Головна

Які основні контрольні інститути і органи Європейського Союзу?

  1.  B.1.1 Основні положення
  2.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  3.  I Основні категорії педагогіки
  4.  I. Основні положення
  5.  I. Основні принципи
  6.  I. ОСНОВНІ СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ
  7.  I. ОСНОВНІ СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ

Відштовхуючись від досвіду сучасних держав, в організаційному механізмі Європейського Союзу були засновані спеціалізовані інститути та органи, які здійснюють контрольну функцію. Найважливіші серед них - Рахункова палата і Омбудсман.

Європейська рахункова палата * (78) створена в 1977 році як єдиного органу фінансового контролю Європейських співтовариств. У 1992 р поправками Договору про Європейський Союз її статус був підвищений: Рахункова палата була визнана в якості п'ятого інституту Союзу поряд з Європарламентом, Радою, Комісією і Судом.

"Рахункова палата забезпечує контроль за рахунками" (ст. 246 Договору про Європейське Співтовариство) і з цією метою перевіряє їх щодо "всієї сукупності доходів та витрат Товариства" (ст. 248 Договору про ЄС).

З цією метою Рахункова палата проводить аудиторські перевірки як на основі бухгалтерської документації, так і безпосередньо на місці, зокрема в приміщеннях інших інститутів і органів Співтовариства, фізичних і юридичних осіб, які отримують кошти з союзного бюджету.

За результатами перевірок Рахункова палата подає доповіді (спеціальні і щорічні), а також виносить ув'язнення. Правом самостійно карати порушників вона не володіє.

Рахункова палата щорічно представляє Європарламенту і Ради заверительную декларацію щодо бухгалтерської документації, що відноситься до виконання загального бюджету Європейського Союзу.

Двадцять сім членів Рахункової палати (по одному від кожної держави-члена) призначаються на посаду Радою Європейського Союзу після консультацій з Європейським Парламентом, терміном на шість років. Зі свого складу вони обирають Голову Рахункової палати (на три роки).

При здійсненні повноважень члени Рахункової палати повністю незалежні і можуть бути усунуті від посади тільки Судом Європейських співтовариств.

Рахункова палата функціонує на постійній основі і має в своєму розпорядженні власним апаратом близько 500 осіб.

Європейський омбудсман * (79)

Посада спеціального парламентського уповноваженого з контролю за адміністративними органами з'явилася в середньовічній Швеції, а в XX ст. була запозичена більшістю сучасних держав, в тому числі Росією. У 1992 р аналогічний пост введений і в Європейському Союзі.

Європейський омбудсман - одноосібний орган, який обирається Європарламентом строком на п'ять років (вибори завжди альтернативні). У своїй діяльності Омбудсман повністю незалежний, в тому числі від самого Європарламенту. Його повноваження можуть бути достроково припинені лише в судовому порядку (Судом Європейських співтовариств).

Завдання Омбудсмана - розслідувати справи за скаргами на "випадки порушення порядку управління в діяльності інститутів або органів Співтовариства", крім судових (ст. 195 Договору про ЄС) * (80). Зі скаргами до Омбудсмана можуть звертатися громадяни Союзу, а так само будь-яка юридична або фізична особа, яка проживає (що має місцезнаходження) на його території. Омбудсман має право проводити розслідування також за власною ініціативою.

Інститути та органи ЄС повинні надавати Омбудсману будь-які необхідні відомості, а їх співробітники можуть бути запрошені для дачі показань. Обов'язок надавати інформацію Омбудсману поширюється і на всі держави-члени (крім відомостей, які відповідно до законодавства країни носять секретний характер).

Якщо в ході розгляду скарги підтвердиться, що конкретний інститут або орган допустив порушення, то Омбудсман спочатку намагається досягти "полюбовногоурегулірованія" (франц. Solution a l'amiable), яке дозволить усунути порушення і задовольнити справедливі вимоги особи, яка звернулася зі скаргою * (81) .

Коли досягти примирення сторін не вдається, Омбудсман готує доповідь, що містить проекти критичних рекомендацій * (82). Інститут або орган, на адресу якого направлений доповідь, зобов'язаний протягом трьох місяців дати на нього свою відповідь Омбудсману (докладний висновок) з можливим зазначенням заходів, прийнятих на виконання критичних рекомендацій.

Якщо відповідь інституту / органу визнаний Омбудсманом незадовільним, то він направляє спеціальний звіт до Європейського Парламенту. Ця доповідь завершує розгляд скарги. Надалі Європарламент може вжити відповідних заходів в рамках своїх повноважень.

Термін давності для надсилання скарги Європейського омбудсмана - два роки з моменту, коли особі стало відомо про факти, що послужили її підставою. Подачі скарги повинно передувати звернення до зацікавленій інституту або органу. З метою полегшити цю процедуру Омбудсман затвердив типовий формуляр заяви, опублікований в Офіційному журналі Європейського Союзу * (83).

У 2000 р, виходячи з потреби забезпечити більш ефективний захист прав особистості при обробці інститутами і органами Союзу інформації про їхнє приватне життя, була введена посада спеціального інформаційного омбудсмана, який офіційно іменується Європейський контролер із захисту даних. Правовий статус цього нового органу Союзу закріплений в Регламенті Європейського парламенту і Ради від 18 грудня 2000 року "Про захист фізичних осіб стосовно обробки даних особистого характеру інститутами і органами Співтовариства та про вільний обіг таких даних".

  Що таке Європейський рада? |  Якими правоохоронними органами має Європейський Союз?

 Які види правових актів видають інститути Європейського Союзу? |  Як зміниться система правових актів інститутів Європейського Союзу після вступу в силу Лісабонського договору 2007 г.? |  Які джерела прецедентного права Європейського Союзу? |  Яка правова природа Європейського Союзу? |  У чому проявляється міжнародно-правова складова права Європейського Союзу? |  У чому проявляються елементи державності в праві Європейського Союзу? |  Як співвідносяться між собою право Європейського Союзу, міжнародне право і національне право держав-членів? |  З яких елементів складається організаційний механізм Європейського Союзу? |  Де закріплюється правове становище інститутів та органів Європейського Союзу? |  Який статус політичних інститутів Європейського Союзу? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати