На головну

 Позамовний метод об'єкта обліку і калькулювання |  Попередільний метод калькулювання |  Поняття директ-костинг і його особливості |  Переваги директ-костинг |  Методи обліку відхилень від норм |  Облік відхилень від норм по сировині і матеріалам |  Облік відхилень витрат на оплату праці |  Розвиток інформаційної бази для управлінських рішень по ціноутворенню |  Оцінка беззбитковості виробництва |  Оцінка ризикованості діяльності підприємства |

Прийняття рішень по виробництву нової продукції

  1.  II з'їзд РСДРП. Прийняття програми і статуту. Виникнення більшовизму.
  2.  III. Зміна обсягу і структури продукції
  3.  III.2.4 Виробництво і експорт основних видів продукції
  4.  IV. Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг).
  5.  VIII з'їзд Рад. Прийняття нової Конституції СРСР.
  6.  Абсолютні прирости (млн. Руб.) І темпи зростання випуску продукції
  7.  Агресивність і прийняття ризику

Новим називають продукт, який володіє новими властивостями і додається до існуючого асортименту. Вироби можуть бути абсолютно новими або складатися з комбінацій нових пристосувань і механізмів без зміни самого продукту. Прийняття рішень по виробництву нової продукції спирається на процедури прийняття рішення щодо інвестицій, здійснюється на вищому рівні управління підприємством.

Процес інновацій можна поділити на шість етапів.

1. Збір та систематизація інформації про технологічні зміни на ринку, нововведення, що надходять з відділів НДДКР, маркетингових підрозділів і т. Д.

2. Відбір інформації, що стосується ідей нового продукту, визначення можливостей їх практичної реалізації, виявлення спільності і відмінностей в технології нових і старих продуктів, відповідність нової продукції спеціалізації підприємства і т. Д.

3. Аналіз економічної ефективності нового продукту проводиться разом з розробкою програми маркетингу.

Організація виробництва нового продукту - планування обсягу виробництва нового вироби, створення зразка, проведення технічних випробувань, розробка найменування, товарного знака, оформлення, упаковки, маркування.

1. Дослідження на обмеженому ринку щодо ціни на продукт і інших комерційних умов (знижки, в кредит і т. Д.) Протягом трьох місяців; вибір оптимальних каналів реалізації, засобів і методів реклами.

2. Ухвалення рішення про запуск нового продукту у виробництво на основі розрахунків обсягу продажів, рентабельності продукції, ступеня задоволення попиту і пропозиції, стабільності зв'язків з покупцями; виробничих потужностей, ресурсів, кваліфікаційного складу персоналу; передбачуваних результатів по прибутку або збитків на розрахунковий період.

В якості найважливішого критерію прийняття рішення використовується оцінка впливу впровадження нового продукту на обсяг реалізації в цілому по підприємству і обсяг реалізації інших виробів, а також оцінка терміну окупності витрат на розробку, виробництво, збут, рекламу (зазвичай вважається не більше п'яти років, включаючи трирічний період від початку масового виробництва до моменту беззбитковості).

Успіх продукту багато в чому гарантований встановленням ціни на продукт. Основним критерієм визначення ціни на продукт на продукт виступає ціна на старий або аналогічний продукт на ринку. Крім того, для встановлення і розрахунку ціни на новий продукт використовуються коефіцієнти витрат і прибутку, точка реалізації та графіки беззбитковості продукту. При наявності ряду проектів великі підприємства роблять інвестиції відразу в кілька, а при подальшій перевірці продуктів виробляють їх відбір. Іноді буває, що невдалий в минулому проект буває успішним в майбутньому. Для встановлення відповідності ціни та вартості продукту передбачаються спеціальні форми звітів, які доповнюють бухгалтерські звіти.

Після випуску продукту проводять перевірку процесу його реалізації. Інформація про темпи реалізації нового продукту і фактори, що впливають на величину реалізації, реєструються в бухгалтерському звіті.

  Прийняття рішень по ціноутворенню |  Прийняття рішень про капіталовкладення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати