Головна

Властивості степеневого ряду.

  1. Векторний добуток двох векторів, його властивості
  2. Властивості d-елементів IВ і IIВ підгруп: Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg
  3. Властивості абсолютної величини
  4. Властивості векторного добутку двох векторів .
  5. Властивості вибіркового коефіцієнта кореляції
  6. Властивості визначеного інтеграла
  7. Властивості емпіричної функції

1. Степеневий ряд рівномірно збіжний на кожному відрізку , який належить його інтервалу збіжності.

2. Сума степеневого ряду (2.4) неперервна на інтервалі збіжності.

3. Степеневий ряд на інтервалі збіжності можна почленно диференціювати довільне число разів.

4. Степеневий ряд на інтервалі збіжності можна почленно інтегрувати. Одержаний при цьому ряд має такий самий інтервал збіжності, що і вихідний ряд.Степеневі ряди | Ряди Тейлора та Маклорена

Усі разом вони і створюють фундаментальну систему розв'язків вихідного диференціального рівняння (2.24). | Розв'язок | Умови (4.4) - початковими умовами. | Інтегральний критерій Коші | Радикальний критерій Коші | Критерій Даламбера | Критерій порівняння в граничній формі | Ряд (1.12) збігається, якщо виконуються дві умови | Ряд збігається рівномірно на множині , якщо | Властивості рівномірно збіжних функціональних рядів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати