На головну

Норми праці та відрядні розцінки.

  1.  I. Загальні вимоги охорони праці
  2.  I. Орфографічні норми
  3.  I. ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРАЦІ
  4.  II. Вимоги охорони праці перед початком роботи
  5.  II. Поліпшення організації виробництва і праці
  6.  II. Економія на умовах праці за рахунок робітника. Нехтування найнеобхіднішими витратами
  7.  II. ЕКОНОМІЯ НА УМОВАХ ПРАЦІ ЗА РАХУНОК РАБОЧЕГО. Нехтування найнеобхіднішими ВИТРАТАМИ

Умовою визначення розміру заробітної плати є встановлення міри праці (нормування праці).

нормування праці - Це процес проектування, обґрунтування і закріплення норм праці з урахуванням особливостей виробництва.

норма праці - Обсяг роботи, встановлений для працівника, який він зобов'язаний виконати відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці, а для окремих категорій працівників - також з урахуванням фізіологічних і статевовікових чинників.

Види норм праці.

1. Норма часу - Величина витрат робочого часу
 на виконання одиниці роботи одним працівником (групою працівників).

2. Норма вироблення - Встановлений обсяг роботи, кількість продукції, яку працівник (група працівників) певної кваліфікації повинен зробити в одиницю робочого часу.

3. Норма чисельності - Кількість працівників відповідної кваліфікації, необхідних для виконання обсягів робіт.

4. Норма обслуговування - Кількість виробничих об'єктів (одиниць обладнання, виробничих площ, робочих місць і т.д.), які працівник (група працівників) зобов'язаний обслужити протягом одиниці робочого часу (за годину, робочий день, робочу зміну, робочий місяць).

5. Норма навантаження (Встановлюється для медичних або педагогічних працівників, наприклад).

6. Норми керованості (Встановлюється для керівників).

Розрізняють також:

1) нормовані завдання (Обсяг робіт, встановлений для працівників з погодинною формою оплати праці, за одиницю робочого часу (робочий день, зміну), по суті - своєрідна норма вироблення для почасових);

2) укрупнення і комплексні норми (Норми, розраховані на весь колектив працює бригади, вони застосовуються в умовах колективних форм організації та оплати праці).

За сферою дії (для однорідних робіт) розробляються і затверджуються в установленому порядку міжгалузеві, галузеві та інші норми праці (ст. 87 ТК).

За тривалістю дії норми праці поділяються на такі види:

1) постійні;

2) тимчасові;

3) сезонні;

4) разові.

Наймач зобов'язаний встановлювати норми праці, забезпечувати їх заміну і перегляд за участю профспілки.

Про встановлення, заміни та перегляд норм праці наймач зобов'язаний попередити працівників не пізніше ніж за 1 місяць (ст. 32 ТК).

відрядна розцінка - Розмір оплати праці за одиницю продукції (за одну операцію).

Відрядна розцінка визначається шляхом ділення годинної тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, на годинну норму виробітку або шляхом множення годинної тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, на встановлену норму часу в годинах або днях. Форми, системи та розміри оплати праці. |  Форми і порядок виплати заробітної плати.

 Види часу відпочинку. |  Гарантії і компенсації за роботу у вихідні дні, державні свята і святкові дні. |  Поняття і види трудових відпусток. |  Умови та порядок надання трудових відпусток. |  Умови та порядок надання соціальних відпусток. |  Методи правового регулювання заробітної плати. |  Мінімальна заробітна плата. |  Індексація заробітної плати. |  Тарифна система оплати праці і її елементи. |  Структура заробітної плати. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати