На головну

 Матеріальний баланс бензольної колони |  Розрахунок температури продуктів в верхньому і нижньому перетині колони |  Розрахунок мольной частки відгону сировини, що надходить в колону |  Розрахунок мінімального флегмового числа |  Розрахунок числа теоретичних тарілок колони |  Розрахунок числа практичних тарілок |  тепловий баланс |  Розрахунок величин внутрішніх потоків пари і рідини в колоні |  Попередній розрахунок діаметру колони |  Перевірочний гідравлічний розрахунок обраної тарілки |

Вступ

  1.  Byakugan: введення, pattern_offset і searchOpcode
  2.  I ВСТУП __________________
  3.  I. ВСТУП
  4.  I. Вступ
  5.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  6.  I. Вступ в анатомію.
  7.  А. Введення

Зміст

   Стор.
 Вступ
 1 Розрахунок бензольної ректифікаційної колони установки ЛГ 35-8 / 300Б
 1.1 Завдання на проектування
 1.2 Місце бензольної ректифікаційної колони в технологічній схемі установки ЛГ 35-8 / 300Б
 1.3 Матеріальний баланс бензольної колони
 1.4 Розрахунок температури продуктів в верхньому і нижньому перетині колони
 1.5 Розрахунок мольной частки відгону сировини, що надходить в колону
 1.6 Розрахунок мінімального флегмового числа
 1.7 Розрахунок числа теоретичних тарілок колони
 1.8 Розрахунок числа практичних тарілок
 1.9 Тепловий баланс
 1.10 Розрахунок величин внутрішніх потоків пари і рідини в колоні
 1.11 Попередній розрахунок діаметру колони
 1.12 Повірочної гідравлічний розрахунок обраної тарілки
 1.14 Побудова діаграми продуктивності тарілки
 1.15 Розрахунок висоти колони ректифікації
 2 Розрахунок ректифікаційної колони виділення фракції нк-850 блоку вторинної ректифікації установки АВТ-6
 2.1 Завдання на проектування
 2.2 Місце ректифікаційної колони виділення фракції нк-850 в технологічній схемі блоку вторинної ректифікації установки АВТ-6
 2.3 Визначення фізико-хімічних властивостей компонентів харчування
 2.4 Матеріальний баланс колони
 2.5 Розрахунок температури продуктів в верхньому і нижньому перетині колони
 2.6 Розрахунок процесу однократного випару сировини, що надходить в колону
 2.7 Розрахунок мінімального флегмового числа
 2.8 Розрахунок числа теоретичних тарілок колони
 2.9 Тепловий баланс
 2.10 Розрахунок величин внутрішніх потоків пари і рідини в колоні
 Список літератури
 Додаток А (довідковий) Константи рівняння для розрахунку теплоемкостіуглеводородов в рідкому стані
 Додаток Б (довідковий). Основні геометричні параметри тарелокректіфікаціонних колон
 Додаток В (довідковий). Приклади розрахунку ректифікаційних колон в системі MathCAD
 Додаток Г (довідковий). Номограма для визначення констант фазового рівноваги

Вступ

Ректифікаційні процеси знаходять широке застосування в нафтопереробці і нафтохімії, промисловості основного органічного синтезу. Поділу піддаються частіше за все не бінарні системи, а багатокомпонентні або складні суміші, індивідуальний склад яких ніхто не знає.

Ректифікація використовується як для поділу нафти на фракції, підготовки сировини для синтезів, так і для поділу продуктів нафтохімічного і основного органічного синтезу. Розрахунок ректифікаційних колон для поділу багатокомпонентних і складних сумішей складніший, ніж ректифікації бінарних систем, і розглянуто в ряді монографій і навчальних посібників [1-3].

Розрахунок процесу ректифікації продуктів органічного синтезу, в яких присутні, як правило, полярні сполуки, ускладнений внаслідок неідеальності поділюваних систем. Коефіцієнти відносної летючості компонентів в цьому випадку повинні розглядатися з урахуванням коефіцієнтів активності. Коефіцієнти активності компонентів можуть бути розраховані в залежності від складу системи і температури, мінливих по висоті колони ректифікації, за допомогою різних теоретичних і напівемпіричних моделей - UNIFAC, Вільсона, NRTL, UNIQUAC та інших [4,5].

Однак вуглеводневі системи можна вважати в першому наближенні ідеальними, котрі підпорядковуються закону Рауля. Величини навіть граничних коефіцієнтів активності вуглеводнів, певні при нескінченному розведенні в вуглеводнях інших класів, зазвичай не перевищують значення 2 (gio ? 2) [6].

В даному навчальному посібнику наведено приклад розрахунку ректифікаційної колони для поділу багатокомпонентної вуглеводневої суміші. Розглянутий приклад повинен допомогти правильному оформленню студентами пояснювальної записки до курсового проекту або відповідного розділу технологічної частини дипломного проекту.

У додатку А до навчального посібника наведені константи рівняння, що описує залежність мольной теплоємності 300 вуглеводнів в рідкому стані від температури. Дані взяті з літературного джерела [7], відсутнього в бібліотеці СПбГТІ. У доступній довідковій літературі [8 - 12] наведені константи подібних рівнянь для речовин, що знаходяться, як правило, лише в паровій фазі.

У додатку Б наведено основні геометричні параметри клапанних, S-образних, ковпачкових, жолобчастих і сітчатие тарілок. Приклад розрахунку ЛВС з Тактируемого доступом |  Завдання на проектування
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати