На головну

Правовий статус Федерального агентства з надрокористування в сфері охорони навколишнього середовища та природокористування.

  1.  I. Загальні вимоги охорони праці
  2.  II. Відображення в сфері
  3.  II. Вимоги охорони праці перед початком роботи
  4.  III. Вимоги охорони праці під час роботи
  5.  IV. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях
  6.  Quot; Проектування світлового середовища в приміщеннях
  7.  SWOT-аналіз - це аналіз існуючих проблем і труднощів в роботі підприємства, його конкурентних переваг і недоліків, а також можливостей і загроз зовнішнього середовища.

Федеральне агентство з надрокористування організовує:

- Державне геологічне вивчення надр;

- Експертизу проектів геологічного вивчення надр;

- Проведення в установленому порядку геолого-економічної та вартісної оцінки родовищ корисних копалин і ділянок надр;

- Проведення в установленому порядку конкурсів і аукціонів на право користування надрами.

Федеральне агентство з надрокористування здійснює:

- Віднесення запасів корисних копалин до кондиційним або некондиційним запасам, а також визначення нормативів вмісту корисних копалин, які залишаються у розкривних, що вміщають (разубожівающіх) породах, у відвалах або у відходах гірничо-видобувного та переробного виробництва, за результатами техніко-економічного обґрунтування експлуатаційних кондицій для підрахунку розвіданих запасів;

- Надання в користування за плату геологічної інформації про надра, отриманої в результаті державного геологічного вивчення надр;

- Видачу висновків про відсутність корисних копалин в надрах під ділянкою майбутньої забудови та дозволу на здійснення забудови площ залягання корисних копалин, а також розміщення в місцях їх залягання підземних споруд;

- Організаційне забезпечення державної системи ліцензування користування надрами;

- Прийняття рішень про надання права користування ділянками надр в установленому законодавством України порядку;

- Видачу, оформлення та реєстрацію ліцензій на користування надрами;

- Здійснює ведення державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин та державного балансу запасів корисних копалин, забезпечення в установленому порядку постановки запасів корисних копалин на державний баланс і їх списання з державного балансу і т.д.

  Правовий статус Федерального агентства водних ресурсів в сфері охорони навколишнього середовища та природокористування. |  Правовий статус Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду в сфері охорони навколишнього середовища та природокористування.

 Державний екологічний нагляд. Виробничий і громадський контроль. |  Основи формування екологічної культури. |  Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. |  Міжнародні організації в області охорони навколишнього середовища. |  Вимоги в області охорони навколишнього середовища при проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації та реконструкції будівель, будов, споруд та інших об'єктів. |  ВИМОГИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ |  ВИМОГИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИКОРИСТАННІ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН І ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ. Е |  Вимоги в області охорони навколишнього середовища від негативного фізичного та біологічного впливу |  Вимоги в області охорони навколишнього середовища від негативного фізичного та біологічного впливу. |  Правовий статус Міністерства природних ресурсів і екології РФ в сфері охорони навколишнього середовища та природокористування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати