Головна

 Тема 1. Теоретичні основи теорії держави. |  Залежно від сфери прояву класової суті держави розрізняють функції внутрішні і зовнішні. |  Громадянське суспільство і держава |  Механізм держави має такі властивості. |  Тема 3. Поняття, ознаки, джерела права. |  Право в системі соціальних норм |  Структура і види норм права |  Тема 4. Правовідносини, правопорушення та юридична відповідальність в теорії права |  Поняття і класифікація юридичних фактів. |  Конституція РФ як юридичний документ |

види республік

  1.  V. Верховний Суд союзної республіки
  2.  А) Безпека Республіки Білорусь в політичній сфері.
  3.  Автономна Радянська Соціалістична Республіка
  4.  Адміністрація Президента Республіки Білорусь
  5.  АЗА?СТАН РЕСПУБЛІКАСИНДА БАНК БАНКІНГІНІ? даму ТЕНДЕНЦІЯЛАРИН Талдан
  6.  АЗА?СТАН РЕСПУБЛІКАСИНИ? Білім Ж?НЕ ?ИЛИМ МІНІСТРЛІГІ
  7.  Аза?стан Республікаси Констітуціясини? ???и?ти?-Саяс м?ртебесі.

1. парламентарні - Республіки, в которихрешающая роль в політичному житті країни належить парламенту та сформованого ним уряду (Італія, Ізраїль, Індія, Німеччина, Фінляндія, Туреччина).

2. президентські-республіки, в яких взаємовідношення вищих органів інше-не парламент, а президент має пріоритет в системі вищих органів держави, він формує уряд, який відповідальний перед ним (США, Мексика).

3. змішані -республіки, в яких президент і парламент мають приблизно однакову силу, уряд формується і парламентом, і президентом, а також несе перед ними подвійну відповідальність (РФ, Франція).

2.2. Форма державного устрою

підформою державного устрою розуміється сукупність способів устрою державної влади стосовно території, внутрішній поділ держави на частини і взаємини між цими частинами. Вона дає можливість розглянути структуру держави, характер взаємовідносин між місцевими та вищими органами державної влади. За структурою розрізняються прості - унітарні та складні - федеративні і конфедеративні держави.

Форма державного устрою носить самостійний характер, багато в чому визначається існуючими традиціями, історичними особливостями виникнення і розвитку держави.

В одних і тих же формах правління можуть бути різні форми державного устрою. Наприклад, монархічні держави можуть бути унітарними і федеративними, правда, останні вкрай рідкісні (Малайзія та Об'єднані Арабські Емірати).

  Форми правління держави |  Види форм державного устрою
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати