будівництвом; затверджують плани економічного і соціального розвитку, місцевий бюджет і звіти про їх виконання; здійснюють керівництво підпорядкованими їм державними органами, підприємствами, установами та організаціями; забезпечують дотримання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян; сприяють зміцненню обороноздатності країни.

У межах своїх повноважень місцеві Ради народних депутатів забезпечують комплексний економічний і соціальний розвиток на їх території, здійснюють контроль за дотриманням законодавства розташованими на цій території підприємствами, установами та організаціями вищестоящого підпорядкування; координують і контролюють їх діяльність в області землекористування, охорони природи, будівництва, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення.

Сесії районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів скликаються їх виконавчими комітетами не рідше чотирьох разів на рік.

Сесії селищних і сільських Рад народних депутатів скликаються їх виконавчими комітетами НЕ рок шести разів на рік.

Місцеві Ради народних депутатів мають право розглядати і вирішувати на сесіях будь-які питання, віднесені до їх відання законодавством Союзу РСР, РРФСР і Мордовської АРСР. Перелік питань, які вирішуються виключно на сесіях, встановлюється законами про місцеві Ради народних депутатів.

Місцеві Ради народних депутатів обирають з числа депутатів постійні комісії для попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до відання місцевих Рад, а також для сприяння проведення в життя рішень Рад, контролю за діяльністю державних органів, підприємств, установ і організацій.

Місцеві Ради народних депутатів, здійснюючи керівництво діяльністю нижчестоящих Рад, мають право скасовувати акти нижчестоящих Рад в разі невідповідності цих актів законодавству.

Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів.Виконавчими і розпорядчими органами місцевих Рад народних депутатів є обрані ними з числа депутатів виконавчі комітети в складі: голови, заступників голови, секретаря та членів.

Виконавчі комітети не рідше одного разу на рік звітують перед які обрали їх Радами, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів є безпосередньо підзвітними як Раді, що їх обрала, так і вищестоящому виконавчому і розпорядчому органу.

Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів керують державним, господарським і соціально-культурним будівництвом на території відповідних Рад на основі рішень, що їх обрали Рад і вищестоящих органів державної влади і управління.

Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів мають право вирішувати всі питання, віднесені до відання Рад, за винятком тих, які повинні вирішуватися тільки на сесіях Рад.

Виконавчі комітети скликають сесії Рад; координують роботу постійних комісій Рад; надають депутатам у здійсненні їх повноважень; організують виконання рішень Рад і вищестоящих державних органів, а також розжарився виборців; керують підлеглими їм органами управління.

Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів в межах своєї компетенції приймають рішення і видають розпорядження.

Виконавчі комітети Рад народних депутатів мають право скасовувати рішення і розпорядження виконавчих комітетів нижчестоящих Рад народних депутатів.

Після закінчення повноважень місцевих Рад народних депутатів їх виконавчі комітети зберігають свої повноваження аж до обрання Радами народних депутатів нового скликання виконавчих комітетів.

Відділи та управління виконавчих комітетів утворюються районними, міськими, районними в містах Радами народних депутатів і підлягають у своїй діяльності як Радам та їх виконавчим комітетам, так і відповідним вищестоящим органам державного управління.

Перелік відділів і управлінь виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів і порядок їх утворення встановлюються законодавством Союзу РСР, РРФСР і Мордовської АРСР.

Суд і арбітраж.Судами Мордовської АРСР був Верховний Суд МАССР і районні (міські) народні суди.

Організація і порядок діяльності судів Мордовської АРСР визначалися законами Союзу РСР, РРФСР, Конституцією МАССР.

Всі суди Мордовської АРСР утворювалися на засадах виборності суддів і народних засідателів.

Народні судді районних (міських) народних судів обиралися громадянами району (міста) на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п'ять років. Народні засідателі районних (міських) народних судів обиралися на зборах громадян за місцем їх роботи або проживання відкритим голосуванням строком на два з полонімой року.

Судді і народні засідателі були відповідальні перед виборцями або які їх обрали органами, звітували перед ними і могли бути ними відкликані у встановленому законом порядку.

Верховний Суд Мордовської АРСР був найвищим судовим органом Мордовської АРСР і здійснює нагляд за судовою діяльністю районних (міських) народних судів республіки.

Верховний Суд Мордовської АРСР обирався Верховною Радою Мордовської АРСР у складі Голови, його заступників, членів і народних засідателів терміном на п'ять років.

Розгляд цивільних і кримінальних справ у всіх судах здійснювалося колегіально; в суді першої інстанції - з участю народних засідателів. Народні засідателі при здійсненні правосуддя користувалися всіма правами судді. Судді і народні засідателі були незалежні і підпорядковувалися тільки закону.

Розгляд справ у всіх судах мало бути відкритим. Слухання справ у закритому засіданні суду допускалося лише у випадках, встановлених законом, з додержанням при цьому всіх правил судочинства. Обвинуваченому забезпечувалося право на захист.

Судочинство в Мордовської АРСР ведеться на мордовському (мокшанська, ерзянською) або російською мовою, або мовою більшості населення даної місцевості. Бере участь у справі, не володіють мовою, якою ведеться судочинство, забезпечується право повного ознайомлення з матеріалами справи, участь у судових діях через перекладача і право виступати в суді рідною мовою.

Для надання юридичної допомоги громадянам і організаціям діють колегії адвокатів. У випадках, передбачених законодавством, юридична допомога громадянам подається безплатно. Організація і порядок діяльності адвокатури визначаються законодавством Союзу РСР в РРФСР.

Вирішення господарських спорів між підприємствами, установами та організаціями здійснюється органами державного арбітражу в межах їх компетенції.

Прокуратура.Вищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів усіма міністерствами, державними комітетами і відомствами, підприємствами, установами та організаціями, виконавчими і розпорядчими органами місцевих Рад народних депутатів, колгоспами, кооперативними та іншими громадськими організаціями, посадовими особами, а також громадянами на території МАССР здійснюється Генеральним прокурором СРСР і підлеглими йому прокурором РРФСР, прокурором Мордовської АРСР і нижчими прокурорами. Органи прокуратури здійснюють свої повноваження незалежно від яких би то не було місцевих органон, підкоряючись тільки Генеральному прокурору СРСР.

Прокурор Мордовської АРСР призначається Генеральним прокурором СРСР. Районні та міські прокурори призначаються Прокурором РРФСР і затверджуються Генеральним прокурором СРСР. Термін повноваження Прокурора Мордовської АРСР і всіх нижчестоящих прокурорів - п'ять років.

Питання для самоперевірки до лекції 7

1. Коли і як була прийнята Конституції МАССР 1978 г.?

2. Яким було адміністративно-територіальний устрій Мордовської АРСР за Конституцією 1978 р?

3. Охарактеризуйте правовий статус МАССР за Конституцією 1978 р ..

4. Якими були вищі органи державної влади і управління МАССР по Конституції у 1978 г.?

  ГЛАВА VII Суд і прокуратура |  Лекція 8. Політичні процеси в сфері реформування державної влади Мордовської РСР (1990-1995 рр.)
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати