На головну

 Загально методи пізнання теорії держави і права |  Спеціальні і частнонаучние методи пізнання теорії держави і права |  Теорії походження держав |  Закономірності та форми походження держав |  Поняття та ознаки держави |  Основні підходи до розуміння держави |  сутність держави |  типологія держав |  Поняття форми і типу держави |  Форми правління в суспільстві |

Розділ 1. Вступна

  1.  I. Організаційно-методичний розділ
  2.  II Розрахунок економічного розділу ДП по тематиці «Організація
  3.  II. Два підрозділи суспільного виробництва
  4.  II. Накопичення в підрозділі II
  5.  IV розділ
  6.  IV. Обмін в межах підрозділу II. Необхідні життєві засоби і предмети розкоші
  7.  VI. Постійний капітал підрозділу I

ЗМІСТ

Розділ 1. Вступна.. 3

Тема 1. Теорія держави і права як наука і навчальна дисципліна. 3

1.1 Предмет теорії держави і права та її зв'язок з іншими науками. 3

1.2 Загальнонаукові методи пізнання теорії держави і права. 6

1.3 Спеціальні і частнонаучние методи пізнання теорії держави і права. 7

Розділ 2. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ.. 9

Тема 2. Походження держави. 9

2.1 Теорії походження держав. 9

2.2 Закономірності та форми походження держав. 11

Тема 3. Сутність держави та її типологія. 3

3.1 Поняття та ознаки держави. 3

3.2 Основні підходи до розуміння держави. 4

3.3 Державна влада: поняття і суверенні властивості. 5

3.4 Сутність держави. 3

3.5 Типологія держав. 4

Тема 4. Поняття форми і типу держави. 6

4.1 Поняття форми і типу держави. 6

4.2 Форми правління в суспільстві. 6

4.3 Форма правління сучасної російської держави. 3

Тема 5. Форми державного устрою. 3

5.1 Форма державного устрою: поняття та види .. 3

5.2 Проблема суверенітету в федеративну державу. 5

5.3 Конфедерація, співдружність та співтовариство. 8

5.4 Форма державного устрою сучасної Росії. 9

Тема 6. Політичний режим .. 10

6.1 Поняття і класифікація політичного режиму. 10

6.2 Тоталітаризм і авторитаризм .. 11

6.3 Демократія. 12

6.4 Політичний режим сучасної Росії. 13

Тема 7. Функції держави. 15

7.1 Функції держави. 15

7.2 Класифікація функцій держави. 17

7.3 Еволюція функцій Російської держави на сучасному етапі 18

7.4 Форми і методи здійснення функцій держави. 20

Тема 8. Механізм діяльності держави. 21

8.1 Механізм держави і державний апарат. 21

8.2 Державний орган: поняття, ознаки, класифікація. 23

8.3 Принципи організації та діяльності державного апарату 25

8.4 Система державних органів в Російській Федерації. 26

Тема 9. Держава в політичній системі суспільства. 27

9.1 Політична система суспільства. 27

9.2 Місце і роль держави в політичній системі суспільства. 28

9.3 Держава і партії. 29

9.4 Держава і церква. 30

Розділ 3. ТЕОРІЯ ПРАВА.. 31

Тема 10. Становлення теорії права. 31

10.1 Походження права. 31

10.2 Загальна характеристика соціальних норм первісного суспільства. 32

10.3 Право в системі соціального регулювання. 33

Тема 11. Сучасне розуміння права. 35

11.1 Поняття та ознаки права. 35

11.2 Природне і позитивне право. 37

11.3 Соціологічна школа права: основні напрямки. 39

Тема 12. Сутність, принципи і функції права. 40

12.1 Сутність права. 40

12.2 Принципи права. 41

12.3 Функції права. 42

Тема 13. Право і різні сфери життя людини. 43

13.1 Право і держава. 43

13.2 Право і економіка. 44

13.3 Право і політика. 46

13.4 Право і мораль. 48

Тема 14. Система права. 50

14.1 Поняття форми і джерела права. 51

14.2 Закон і підзаконні акти .. 54

14.3 Правовий прецедент і нормативний договір. 57

14.4 Норма права: поняття, ознаки, види .. 58

14.5 Система права: поняття та структура. 61

Тема 15. Правове регулювання. 64

15.1 Предмет і метод правового регулювання. 64

15.2 Система сучасного російського права. 65

15.3 Система права і система законодавства. 68

Тема 16. Правова система. 69

16.1 Правова система: поняття і структура. 69

16.2 Типологія і класифікація правових систем .. 71

16.3 Правотворчість: поняття, принципи .. 72

Тема 17. Законотворчість. 73

17.1 Стадії законотворчого процесу. 73

17.2 Порядок опублікування і набрання чинності нормативних актів. 74

17.3 Дія нормативних актів у часі, просторі і по колу осіб 75

17.4 Систематизація нормативно-правових актів: поняття і види .. 76

Тема 18. Правові відносини. 77

18.1 Правові відносини: поняття та ознаки. 77

18.2 Структура правових відносин. 78

18.3 Юридичні факти: поняття і види .. 80

Тема 19. Застосування права. 81

19.1 Реалізація права: поняття і форми .. 82

19.2 Застосування права як особлива форма реалізації права. 83

19.3 Стадії правозастосовчого процесу. 3

19.4 Тлумачення: поняття, види, способи .. 4

19.5 Аналогія закону і аналогія права. 7

Тема 20. Правосвідомість, правова культура і поведінку особистості. 8

20.1 Правосвідомість: поняття та структура. 8

20.2 Деформація правової свідомості. 10

20.3 Правова культура. 11

20.4 Правова поведінка. 12

Тема 21. Правопорушення. 14

21.1 Правопорушення: поняття та ознаки. 14

21.2 Склад правопорушення. 15

21.3 Види правопорушень. 16

Тема 22. Юридична відповідальність. 17

22.1 Юридична відповідальність: поняття та основні ознаки. 18

22.2 Правозастосовчий акт: поняття та види .. 20

22.3 Законність і правопорядок. 22

Тема 23. Правова держава. 25

23.1 Правова держава в історії політико-правової думки. 25

23.2 Правова держава: поняття та ознаки. 26

23.3 Будівництво правової держави в новій Росії. 28

23.4 Громадянське суспільство як передумова правової держави. 30

Тема 24. Право і особистість. 31

24.1 Правовий статус особистості: поняття та структура. 31

24.2 Система прав і свобод людини і громадянина. 32

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ... 3


Розділ 1. Вступна

  Miri Albrightova na Hrad? |  Предмет теорії держави і права та її зв'язок з іншими науками
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати