На головну

фибринолиз

  1.  гіперфібринолізом
  2.  Роль вегетативної нервової системи в процесах згортання крові і фібринолізу
  3.  система фібринолізу
  4.  пригнічення фібринолізу
  5.  Вкажіть точки прикладання дії інгібіторів і стимуляторів фібринолізу

У крові навіть за відсутності пошкодження судин постійно відбувається перетворення невеликої кількості фібриногену в фібрин. Це перетворення врівноважується безперервно протікає фибринолизом. Лише в тому випадку, коли механізми згортання додатково стимулюються в результаті пошкодження тканини, утворення фібрину в області повреж-


дення починає переважати і настає місцеве згортання крові. Фибринолиз завжди супроводжує процес згортання крові і активується факторами, які беруть участь в цьому процесі. Ферментом, що руйнує фібрин, є плазмін (фібри-нолізін), який в крові знаходиться в неактивному стані у вигляді профермента плазміногену.

Активація плазміну забезпечується механізмами, аналогічними зовнішньому і внутрішньому згортаючим механізмам. Плазмин є серинових протеазу. Тромболітичну дію плазміну обумовлено його спорідненістю до фібрину. Плазмин отщепляет від фібрину шляхом гідролізу розчинні пептиди, які гальмують дію тромбіну і таким чином перешкоджають додаткової освіти фібрину. Плазмин розщеплює також інші фактори згортання - фібриноген, фактори V, VII, IX, XI, XII. Завдяки цьому він не тільки має тромболітичним ефектом, але і знижує згортання крові.

Зовнішній механізм активації фібринолізу здійснюється за участю тканинних активаторів, які синтезуються головним чином у ендотелії судин. До них відносяться тканинний активатор плазміногену і урокіназа. Остання також утворюється в юкстагломерулярном комплексі нирки. Внутрішній механізм активації фібринолізу здійснюється плазмовими активаторами, зокрема факторами УНА, ХПА, калікреїн, який проявляється лише в присутності так званих Проактив-ватора. Найважливіші з проактіваторов (один з них - прокаллік-Рєїн) - це лізокінази, що вивільняються з клітин крові при травматичних або запальних пошкодженнях тканин. У плазмі знаходяться і інгібітори фібринолізу. Фібринолітична активність крові багато в чому визначається співвідношенням активаторів і інгібіторів фібринолізу.

При прискоренні згортання крові і одночасному гальмуванні фібринолізу створюються сприятливі умови для розвитку тромбозів. Поряд з ферментативним фибринолизом існує так званий неферментативне фибринолиз,який обумовлений комплексними сполуками природного антикоагулянту гепарину з ферментами і гормонами. Неферментативне фибринолиз призводить до розщеплення нестабілізованої фібрину, очищаючи судинне русло від фібрин-мономерів і фібрину 3 (В. А. Кудряшов).

Оскільки в організмі навіть в нормальних умовах існує небезпека згортання крові і утворення тромбів, сформувалися і антісвертивающей механізми, що підтримують кров в рідкому стані. Коагуляційний механізм гемостазу |  Механізми антісвертиванія крові

 лімбічної системи |  ФІЗІОЛОГІЯ КОРИ ВЕЛИКОГО МОЗКУ |  КРОВ ЯК ВНУТРІШНЯ середу ОРГАНІЗМУ |  ФІЗІОЛОГІЯ ЕРИТРОЦИТІВ |  ФІЗІОЛОГІЯ ЛЕЙКОЦИТІВ |  Лярні макрофагами. |  СИСТЕМИ ГРУП КРОВІ |  За системою АВО необхідно переливати тільки одне-группную кров. |  СИСТЕМА регуляції агрегатного стану КРОВІ (РАСК) |  Судинно-тромбоцитарний гемостаз |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати