На головну

Класифікація ризиків

  1.  I. Класифікація суспільства за основним фактором виробництва.
  2.  I. Класифікація реклами за типом її спонсора, ініціатора комунікації.
  3.  I. Загальна характеристика та класифікація вуглеводів
  4.  II) Класифікація програм CALL.
  5.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  6.  А) Функціональна класифікація;
  7.  Абіотичні фактори. Класифікація організмів по їх відношенню до абіотичних факторів.

За сферами діяльності підприємства:

- Виробнича, комерційна, господарська і т. Д.

За джерелами виникнення:

-ризик, пов'язаний з особистістю працівника

-обусловленний, природними ресурсами

Пов'язані з ризиком збуту, цехами

недосконалість систем управління

За масштабами наслідків

глобальними (нац-ек. рівень)

-локальні (на підприємстві)

За причинами виникнення:

-неопределённость майбутнього

-неопределённость поведінки партнерів

-неправомерность дії вищих органів управління

-природні-кліматичні умови

Альтернативи ставлення до ризику

- Відмова від прийняття ризикованого рішення

- Прийняття рішення з підвищеним ризиком без роздумів

- Обгрунтування рішення витративши зусилля добування додаткової інформації та її осмислення, концепція прийнятного ризику.

Концепція прийнятного ризику

Концепція прийнятного ризику-обгрунтування рішення, витративши зусилля на добування додаткової інформації та її осмислення

Постулати концепції прийнятного ризику:

Б) Визнання неможливості повного усунення ризику

А) Існування можливості знайти такі "антирискового" заходи, які забезпечили б прийнятний для даного госп рівень ризику Поняття ризику, оцінки ризику, управління ризиком |  Поняття виробничої програми і її основні розділи

 операційні бюджети |  Основні фінансові бюджети |  Поняття заробітної плати, фонду заробітної плати, системи організації заробітної плати |  Розрахунок випередження темпів зростання продуктивності праці по відношенню до зростання заробітної плати |  Класифікація витрат за сферою виникнення, за зв'язки з об'ємом виробництва, за методикою віднесення конкретного виду продукції, за елементами витрат і калькуляційними статтями. |  Поняття собівартості продукції (робіт, послуг), її види |  Поняття товару, продукції, конкуренції, конкурентоспроможності, конкурентної переваги товару і підприємства. |  Сутність конкурентної стратегії і її види |  Фактори конкурентоспроможності підприємства |  Внутрішні чинники конкурентної переваги товару |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати