Головна

 При обчисленні загальної тривалості щорічної оплачуваної відпустки додаткові оплачувані відпустки підсумовуються з щорічною основною оплачуваною відпусткою. |  Поняття заробітної плати (оплати праці працівників). Основні державні гарантії з оплати праці |  Заробітна плата працівнику встановлюється трудовим договором відповідно до діючих у даного роботодавця системами оплати праці. |  Оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці. |  Терміни та порядок оплати праці. Відповідальність роботодавця за несвоєчасну виплату заробітної плати. |  Оплата відпустки провадиться не пізніше ніж за три дні до його початку. |  Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення. |  Дисциплінарна відповідальність поєднує в собі приватні та публічне початку |  Дисциплінарні стягнення, їх види, порядок накладення і зняття. |  Поняття, підстава та умови матеріальної відповідальності працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю. |

Упущена вигода стягненню з працівників не підлягає

  1.  А) Взаємодії працівників при наданні допомоги з голови поїзда
  2.  АНАЛІЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ І СКЛАДУ ПРАЦІВНИКІВ
  3.  Атестація педагогічних працівників
  4.  Б. Про городових обивателів. Встановлення суспільства градскаго і про вигоди суспільства градскаго
  5.  Б. Про зборах дворян, встановлення суспільства дворянського в губернії і про вигоди дворянського суспільства
  6.  У разі порушення зазначених вимог при призначенні експертизи експерт підлягає відводу (ст. 18, 20 ЦПК).
  7.  Важливо: асортимент підлягає структурування в обов'язковому порядку. Якщо є товар, він повинен бути певним чином розділений на класи, групи, категорії.

Роботодавець має право відмовитися від стягнення шкоди з винного працівника- право на залучення працівника до відповідальності

Ст 240 тк - залежить від конкретних обставин заподіяння, розміру, конкретної ситуації незалежно від того несе повну або обмежену відповідальність

Власник майна організації може обмежити це право роботодавця

ст 239 5 обставин, кіт виключають мат відповідальність працівника

Пленум 2006 року також говорить про це

1) непереборна сила

2) Нормальний господарський ризик

3) У разі крайньої необхідності

4) Необхідна оборона

5) Невиконання роботодавцем обов'язку щодо забезпечення належних умов по зберіганню майном ввіреного йому

Ці категорії не визначені в тк

Широко використовуються в ін галузях права

Звертаємося до ук, КпАП

Нездоланна сила гк - надзвичайні і невідворотні за даних умов обставини - стихійні лиха, неврожаї, епідемії, військові дії

Нормальний господарський ризик - Коментар до тк і до КЗпП орловського.

1) дії відповідає сучасним знанням і досвіду

2) Ситуація кіт поставлена ??мета не могла бути досягнута інакше працівником

3) Коли були прийняті всі заходи для запобігання шкоди працівником

4) Коли об'єктом ризику виступали мат цінності, а не життя і здоров'я

5) Чи проявив певну ступінь дбайливості і обачності

Крайня необхідність ук, КпАП - для усунення небезпеки

Види мат відповідальності працівника:

1. Працівник несе обмежена матеріальна відповідальність

2. Повна матеріальна відповідальність працівника без будь-яких меж і обмежень 242,243

Обмежена - в межах прямого імущих шкоди

139 тк про среднемес заробіток

Обмежена відповідальність настає при:

1) псування і знищення через недбалість майна роботодавця

2) Недобір грошових сум,

3) втрата документів працівником,

4) повне або часткове знецінення документів - неналежно складений акт

5) Сплата штрафів з вини працівника

Повна мат відповідальність 243

Повна матеріальна відповідальність працівника полягає в його обов'язки відшкодовувати заподіяну роботодавцю пряму дійсну шкоду в повному розмірі.

Відшкодування прямої дійсної шкоди в повному розмірі

Не можуть залучатися не досягли 18 років, за викл випадків

1) умисного заподіяння шкоди

2) Завдано шкоди в стані сп'яніння

3) Завдано в результаті сов злочину або адміністративного проступку

Матеріальна відповідальність в повному розмірі заподіяної шкоди покладається на працівника в наступних випадках: (вичерпний перелік)

1) коли відповідно до цього Кодексу або іншими федеральними законами на працівника покладена матеріальна відповідальність у повному розмірі за шкоду, заподіяну роботодавцю при виконанні працівником трудових обов'язків;

2) недостачі цінностей, довірених йому на підставі спеціального письмового договору або отриманих ним за разовим документом;

3) умисного заподіяння шкоди;

4) заподіяння шкоди в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння;

5) заподіяння шкоди в результаті злочинних дій працівника, встановлених вироком суду;

6) заподіяння шкоди в результаті адміністративного проступку, якщо це встановлено відповідним державним органом;

7) розголошення відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю (.государственную, службову, .коммерческую чи іншу), у випадках, передбачених федеральними законами;

8) заподіяння шкоди не при виконанні працівником трудових обов'язків.

Матеріальна відповідальність у повному розмірі заподіяної роботодавцю шкоди може бути встановлена ??трудовим договором, що укладається з заступниками керівника організації, головним бухгалтером.

  Загальні умови настання мат відповідальності. |  Перелік посад за якими може встановлюватися повна мат відповідальність
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати