На головну

Чи входить Європейський суд з прав людини в судову систему Європейського Союзу?

  1.  A. повiтря входити i виходом з рани пiд час дихання.
  2.  I. Органічна будова привертає людини до здатності розуму
  3.  I. Порівняння органічної будови рослин і тварин у зв'язку з будовою людини
  4.  II. Уява людини всюди кліматично і органічно визначено, і повсюдно традиція керує уявою
  5.  III. Про рганіческое будова привертає людини до тонким почуттям, мистецтва і мови
  6.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  7.  III. Що таке клімат і як впливає він на душевний лад і тілесне складання людини?

Ні. Європейський суд з прав людини (Страсбург) заснований Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод 1950 р і функціонує в рамках іншої інтеграційної організації - Ради Європи. Він розглядає справи за скаргами на порушення згаданої Конвенції з боку її держав-учасників (включаючи Росію).

За підсумками розгляду справи Європейський суд з прав людини може визнати країну порушником, а також призначити виплату "справедливої ??компенсації" потерпілій стороні, розмір якої визначає самостійно (ст. 41). При цьому фізичні особи та їх об'єднання мають право звертатися в даний Суд лише як до останнього засобу, "після того, як було вичерпано всі національні засоби правового захисту" (ст. 35 Конвенції).

Члени Європейського суду з прав людини обираються Парламентською асамблеєю Ради Європи (складається з представників національних парламентів). Контроль за виконанням його рішень здійснює Комітет міністрів Ради Європи (входять по одному міністру від кожної держави - учасниці організації).

Європейський суд з прав людини є вищим гарантом дотримання в масштабах всієї Європи основних прав особистості "першого покоління" (головним чином, особисті та політичні права людини і громадянина, а також право власності). Надалі, після планованого приєднання Європейського Союзу Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 р, в цьому Суді можна буде оскаржити дії і рішення наднаціональних інститутів і органів Союзу, в тому числі судових. Приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основних свобод прямо передбачено Лісабонським договором 2007 р а також Протоколом N 14 2004 до Конвенції (див. Питання N 17 та N 84).

Слід зазначити, що терміни "Європейський суд" (неофіційна назва найвищого судового органу Союзу) і "Європейський суд з прав людини" не є синонімами і різні за написання в офіційних мовах:

- Європейський суд (тобто Суд Європейських співтовариств): European Court of Justice (англ.), Cour de justice europenne (франц.);

- Європейський суд з прав людини: European Court of Human Rights (англ.), Cour europeenne des droits de l'homme (франц.).

  Що таке "Статут Суду"? |  Хто і в яких випадках може залучати держави-члени до відповідальності перед судами Європейського Союзу?

 Якими правоохоронними органами має Європейський Союз? |  Які органи Європейського Союзу здійснюють консультативні функції? |  Які спеціалізовані органи функціонують в рамках економічного і валютного союзу? |  Чим займається Європейський інвестиційний банк? |  Які агентства існують в Європейському Союзі? |  Чи використовується принцип поділу влади у формуванні та діяльності органів Європейського Союзу? |  Де розміщені інститути та органи Європейського Союзу? |  Яку роль відіграє судова влада в Європейському Союзі? |  Скільки ланок включає судова система Європейського Союзу? |  Чому в назвах судів Європейського Союзу використовується застаріла термінологія? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати