На головну

 Законний режим майна подружжя. |  Договірний режим майна подружжя. |  Встановлення походження дітей. |  Підстави, порядок і наслідки позбавлення батьків батьківських прав. |  Підстави, порядок і наслідки обмеження батьків у батьківських правах. |  Аліментні зобов'язання батьків по утриманню своїх неповнолітніх дітей. |  Аліментні зобов'язання подружжя та колишнього подружжя. |  Угода про сплату аліментів. |  Усиновлення (удочеріння). |  Піклування. |

Поняття і склад злочину.

  1.  Exercise 2. Складіть пропозиції з наведених нижче слів.
  2.  Exercise 4. Складіть словосполучення, використовуючи слова з лівої і правої колонок.
  3.  Exercise 6. Складіть вирази з двох підходять за змістом частин. Переведіть вираження.
  4.  I і II ополчення: їх склад, значення.
  5.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  6.  I. Поняття про біологічному окисленні. Сутність окислювально-відновних реакцій в організмі
  7.  I. Поняття про постановку наголоси в російській мові (загальновживані слова).

Під складом злочину прийнято розуміти сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, описаних в кримінально-правовій нормі, необхідних і достатніх для визнання вчиненого діяння як конкретного злочину.

Склад злочину складається з чотирьох елементів: об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єкта, суб'єктивної сторони.

Об'єкт злочину - це охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, на які посягає злочин.

Об'єктивна сторона - це зовнішня сторона злочину, характеристика самого діяння (дії або бездіяльності), наслідки цього діяння, тобто заподіяну злочином шкоду, причинний зв'язок між діянням і наслідками і деякі інші ознаки, як-то: місце, час, спосіб, засоби, обстановка та інші, що характеризують зовнішню сторону злочину.

Як ознаки об'єктивної сторони діяння може виступати в двох формах: злочинного дії і злочинної бездіяльності.

Дія - активна поведінка людини.

Бездіяльність - пасивне суспільно-небезпечну поведінку.

Злочинне дію або бездіяльність - це вольовий акт поведінки людини, тому для визначення відповідальності за бездіяльність необхідно також встановити реальну можливість здійснення тією чи іншою особою необхідних дій тобто фактичну можливість в даних конкретних умовах зробити дану дію. Так кримінальна відповідальність виключається, коли особа не діє під впливом непереборної сили (дія стихійних сил природи), фізичного примусу, відсутність необхідного виробничого досвіду і т.д.

Суб'єкт - це вчинила злочин фізична осудна особа, яка на момент вчинення злочину віку, з якого настає кримінальна відповідальність. За загальним правилом, кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років. Виняток з цього правила закон допускає тільки щодо обмеженого кола діянь суспільна небезпека, характер і сутність яких доступні розумінню неповнолітнім і в більш ранньому віці. Так особи, які досягли на час вчинення злочину 14 річного віку, підлягають кримінальній відповідальності за вбивство, викрадення людини, крадіжку, грабіж, тероризм, завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму і т.д. тобто в основному за злочини проти життя, проти власності, проти громадської безпеки.

Суб'єктивна сторона злочину - це психічне відношення винного до здійснюваного їм суспільно-небезпечного діяння, передбаченого кримінальним законом як правопорушення. Принципи кримінального права. |  Категорії злочинів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати