На головну

 Завдання та інформаційне забезпечення аналізу |  Підприємством _________________ за 200__ рік |  Аналіз асортименту і структури продукції |  Аналіз факторів зміни обсягу реалізації продукції |  ППП ППП ВП В |  Наявність, рух і структура основних виробничих фондів |  Вихідна інформація для аналізу Фондорентабельность і фондовіддачі |  Завдання та інформаційне забезпечення підприємства |  Аналіз стану запасів матеріальних ресурсів |  Визначення приросту (зменшення) обсягу виробництва продукції |

Аналіз використання фонду робочого часу

  1.  B) ?изил фонду жасил ше?берді? суретін
  2.  I. Аналіз завдання
  3.  I. Аналіз словосполучення.
  4.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  5.  I. Початок нового часу
  6.  I. Розподіл навчального часу за темами та видами
  7.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.

Факторна модель: ФРВ = ЧР * Д * П

Розрахунок впливу даних факторів - способом абсолютних різниць

Факторний аналіз використання трудових ресурсів підприємства Таблиця 5

 показник  Значення показника  Зміна (+, -)
 план  факт
 Середньорічна чисельність робітників (ЧР)  
 Відпрацьовано днів одним робочим за рік (Д)  
 Відпрацьовано годин одним робочим за рік (Ч)  1612,5  
 Середня тривалість робочого дня (П), ч  7,8  7,5  
 Загальний фонд робочого часу (ФРВ), люд.-год      
 Зміна ФРВ за рахунок: а) чисельності робітників  Алгоритм розрахунку:  
 б) кількості відпрацьованих днів одним робочим    
 в) тривалості робочого дня    

висновки:

Аналіз використання фонду робочого часу Таблиця 6

 показник  на одногорабочего  зміна
 план  факт  на одногорабочего  на всехрабочіх
       (3-2)  4 * 164
 Календарне кількість днів - -
 У тому числі: святкові та вихідні дні      -  -
 Номінальний фонд робочого часу, дні - -
 Неявки на роботу, дні    
 У тому числі: щорічні відпустки    
 відпустки по навчанню    
 відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами    
 додаткові відпустки з дозволу адмін-ції    
 хвороби  11,8    
 прогули -  1,2    
 простої -    
 Явочний фонд робочого часу, дні    
 Тривалість робочої зміни, ч - -
 Бюджет робочого часу, ч    
 Передсвяткові скорочені дні, год - -
 Пільговий час для підлітків, ч  2,5    
 Перерви в роботі матерів-годувальниць, ч    
 Внутрішньозмінні простої, ч    
 Корисний фонд робочого часу, ч  1612,5    
 Надурочно відпрацьований час, ч -    
 Непродуктивні витрати робочого часу, ч -    

висновки:



 Цілі, завдання, джерела аналізу використання трудових ресурсів |  Аналіз продуктивності праці
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати