На головну

Порядок подання робіт

  1.  B. Первісна обробка скарги
  2.  C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі
  3.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  4.  I. Загальна характеристика роботи
  5.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  6.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  7.  II. Вимоги охорони праці перед початком роботи

П О Л О Д Е Н Н Я

ПРО ВІДКРИТИЙ КОНКУРС

НА КРАЩУ НАУКОВУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ

ПО АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

Москва 2011

загальні положення

1.1. Відкритий конкурс на кращу наукову роботу студентів з архітектури, будівництва та комунального господарства (далі - конкурс) проводиться з метою розвитку науково-дослідної роботи студентів в галузі архітектури, містобудування, будівельних наук та комунального господарства.

1.2. Засновниками конкурсу є Асоціація будівельних вищих навчальних закладів (далі - АСВ) і Російська академія архітектури і будівельних наук (далі - РААБН).

1.3. У відкритому конкурсі можуть брати участь студенти та студентські колективи вищих навчальних закладів Російської Федерації, держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД), а також студенти зарубіжних країн, які навчаються у вищих навчальних закладах Росії і країн СНД.

1.4. На конкурс представляються самостійно виконані закінчені науково-дослідні роботи студентів за профілем конкурсу.

1.5. Конкурс оголошується щорічно постановою Президії АСВ за погодженням з Президією РААБН. У постанові стверджується час проведення, базовий вуз конкурсу, кількість і вид нагород переможцям (медалей і дипломів).

1.6. Базовим вузом конкурсу призначається вищий навчальний заклад архітектурно-будівельного профілю Російської Федерації, що входить в АСВ. Один і той же вуз не може бути базовим вузом конкурсу понад три роки поспіль.

Базовий вуз конкурсу відповідає за його організацію та проведення, включаючи збір і реєстрацію представлених на конкурс студентських наукових робіт, забезпечення їх рецензування, визначення переможців конкурсу та подання звіту та рекомендацій Президії АСВ і Президії РААБН для розгляду і затвердження підсумків конкурсу.

1.7. Ректор (проректор) базового вищого навчального закладу створює конкурсну комісію, до складу якої входять провідні науково-педагогічні працівники базового та інших вузів АСВ, що мають наукові ступені та звання, а також представники наукових організацій, промислових підприємств, місцевих органів влади, професійних співтовариств у сфері архітектури, будівництва і комунального господарства. У складі конкурсної комісії не може бути більше 60% співробітників базового вузу. Участь у конкурсній комісії співробітників вузів АСВ узгоджується з керівництвом цих вузів.

1.8. Усі на конкурс роботи рецензуються і попередньо оцінюються за критеріями, наведеними в додатку №1.

Наукові роботи студентів базового вузу по розділах конкурсу в обов'язковому порядку проходять рецензування в сторонніх організаціях. Зазначені рецензії додаються до звіту конкурсної комісії.

Конкурсна комісія має право визначати порядок розгляду робіт за участю науковців відповідного профілю, доручати окремим вузам, кафедрам і фахівцям вузів і наукових (виробничих) установ і організацій розгляд та рецензування робіт з наступним поданням до комісії рецензій.

1.9. Витрати по організації і проведенню конкурсу несе базовий вуз з можливою підтримкою з боку АСВ. Витрати по відрядженню членів конкурсної комісії несуть направляючі вузи.

Порядок подання робіт Come in Closer |  І їх розгляду конкурсною комісією

 Порядок нагородження переможців відкритого конкурсу |  З архітектури, будівництва та комунального господарства |  Про наукової роботи |  конкурсної комісії відкритого конкурсу 20__ року |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати