На головну

Глава XVII. Поняття і цілі покарання

  1.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  2.  I. Поняття про біологічному окисленні. Сутність окислювально-відновних реакцій в організмі
  3.  I. Поняття про постановку наголоси в російській мові (загальновживані слова).
  4.  I. Поняття про мови і її функціях
  5.  II. Загальні початку застосування покарання
  6.  III. Визначення міри покарання
  7.  LXXVII.

Кримінальна відповідальність може бути реалізована в двох формах: без призначення покарання і з призначенням покарання. У першому випадку її зміст виражається в самому факті засудження і негативної оцінки поведінки особи з боку держави. Друга форма кримінальної відповідальності реалізується не тільки у вигляді публічного засудження суспільно небезпечної поведінки особи, а й у вигляді призначеної йому справедливої ??міри покарання. В такому випадку покарання являє собою реалізовану в обвинувальному вироку кримінальну відповідальність.

Слід відзначити і ту обставину, що кримінальна відповідальність є сполучною ланкою між злочином і покаранням. Покарання за вчинене суспільно небезпечне діяння не може бути ні призначено, ні реалізовано без кримінальної відповідальності.

Покарання й інші заходи кримінально-правового характеру. Всучасній спеціальній літературі відносно недавно стали виділяти поняття «заходи кримінально-правового характеру» і «кримінально-правовий вплив», які розглядаються як синоніми. Так, А. І. Чуча і А. П. Фірсова вважають, що легальний термін «заходи кримінально-правового характеру» слід замінити на більш підходяще термінологічне поєднання - «кримінально-правовий вплив». При цьому під останнім вони розуміють засноване на кримінальному законі примушує вплив, що застосовується державою у відповідь на вчинення заборонених КК суспільно небезпечних діянь з метою їх спеціального попередження1. Заходи кримінально-правового впливу, згідно з чинним КК, включають в себе крім покарання і іншу форму реалізації кримінальної відповідальності, яка іменується «інші заходи кримінально-правового характеру», але які не є покаранням. Поняття «інші заходи кримінально-правового характеру» закріплено в ч. 2 ст. 2 і ч. 1 ст. 6 КК з моменту його вступу в силу. Однак до середини 2007 законодавець не виокремлював конкретні види цих заходів. Федеральним законом від 27 липня 2007 р № 153-ФЗ КК був доповнений розд. VI «Інші заходи кримінально-правового характеру», до яких прямо були віднесені примусові заходи медичного характеру та конфіскація майна. У доктрині сучасного кримінального права досі поки що не склалося загальновизнаного поняття інших заходів кримінально-правового характеру, їх змісту і видів. Наведемо кілька найбільш характерних висловлювань з цього приводу.

На думку Ф. Р. Сундурова, «інші заходи кримінально-правового характеру - це передбачені Загальною частиною КК РФ, які призначаються

див .: Чуча А. І., Фірсова А. П. Кримінально-правовий вплив: поняття, об'єкт, механізм, класифікація. М., 2010. С. 27.
 Розділ четвертий. покарання |  Розділ четвертий. покарання

 Сукупність злочинів і її види |  Глава XVI. множинність злочинів |  Глава XVI. множинність злочинів |  рецидив злочинів |  Глава XVI. множинність злочинів |  поняття покарання |  Глава XVII. Поняття і цілі покарання |  Глава XVII. Поняття і цілі покарання |  Глава XVII. Поняття і цілі покарання |  Розділ четвертий. покарання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати