На головну

 Правовий захист дітей |  Форми виховання дітей, які залишилися без піклування батьків |  Поняття і предмет трудового права |  Метод і система трудового права. Співвідношення трудового права з іншими галузями права. |  Джерела і принципи трудового права |  Принципи трудового права |  Тема 14. Роль і значення трудових правовідносин в трудовому законодавстві. |  Основні права і обов'язки працівників |  Основні права і обов'язки роботодавця |  Тема 15. Трудовий договір в трудовому праві. |

Зміна і порядок розірвання трудового договору

  1.  BB.3.3.1 Лінійне зміна моменту
  2.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  3.  III. Зміна обсягу і структури продукції
  4.  III. світопорядок
  5.  III. Порядок складання іспиту
  6.  III. Порядок формування даних Звіту
  7.  IV. Порядок формування пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки

Види змін трудового договору:

1) переведення на іншу роботу;

2) переміщення;

3) усунення з посади.

Переклад на іншу роботу -зміна трудової функції або зміна істотних умов трудового договору (місця роботи, трудової функції, розміру оплати праці, режиму робочого часу, пільг та ін.), яке допускається тільки з письмової згоди працівника.

Переклад може бути в тій же організації або в іншу організацію, а також в іншу місцевість разом з організацією.

Види переказів:

1) тимчасові, що виникають у зв'язку з:

а) виробничою необхідністю;

б) станом здоров'я працівника (за медичними приписами);

в) наданням легшої роботи вагітним, а також жінкам, які мають дітей у віці до 1,5 років, якщо за умовами їх роботи вони не можуть використовувати перерви для годування;

2) постійні:

а) переклад в тій же організації (з ініціативи як роботодавця, так і працівника);

б) переклад в іншу організацію на постійну роботу;

в) переклад в іншу місцевість разом з організацією (місцевість за межами адміністративно-територіальних кордонів відповідного населеного пункту).

Відмова працівника від переведення в іншу місцевість разом з організацією - підстава для припинення з ним трудового договору.

Тимчасове переведення можливий з ініціативи як роботодавця, так і працівника.

переміщення- Виконання роботи на іншому робочому місці, в іншому структурному підрозділі цієї організації в тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті, якщо це не тягне за собою зміни трудової функції і зміни істотних умов трудового договору.

Відсторонення від роботи -недопущення роботодавцем працівника до виконання його трудової функції. Однак відсторонення не є припиненням трудового договору.

Роботодавець зобов'язаний відсторонити, від роботи (не допускати до роботи) працівника:

1) з'явився на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

2) не пройшов навчання та перевірку знань і навичок в галузі охорони праці;

3) не пройшов попередній або періодичний медичний огляд;

4) у зв'язку з медичними протипоказаннями;

5) за вимогами органів і посадових осіб,

уповноважених на це.

У зв'язку зі зміною організаційних або технологічних умов праці допускаються зміни істотних умов трудового договору з ініціативи роботодавця, про які працівник повинен бути повідомлений в письмовій формі не пізніше 2 місяців до їх введення. Якщо працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, роботодавець зобов'язаний запропонувати йому іншу роботу в організації.

Припинення трудового договору -закінчення дії трудових правовідносин працівника з роботодавцем, що можливо лише при наявності підстав, закріплених в законі.

Основи:

1) угода сторін;

2) закінчення строку трудового договору, який укладено на певний термін - не більше 5 років (строковий трудовий договір), за винятком випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;

3) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (працівник повинен попередити про звільнення роботодавця в письмовій формі за 2 тижні);

4) розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця;

5) переведення працівника на його прохання або за його згодою на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу (посаду);

6) відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації, зміною підвідомчості (підпорядкованості) організації або її реорганізацією;

7) відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов трудового договору;

8) відмова працівника від переведення на іншу роботу внаслідок стану здоров'я відповідно до медичного висновку;

9) відмова працівника від переведення у зв'язку з переміщенням роботодавця в іншу місцевість; До? обставини, які не залежать від волі сторін;

11) порушення встановлених цим Кодексом або іншим федеральним законом правил укладення трудового договору, якщо це порушення виключає можливість продовження роботи.

В останній день роботи роботодавець зобов'язаний видати працівникові трудову книжку, інші документи, -пов'язані з роботою, за письмовою заявою працівника і провести з ним остаточний розрахунок.

День звільнення працівника -останній день його роботи.

Підстави припинення трудового договору з ініціативи роботодавця:

1) ліквідація організації, припинення діяльності роботодавцем - фізичною особою;

2) скорочення чисельності або штату працівників організації;

3) невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі;

4) зміна власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників і головного бухгалтера);

5) неодноразове невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення;

6) одноразове грубе порушення працівником трудових обов'язків:

а) прогул;

б) поява на роботі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння тощо. Документи, що подаються при прийомі на роботу. Трудова книжка. |  Порядок оформлення звільнення, Вихідна допомога.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати