На головну

II. Методичні вказівки по проведенню заняття.

  1.  I. Вказівки до самостійної роботи з навчальними посібниками
  2.  II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  3.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  4.  II. Вказівки до виконання контрольних робіт
  5.  III Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять
  6.  IV. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

В ході заняття необхідно навчити солдат вміло виконувати розшук поранених в залежності від характеру обстановки і місцевості, вдень і вночі, витягувати їх з бойової та спеціальної техніки, зруйнованих споруд, здійснювати укриття і маскування поранених на полі бою. Вивчити з підлеглими табельні і підручні засоби виносу поранених, відпрацювати прийоми та способи перенесення поранених за допомогою підручних засобів і здійснювати евакуацію поранених з урахуванням характеру поранення і виду транспорту.

Заняття з солдатами проводити на польовий або приказармене навчальній базі.

В процесі заняття вивчити зміст, умови виконання та порядок відпрацювання нормативів по військово-медичної підготовки.

Особовий склад на заняття виходить в польовій формі одягу зі зброєю, засобами індивідуального захисту, і шанцевий інструментом.

Заняття проводиться, як правило, під керівництвом командира учня підрозділи або лікарями (фельдшерами) із залученням в якості помічників керівника заняття штатних командирів відділень.

Для відпрацювання навчальних питань створюється тактична обстановка, яка в цілях ускладнення виконання завдання повинна постійно нарощуватися шляхом оголошення різних ввідних.

Відділенням (розрахунками) ставляться конкретні завдання відповідно до їх бойового призначення і відпрацьовувати питання.

Командир підрозділу на занятті повинен удосконалювати свої практичні навички в організації роботи з підлеглими і в управлінні підрозділом.

Вихід учнів в район заняття, пересування в ході заняття і повернення їх в розташування можуть проводитися в тактичну обстановку з відпрацюванням дій підрозділу на марші, при ядерному, хімічному, повітряний напад противника, подоланні заражених і зруйнованих ділянок місцевості, а також методом попутної фізичного тренування.

Місцевість, на якій проводиться заняття, повинна найбільшою мірою забезпечувати повчальність заняття, сприятиме якісній відпрацювання навчальних питань і досягнення поставлених навчальних цілей. Керівник заняття повинен добре ознайомитися з місцем проведення заняття і вміло використовувати його в цілях досягнення повчальності заняття.

У вступній частині заняття керівник організовує отримання військовослужбовцями зброї, індивідуальних засобів захисту, екіпіровки, шанцевого інструменту і навчальної укладання (імітаційних засобів для надання само- і взаємодопомоги при різних ураженнях особового складу). Потім виводить підрозділ до місця проведення заняття.

При перевірці зовнішнього вигляду він звертає особливу увагу на правильність припасування одягу і спорядження підлеглих, перевіряє зброю на його наявність і комплектність.

Контрольний опитування військовослужбовців повинен складатися з питань по попередніх темах і охоплювати: теоретичний - не менше 3-4 чоловік, практичний - 100% особового складу. За результатами контрольного опитування керівник виставляє оцінки.

Керівник заняття оголошує учнем тему, заняття і мета майбутнього заняття, при цьому особливо відзначає, які знання і навички, набуті раніше, можуть стати в нагоді при вивченні питань майбутнього заняття. Він доводить до військовослужбовців заходи безпеки при поводженні зі зброєю та шанцевий інструментом, вказує порядок безпечного виконання елементів заняття. Оголошує сигнали взаємодії, управління та тривоги на час майбутнього заняття.

Основну частину заняття керівник починає з шикування особового складу в розгорнутому, двошеренговому строю.

Теоретичні положення відпрацьовуються з широким використанням навчальних посібників (плакатів, схем, таблиць, макетів), а практичні прийоми і нормативи по військово-медичної підготовки - на місцевості, тактичному полі, приказармене навчально-матеріальну базу з використанням навчальних (імітаційних) індивідуальних засобів медичного захисту .

На початку практичного заняття керівник пояснює і показує порядок і послідовність виконання прийому по наданню першої медичної допомоги з використанням табельних і підручних засобів, а потім відпрацьовує їх з тими, яких навчають.

Відпрацьовуючи практичні дії, керівник домагається чіткого і правильного їх виконання від кожного учня. Виявивши помилки в діях особового складу, керівник призупиняє виконання прийому, вказує на недоліки, роз'яснює, а якщо необхідно, то і показує цей прийом особисто або за допомогою якого навчають правильно виконує його і продовжує тренування до тих пір, поки помилки не будуть усунені.

Для проведення тренувань з відпрацювання прийомів надання першої медичної допомоги залучаються санітарні інструктори і командири відділень, з якими напередодні проводяться інструкторсько-методичні заняття та інструктажі.

Вправи з відпрацювання нормативів і практичних дій виробляються шляхом поділу учнів на дві рівні групи. Одна група надає допомогу, інша являє умовно поранених. Спочатку прийом (норматив) відпрацьовується без урахування часу, а в міру його відпрацювання - оцінюється правильність дій учнів і витрачений час. Потім група міняються місцями.

При відпрацюванні нормативів і практичних дій керівник заняття звертає увагу учнів на дотримання заходів безпеки, проводить короткий розбір заняття, звертає особливу увагу на життєву необхідність само- та взаємодопомоги при ураженнях і нещасних випадках в повсякденному житті, на навчаннях і в бойовій обстановці.

Знання та практичні навички отримані на занятті в подальшому удосконалюються на медичних тренаж, на комплексних і тактико-спеціальних заняттях і навчаннях.

Після відпрацювання кожного навчального питання керівник заняття вибудовує підрозділ, проводить приватний розбір, потім оголошує учнем наступний навчальний питання і його зміст, доводить основні вимоги щодо його виконання і приступає до його відпрацювання.

Після відпрацювання всіх навчальних питань керівник проводить заключну частину заняття. В першу чергу він перевіряє зброю на його наявність і комплектність, стан індивідуальних засобів захисту, екіпіровки і шанцевого інструменту, комплектність і наявність матеріальних засобів медичної укладання.

При підведенні підсумків заняття керівник нагадує учнем тему, навчальні цілі та основні питання, які отримали відображення на занятті. Зазначає позитивне в діях особового складу, докладно розбирає характерні помилки.

Потім він оголошує військовослужбовцям оцінки, отримані за контрольні питання у вступній частині заняття і відзначає найкращих військовослужбовців за результатами відпрацювання питань поточного заняття.

Закінчуючи заняття, керівник оголошує тему майбутнього заняття, видає завдання на самопідготовку і організовує відправку особового складу в підрозділ для здачі зброї, засобів індивідуального захисту, екіпіровки, шанцевого інструменту і засобів імітації.


 ЗАТВЕРДЖУЮ
 Командир військової частини  
         
(військове звання)        
         
        (Прізвище)
«   »      м
                   

ПЛАН

 проведення заняття з  
   
 по  Військово-медичної підготовки  на «   »      м
                     

Тема: Розшук поранених на полі бою. Винесення і вивезення з поля бою.

заняття: Розшук поранених в залежності від характеру обстановки і місцевості, вдень і вночі. Витяг їх з бойової та спеціальної техніки, зруйнованих споруд. Укриття і маскування поранених на полі бою. Табельні і підручні засоби виносу поранених. Прийоми і способи перенесення за допомогою підручних матеріалів. Евакуація поранених з урахуванням характеру поранення і виду транспорту.

Мета заняття:

Відпрацювати розшук поранених в залежності від характеру обстановки і місцевості, вдень і вночі.

Навчити учнів правильно витягувати поранених з бойової та спеціальної техніки, зруйнованих споруд.

Навчити вкривати і маскувати поранених на полі бою.

Ознайомитися з табельними і підручними засобами виносу поранених.

Відпрацювати прийоми та способи перенесення поранених за допомогою підручних матеріалів.

Засвоїти порядок евакуації поранених з урахуванням характеру поранення і виду транспорту.

час: ________ Хвилин.

Місце заняття: _______________________________________________________________________

Метод проведення заняття: Практичне.

Матеріальне забезпечення заняття:

Стрілецька зброя, індивідуальні засоби захисту, піхотна лопата, сталевий шолом на кожного учня;

Медична укладання на кожне відділення (розрахунок).

Штатні і підручні засоби перенесення поранених.

I. Вступна частина ЗАНЯТТЯ «___» хв.

 1.  Визначення готовності навчального підрозділу до заняття Організую отримання військово-
  службовцями зброї, індивідуальних засобів захисту, екіпіровки, шанцевого інструменту.
  Виводжу підрозділ до місця проведення заняття. Перевіряю правильність підгонки про-
  мундірованія і спорядження підлеглих, а зброю і шанцевий інструмент - на їх наявність
  і комплектність.  «___»  хв.
 2.  Нагадування матеріалу попереднього заняття Наголошую, які знання і навички, отриманих
  ні раніше, можуть стати в нагоді при вивченні питань майбутнього заняття.  «___»  хв.
 3.  Опитування учнів: 1. 2.
  3. 4.  «___»  хв.
 
 ОСНОВНІ ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ
1.
2.
3.
4.
 
 Доведення заходів безпеки Доводжу порядок безпечного поводження зі зброєю та шанце-
  вим інструментом. Упоказувала порядок безпечного виконання питань заняття. оголошую
  сигнали взаємодії, управління та тривоги на час заняття.  «___»  хв.
                   

II. Основна частина ЗАНЯТТЯ «___» хв.

 № п.п.  Навчальні питання, завдання, нормативи  час  Дії керівника і його помічника  дії учнів
 1.  Розшук поранених в залежності від характеру обстановки і місцевості, вдень і вночі.  ____ Хв.  Матеріал з даного питання доводжу методом розповіді з докладним раз'ясненіем.Особое увагу при відпрацюванні питання звертаю на способи розшуку поранених в залежності від характеру обстановки і місцевості, вдень і вночі.  Слухають, запам'ятовують, відповідають на питання.
 2.  Витяг їх з бойової та спеціальної техніки, зруйнованих споруд.  ____ Хв.  Матеріал з даного питання доводжу методом розповіді з докладним роз'ясненням і практичним показом. При цьому детально зупиняюся на способах вилучення поранених з бойової та спеціальної техніки і зруйнованих сооруженій.Отработку кожного нового прийому починаю в уповільненому темпі, в подальшому темп поступово нарощую, а потім прийоми відпрацьовую з виконанням тимчасових норматівов.Обнаружів помилки в діях особового складу, припиняю виконання прийому, вказую на недоліки, роз'яснюю, а якщо необхідно, то і показую цей прийом особисто або за допомогою якого навчають правильно виконує його і продовжую тренування до тих пір, поки помилки не будуть усунені.  Слухають, запам'ятовують, відповідають на вопроси.Отрабативают порядок вилучення поранених з бойової та спеціальної техніки і зруйнованих споруд з використанням табельних і підручних засобів спочатку за елементами в повільному темпі, а потім разом з урахуванням нормативного часу.
 3.  Укриття і маскування поранених на полі бою.  ____ Хв.  Матеріал з даного питання доводжу методом розповіді з докладним раз'ясненіем.Особое увагу при відпрацюванні питання звертаю на способи маскування поранених на полі бою.  Слухають, запам'ятовують, відповідають на питання.
 4.  Табельні і підручні засоби виносу поранених.  ____ Хв.  Матеріал з даного питання доводжу методом розповіді з докладним раз'ясненіем.Особое увагу звертаю на особливості табельних і підручних засобів виносу поранених з поля бою ..  Слухають, запам'ятовують, відповідають на питання.
 5.  Прийоми і способи перенесення за допомогою підручних матеріалів.  ____ Хв.  Матеріал з даного питання доводжу методом розповіді з докладним роз'ясненням і практичним показом. При цьому звертає увагу на способи перенесення поранених за допомогою підручних средств.Отработку кожного нового прийому починаю в уповільненому темпі, в подальшому темп поступово нарощую, а потім прийоми відпрацьовую з виконанням тимчасових норматівов.Обнаружів помилки в діях особового складу, припиняю виконання прийому, вказую на недоліки, роз'яснюю, а якщо необхідно, то і показую цей прийом особисто або за допомогою якого навчають правильно виконує його і продовжую тренування до тих пір, поки помилки не будуть усунені.  Слухають, запам'ятовують, відповідають на вопроси.Отрабативают порядок і способи перенесення поранених різними способами спочатку за елементами в повільному темпі, а потім разом з урахуванням нормативного часу.
 6.  Евакуація поранених з урахуванням характеру поранення і виду транспорту.  ____ Хв.  Матеріал з даного питання доводжу методом розповіді з докладним раз'ясненіем.Особое увагу звертаю на методи евакуація поранених з урахуванням характеру поранення і виду транспорту.  Слухають, запам'ятовують, відповідають на питання.

III. Заключна частина заняття «___» хв.

 1.  Опитування по викладеному матеріалу 1.
  2.  «___»  хв.
 2.  Завдання на самостійну підготовку
   «___»  хв.
           
 керівник заняття  
  (Військове звання, підпис) опорний конспект |  Розшук поранених в залежності від характеру обстановки і місцевості, вдень і вночі

 Витяг поранених з бойової та спеціальної техніки. |  Витяг поранених із зруйнованих споруд. |  Укриття і маскування поранених на полі бою |  Табельні і підручні засоби виносу поранених |  Прийоми і способи перенесення за допомогою підручних матеріалів |  Евакуація поранених з урахуванням характеру поранення і виду транспорту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати