На головну

В яких випадках фізичні та юридичні особи мають право звертатися до судів Європейського Союзу?

  1.  I. У яких би різних будівлях ні був рід людський на Землі, всюди тільки одна і та ж людська природа
  2.  II. Про «дрібних» випадках
  3.  None - ніяких обмежень немає, це значення за замовчуванням.
  4.  VI. Для яких типів уроків характерні наступні структури?
  5.  А по-третє, ви повинні звертатися до неї з почуттям глибокої вдячності.
  6.  А) У яких рисах Слово Боже зображує істинного християнина, і людини не християнина?
  7.  А) фізичні та інтелектуальні дії сексуального характеру, що виключають статевий акт, мужолозтво і лесбіянство;

Фізичні та юридичні особи незалежно від їх громадянства і / або місцезнаходження можуть пред'являти до судів Союзу позови тільки до його інституцій та органів. Можливі порушення права Європейського Союзу з боку держав-членів або інших осіб підвідомчі національним судам, які в разі потреби звертаються з преюдиціальним запитом до Суду Європейських співтовариств.

Фізичні та юридичні особи можуть подавати в суди Європейського Союзу позови про анулювання та з бездіяльності (див. Питання N 52), а також про договірну або позадоговірної відповідальності Співтовариства (див. Питання N 53). Крім них установчий договір і законодавство ЄС передбачають ще кілька категорій справ, в яких позивачами, як правило, виступають фізичні або юридичні особи:

- Позови про оскарження санкцій (штрафів), що накладаються Європейською комісією або Європейським центральним банком на підприємства (ст. 229 Договору про ЄС). Відносно даних санкцій наднаціональні суди наділяються повною юрисдикцією, тобто перевіряють не тільки законність, а й відповідність накладених штрафів, і можуть, при нагоді, зменшити їх розмір;

- Трудові (службові) суперечки - суперечки, що виникають у зв'язку з проходженням цивільної служби Європейських спільнот (наприклад, позов громадянина в зв'язку з недопуском його до конкурсу на заміщення вакантної посади в апараті Комісії). Подібні суперечки по першій інстанції в даний час розглядає спеціалізований суд Європейського Союзу - Трибунал у справах публічної служби (див. Питання N 46);

- Суперечки в сфері інтелектуальної власності, а саме скарги на рішення агентств Союзу, що займаються реєстрацією окремих прав у цій галузі, - Відомства з гармонізації в рамках внутрішнього ринку (товарні знаки, промислові зразки) і Відомства Співтовариства по рослинним сортам (селекційні досягнення).

  Що таке "позови про договірну і позадоговірної відповідальності Співтовариства"? |  Що таке "преюдиціальне запити"?

 Чи використовується принцип поділу влади у формуванні та діяльності органів Європейського Союзу? |  Де розміщені інститути та органи Європейського Союзу? |  Яку роль відіграє судова влада в Європейському Союзі? |  Скільки ланок включає судова система Європейського Союзу? |  Чому в назвах судів Європейського Союзу використовується застаріла термінологія? |  Що таке "Статут Суду"? |  Чи входить Європейський суд з прав людини в судову систему Європейського Союзу? |  Хто і в яких випадках може залучати держави-члени до відповідальності перед судами Європейського Союзу? |  Чи розглядають суди Європейського Союзу міждержавні суперечки? |  Чи можна подавати в суди Європейського Союзу позови до його інституцій та органів? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати