На головну

Інвентаризація МПЗ як метод отримання аудиторський доказів

  1.  I метод
  2.  I. ЗАГАЛЬНІ Методичні вказівки
  3.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  4.  I. Організаційно-методичний розділ
  5.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.
  6.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів
  7.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів

Важливе значення має правильний вибір об'єктів інвентаризації.

Аудитори вивчають:

- Організацію укладання договорів про матеріальну відповідальність,

- Стан складського господарства, розміщення ТМЦ,

- Дотримання правил зберігання ТМЦ і охорону.

При інвентаризації аудитори також перевіряють ваговимірювальні прилади з метою встановлення термінів їх таврування і перевірки відповідними фахівцями.

Контрольні порівняння фактичних залишків ТМЦ з даними наступної інвентаризації, Їх надходженням і задокументованим витрачанням доцільно використовувати тоді, коли аудитор має відомості про такі порушення:

- Дописки товарно-матеріальних цінностей в інвентаризаційних описах з метою приховування нестач до початку проведення інвентаризацій;

- Вказівки про зниження в порівнянні з фактичним залишку певного товару в інвентаризаційного опису на початок звітного періоду для вуалювання надлишків;

- Реалізації так званих інших товарів, які не відображені в прибуткових документах;

- Навмисному завищенні цін на товари, які відпускалися за документами на інші цілі.

контрольні порівняння аудитор може здійснювати наступним чином: до залишку товару відповідного найменування, вказаною в інвентаризаційного опису, складеної до початку звітного періоду, додають кількість облікових одиниць цього товару, що надійшов протягом періоду, що перевіряється, і віднімають кількість його одиниць, зафіксованих у видаткових документах. Отримана величина показує максимально можливий залишок цього товару на кінець інвентаризаційного періоду. Дані про максимально можливій кількості товару порівнюють з фактично виявленими залишками по відомості встановленої форми. Елементи облікової політики підприємства, пов'язані з урахуванням ТМЦ |  ВІДОМІСТЬ

 Мета перевірки і джерела інформації, основні законодавчі та нормативні документи |  Програма проведення аудиту матеріально-виробничих запасів |  типові помилки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати