На головну

Тест 10 | Тест 11 | Тест 63 | Тест 79 | Тест 87 | Тест 126 | Тест 134 |

Тест 267

Які обставини зобов'язує врахувати суд при визначенні розміру шкоди, яка підлягає покриттю працівником?

 1. розмір прямої дійсної шкоди;
 2. ступінь вини працівника;
 3. розмір прямої дійсної шкоди і ступінь вини;
 4. розмір прямої дійсної шкоди, ступінь вини працівника, конкретну обстановку, за якої було заподіяно шкоду.

Тест 268

Вкажіть форми професійного добору кадрів:

 1. співбесіда з поступаючими на роботу;
 2. медичний огляд;
 3. стажування, випробування;
 4. співбесіда з поступаючи ми на роботу, випробування, стажування, медичний огляд.

Тест 269

Трудові правовідносини за змістом поділяються на:

 1. матеріальні і процесуальні;
 2. процедурні і процесуальні;
 3. матеріальні, процедурні, процесуальні;
 4. процедурні і матеріальні.

Тест 270

До основних ознак правосуб'єктності роботодавців належать:

 1. набуття у встановленому законом порядку статусу роботодавця;
 2. майнова самостійність роботодавця;
 3. набуття статусу роботодавця, майнова самостійність роботодавця, можливість реалізувати право найму працівників, зобов'язання забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи;
 4. зобов'язання забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.


Тест 181 | Тест 271
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати