На головну

Що таке "позови про договірну і позадоговірної відповідальності Співтовариства"?

  1.  I. Що таке діагностування навченості? З перерахованих альтернатив виберіть правильну, обґрунтувавши помилковість інших.
  2.  II. Що таке продуктогенний фактор?
  3.  III. Що таке клімат і як впливає він на душевний лад і тілесне складання людини?
  4.  IV. ПРО ТЕ, ЩО ТАКЕ ІСТИННА СВОБОДА
  5.  XI. Що таке здатність до навчання?
  6.  XXX. ЩО Ж ЦЕ ТАКЕ - ВЕЛИКА ПУСТКА буддистів (будителів, будетлян, людей, які тут, скоро будуть).
  7.  А) Що таке знак?

Позови про договірної відповідальності Співтовариства (ст. 238 Договору про ЄС) - це позови, які пред'являються в разі порушення з боку ЄС зобов'язань за контрактами, укладеними ним з юридичними і фізичними особами (наприклад, договір про виконання ремонтних чи інших підрядних робіт в офісах інститутів або договір поставки їм комп'ютерної техніки).

Відповідачем за такими позовами виступає Європейська комісія, так як саме вона представляє Спільнота в майнових відносинах. Однак якщо підписаний контракт порушений іншою стороною, то позов пред'являється Комісією до відповідного контрагенту (підприємству).

Необхідною умовою для розгляду Судом або Трибуналом суперечок з контрактів ЄС служить наявність в них так званої арбітражного застереження, тобто умови про те, що можливі розбіжності між сторонами підлягають вирішенню саме судами Європейського Союзу.

Позови про позадоговірної відповідальності Співтовариства (ст. 235 Договору про ЄС) - це позови, спрямовані на компенсацію шкоди, заподіяної його інститутами, органами або службовцями іншим особам, в тому числі громадянам. Залежно від характеру порушення Суд або Трибунал можуть компенсувати потерпілій стороні як понесені збитки (включаючи упущену вигоду), так і моральну шкоду.

Термін позовної давності у цих справах - п'ять років з моменту заподіяння шкоди.

Щороку подається в середньому 10-20 подібних позовів.

  Чи можна подавати в суди Європейського Союзу позови до його інституцій та органів? |  В яких випадках фізичні та юридичні особи мають право звертатися до судів Європейського Союзу?

 Які агентства існують в Європейському Союзі? |  Чи використовується принцип поділу влади у формуванні та діяльності органів Європейського Союзу? |  Де розміщені інститути та органи Європейського Союзу? |  Яку роль відіграє судова влада в Європейському Союзі? |  Скільки ланок включає судова система Європейського Союзу? |  Чому в назвах судів Європейського Союзу використовується застаріла термінологія? |  Що таке "Статут Суду"? |  Чи входить Європейський суд з прав людини в судову систему Європейського Союзу? |  Хто і в яких випадках може залучати держави-члени до відповідальності перед судами Європейського Союзу? |  Чи розглядають суди Європейського Союзу міждержавні суперечки? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати