На головну

 Поняття і форми права. Співвідношення держави і права. |  Поняття і класифікація принципів права. |  Поняття і структура правовідносин. |  Склад правопорушення. |  Поняття, види і принципи відповідальності. |  Поняття, предмет, метод і система Трудового права. |  Порядок і умови укладення трудового договору. |  Сторони трудового договору. |  Порядок і підстави відсторонення від роботи. |  Поняття і види робочого часу. |

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

  1.  VII. Лібералізація трудового права в 1950-60-і рр.
  2.  АУДИТ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ ОРЕНДИ
  3.  Відносно договору прокату встановлюється максимальний (граничний) термін - один рік, тобто сторони мають право самостійно визначати термін договору, але не більше одного року.
  4.  В) Правомірність об'єкта і мети договору
  5.  Взаємовідносини сторін ДПП зафіксовані договорами, контрактами і т.д.
  6.  Види договору позики
  7.  Види договору купівлі - продажу

Розірвання трудового з ініціативи роботодавця може мати місце тільки при фактичній наявності обставин, зазначених в Трудовому кодексі в якості підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

До таких обставин, відповідно до ст. 81 ТК РФ, відносяться:

1) ліквідація організації або припинення діяльності роботодавцем - фізичною особою;

2) скорочення чисельності або штату працівників організації;

3) невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок:

а) стану здоров'я відповідно до медичного висновку;

б) недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації;

4) зміна власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників і головного бухгалтера);

5) неодноразове невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення;

6) одноразове грубе порушення працівником трудових обов'язків:

а) прогул (відсутність на робочому місці без поважних причин більше чотирьох годин підряд протягом робочого дня);

б) поява на роботі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння;

в) розголошення охоронюваної законом таємниці (державної, комерційної, службової та іншої), що стала відомою працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків;

г) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) чужого майна, розтрати, навмисного його знищення чи пошкодження, встановлених набрав законної сили вироком суду або постановою органу, уповноваженого на застосування адміністративних стягнень;

д) порушення працівником вимог щодо охорони праці, якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на виробництві, аварія, катастрофа) або свідомо створювало реальну загрозу настання таких наслідків;

7) вчинення винних дій працівником, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підставу для втрати довіри до нього з боку роботодавця;

8) вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи;

9) прийняття необгрунтованого рішення керівником організації (філії, представництва), його заступниками і головним бухгалтером, що спричинило за собою порушення збереження майна, неправомірне його використання або інший збиток майну організації;

10) одноразове грубе порушення керівником організації (філії, представництва), його заступниками своїх трудових обов'язків;

11) подання працівником роботодавцю підроблених документів або свідомо неправдивих відомостей при укладанні трудового договору;

12) припинення допуску до державної таємниці, якщо виконувана робота вимагає допуску до державної таємниці;

13) підстави, передбачені трудовим договором з керівником організації, членами колегіального виконавчого органу організації;

14) інші випадки, встановлені Трудовим кодексом та іншими федеральними законами.

  Вимога органів або посадових осіб, уповноважених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами. |  Підстави припинення трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати