На головну

Тема 12. Організація державної влади в суб'єктах Російської Федерації

  1.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  2.  I. Інформаційна безпека Російської Федерації
  3.  II Розрахунок економічного розділу ДП по тематиці «Організація
  4.  II З'їзд Рад. Формування органів радянської влади. Доля установчих зборів.
  5.  II. Сучасний світ і зовнішня політика Російської Федерації
  6.  III. Постанови Уряду Російської Федерації
  7.  III.1.4 Кредити та інші розміщені кошти, надані підприємствам і організаціям

Система органів державної влади в республіках, краях і областях, автономної області і автономних округах.

Республіканські, обласні, крайові, окружні законодавчі органи - представницькі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації. Порядок обрання і склад. Роль представницьких органів у здійсненні функцій Російської Федерації у вирішенні завдань державної влади.

Чинне законодавство про законодавчих (представницьких) органах суб'єктів Російської Федерації.

Загальне та особливе в чинному законодавстві. Структура законодавчих (представницьких) органів суб'єктів Російської Федерації. Конституційно-правові та матеріально-фінансові основи їх діяльності.

Компетенція законодавчих (представницьких) органів суб'єктів Російської Федерації. Конституційно-правові основи компетенції в галузі забезпечення комплексного, економічного і соціального розвитку їх територій, вирішення питань державного, господарського і соціально-культурного будівництва.

Голова законодавчого (представницького) органу суб'єкта Російської Федерації. Порядок обрання, компетенція, акти.

Порядок обрання, скликання і роботи законодавчого (представницького) органу суб'єкта Російської Федерації. Питання, що підлягають розгляду та вирішенню тільки законодавчого (представницького) органу суб'єкта Російської Федерації. Правотворчої діяльності законодавчих (представницьких) органів суб'єктів Російської Федерації. Стадії законодавчого процесу. Юридична сила актів органів законодавчої влади.

Комітети і комісії в структурі законодавчого (представницького) органу суб'єкта Російської Федерації: їх завдання, порядок утворення, види, компетенція, підзвітність. Акти комітетів і комісій.

Депутатські групи: порядок освіти, функції.

Особливості правового статусу депутата законодавчого (представницького) органу суб'єкта Російської Федерації.

Виконавча влада в системі органів державної влади республік, країв, областей, автономної області, автономних округів.

Структура виконавчої влади. Порядок формування, склад, компетенція, акти.

Вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації. Порядок обрання, компетенція, акти. Структура допоміжних органів вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації.

Вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації. Порядок формування, склад, компетенція, акти.

Міністерства, департаменти, відділи, інспекції та комісії в системі органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації. Порядок утворення, компетенція, акти. Тема 11. Конституційні основи судової влади в Російській Федерації. Прокуратура в Російській Федерації |  Нормативні правові акти

 Мета і завдання освоєння дисципліни |  Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату |  В результаті освоєння дисципліни |  Тема 1. Конституційне право Російської Федерації як галузь права, наукову дисципліну і навчальний курс |  Тема 2. Конституція Російської Федерації і її розвиток |  Тема 3. Основи конституційного ладу Російської Федерації |  Тема 4. Форми здійснення народовладдя |  Тема 5. Конституційні основи правового положення людини і громадянина |  Тема 6. Адміністративний поділ Росії |  Тема 9. Федеральних Зборів Російської Федерації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати