На головну

 Добровільне відшкодування збитків |  Особливості регулювання праці жінок та інших осіб з сімейними обов'язками. |  Стаття 258. Перерви для годування дитини |  Стаття 261. Гарантії вагітній жінці і особам із сімейними обов'язками при розірванні трудового договору |  Особливості регулювання праці працівників у віці до вісімнадцяти років. |  Стаття 266. Медичні огляди осіб віком до вісімнадцяти років |  Особливості регулювання праці осіб, які працюють за сумісництвом. |  Гарантії і компенсації |  Стаття 304. Строк трудового договору |  Стаття 307. Припинення трудового договору |

Класифікація

  1.  I. Класифікація суспільства за основним фактором виробництва.
  2.  I. Класифікація реклами за типом її спонсора, ініціатора комунікації.
  3.  I. Загальна характеристика та класифікація вуглеводів
  4.  II) Класифікація програм CALL.
  5.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  6.  А) Функціональна класифікація;
  7.  Абіотичні фактори. Класифікація організмів по їх відношенню до абіотичних факторів.

1. В залежності від умови їх настання

1. Ст 170 оплата за здійснення працівником громадських якої державної обов'язків

2. Ст 173,174,176 - оплата навчальних відпусток при суміщенні роботи з навчанням

3. У розділі ст 178 - вихідну допомогу

4. Ст 183 - виплата допомоги при тимчасовій непрацездатності працівника

5. У розділі ст 184 страхові виплати при нещасних випадках на виробництві

6. У розділі ст 185 оплата часу проходження медогляду

7. У розділі ст 186 виплата донорам

8. У розділі ст 187 оплата професійного навчання

o Виплата за рахунок власних коштів роботодавця

o Виплата за рахунок коштів державної, громадських організацій

o Виплата спочатку з власних коштів роботодавця, але потім відшкодування з фондів

гарантійні доплати.

Заробітна плата працівника знижується з незалежних від нього причин.

1. Ст 182 - відповідно до мед висновком переклад на ін роботу - збереження попереднього заробітку протягом 1 міс з дня переведення

2. Ст 254 - вагітних і до 1,5 років за заявою зі збереженням колишнього заробітку

3. У розділі ст 271 - за рахунок власних коштів неповнолітнім працівникам при скороченій продовжить робочого часу

4. Ст 320 тк жінкам працюючим на крайній півночі з 36 годинний раб тижнем

гарантії- це використовувані при настанні умов закріплених в працю законодавчих, актах соц партнерства, в працю договорі способи правового регулювання за допомогою яких забезпечується фактичне здійснення соціально-трудових прав працівника як в негрошових формах, так і в формах гарантійних доплат і виплат спрямованих на недопущення зниження зарплати працівника і вироблених за рахунок коштів роботодавця а також органів і організацій для яких працівник виконував свої обов'язки.

компенсації - грошові виплати, встановлені з метою відшкодування працівникам витрат, пов'язаних з виконанням ними трудових чи інших обов'язків, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами.

ознаки:

1) мають власну мета відшкодування фактично понесених працівником витрат

2) Надаються у формі компенсаційних виплат (відрізняти)

3) У ряді випадків виплачуються разом з гарантійними виплатами

види компенсацій:

1. при направленні в службові відрядження;

2. при переїзді на роботу в іншу місцевість;

3. при виконанні державних або громадських обов'язків;

4. при суміщенні роботи з отриманням освіти;

5. при вимушеному припиненні роботи не з вини працівника;

6. при наданні щорічної оплачуваної відпустки;

7. в деяких випадках припинення трудового договору;

8. в зв'язку з затримкою з вини роботодавця видачі трудової книжки при звільненні працівника;

  Гарантії і компенсації. |  Гарантії і компенсації, пов'язані з направленням працівників у службові відрядження.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати